Ökumenikus istentisztelet Rahón

A rahói keresztény egyházak életében először került sor ökumenikus istentiszteletre 2009. február 8-án a rahói római katolikus templomban. A római és görög katolikus, valamint...

Hétvége Szinyákon

Mi kell a gyerekeknek  Abban a szerencsében volt részem, hogy január utolsó, egyben február első hétvégéjét a Kárpátok festői csücskében, Szinyákon tölthettem. Az egyik kolléganőm...

Beszélgetés Varga Tarzíciusz ferences testvérrel

A nagyszőlősi ferences rendház lakói közül végül, de nem utolsósorban Varga Tarzíciusz ferences testvért mutatjuk be olvasóinknak az alábbi interjúban. - Ha jól tudom, te...

Január végi utam Rómába

Amikor hazaérkeztem és oly sokan feltették a kérdést: "Milyen volt? Szép? Mesélj!" - nehezemre esett válaszolni. Napokba telt, míg felfogható valósággá és mesélhetővé vált...

Hírek, felhívások

A betegek kenetének kiszolgáltatása Rahón, Kőrösmezőn, Szvidovecen... 2009. február 11-én szolgáltatta ki Mikulyák László plébános a betegek szentségét a rahói plébániatemplomban, valamint a kőrösmezői és...

II. Sixtus pápa és Szent Lőrinc

A Krisztus halála és feltámadása utáni III. század közepén Valerianus császár és környezete szemet vetett az Egyház vagyonára. A pogányok között mesés hírek keringtek...

A Szentatya nagyböjti üzenete

Kedves Testvéreim! A nagyböjt kezdetén, amely intenzív lelki gyakorlás időszaka, a liturgia három bűnbánati gyakorlatot javasol a bibliai és a keresztény hagyományból: az imádságot, az...

Felhívás időseknek és betegeknek

Kedves Idős és Beteg Testvéreim! Azzal a kéréssel fordulok Hozzátok, hogy legyetek segítségünkre egy nagyon fontos ügyben. Már eddig is nagy öröm volt számomra, hogy...

Böjte Csaba ferences szerzetes írása

"Ami igazán értékes az életünkben,azt nem tudja elvenni a gazdasági válság"  Egyre inkább érint minket is a gazdasági válság. A növekvő létbizonytalanság közepette iránymutató lehet...

Szent Negyven nap

SZENT NEGYVEN NAP: a böjt és lemondás az ÖRÖM forrása  XVI. Benedek pápa böjti meghívása alapján  A Szentatya arra hív, hogy idei szent 40 napunkon találjuk...

Miért jött Jézus?

Egyik egyházközségünkben történt. X asszony korábban nem ismerte Istent. A saját bevallása szerint is olyan életet élt, ami keresztény szempontból szégyellni való. Ki tudja, hogyan,...

Mese – Az aranyeke

Volt egyszer egy király. Ennek a királynak annyi volt az aranya, hogy szinte kifolyt a kincseskamrából, s azt sem tudta már, hogy mit kezdjen...

A távlatokat nyitó húsvét

Húsvét szédítő távlatokat nyitott az emberiség életében, s így a mi saját életünkben is. Pedig úgy tűnik, semmi nem lehet több, nagyobb annál, mint...

Kárpátaljai Háló Találkozó Beregszászon

Idén is megszerveztük a Kárpátaljai Háló Találkozót, március 6-8. között, Beregszászon. A programot szentmisével nyitottuk a beregszászi templomban, Bohán Béla atyával. Este a köszöntés után...

Imaoldal

"Zarándokként járt az emberek földjén, útját, mint mindenki, a sírban fejezte be, de legyőzte a halált, és szeretetből, teljesen új módon, megnyitotta a földet...

Bíró László püspök Ungváron

Március 26-28. között dr. Bíró László püspök tartott háromnapos nagyböjti lelkigyakorlatot az ungvári Szent György-templomban. Ebből az alkalomból beszélgettünk vele. - Püspök atya, minek köszönhető...

Húsvéti stációk az öröm útján

"...vallásos életünk húsvéttól megtorpan. Elkezdi a húsvéti szünetet. Krisztus föltámadt... igen, ő boldog... ő már biztonságban van. Befutott. Visszavonult a men.- nybe. Jól végzett...

Honnan ismerte Szent Pál apostol Jézust?

Most, Szent Pál apostol évében Szentatyánk szándéka szerint igyekszem egyre inkább megismerni a népek apostolát és megismertetni az ő életét, személyiségét másokkal is. Minél jobban...

A munkácsi gyerekkórus közösségépítő lelkigyakorlata

Március 6-8. között Ungváron, a Szent Gellért kollégiumban tartottuk meg kórusunk második közös lelkigyakorlatát. Tavalyi jó tapasztalataink alapján alig vártuk, hogy újra találkozhassunk Edit...

Lazaristák rendháza Perecsenyben

Beszélgetés Jedinák Anton lazarista atyával  Rendünk alapítója Páli Szent Vince, aki Franciaországban, Pouyban született és élt, majd Folevóban kezdte el tevékenységét - kezdi a beszélgetést...

Legolvasottabb

Új cikkek