ujtas-2015-5-01

Prágai Szent Ágnes

„Jézus a dicsőség kisugárzása, az örök világosság tündöklése és szeplőtelen tükör. Ebbe a tükörbe tekints mindennap, ó királynő és Jézus Krisztus jegyese; s benne...

“Szeressétek egymást jobban, mint eddig”

Beszélgetés Barsi Balázs atyával Barsi Balázs OFM, pap, szerzetes, a sümegi ferences rendház elöljárója, író március 16. és 18. között nagyböjti triduumot tartott a...
150x800 1

Cantalicei Szent Félix, a „Deogratias testvér”

…aki Szent Ferenc nyomába szegődve az evangéliumi szegénységben, alázatban és vidámságban talált rá a lélek nagy szabadságára. 1515-ben született az olaszországi Cantalicében, szegény családban....
imaoldal

Imaoldal

„A végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy Krisztussal életre keltett minket is, bűneink miatt halottakat...”Ef 2,4 „Aki engem követ, el...
Diak2

Szolgáljátok Istent és az embereket!

Hármas diakónusszentelés egyházmegyénkben Majnek Antal püspök január 17-én ünnepi szentmise keretében diakónussá szentelte egyházmegyénk három papnövendékét: Jurij Gált, Ruszlan Sztrizsakot és Jevhen Fizert. Az...
ujtas-2015-4-26

Anyaság gyermekkel és gyermek nélkül

Régebben – mint minden ifjú ember – sokat gondolkodtam a boldogság titkán. Mitől lesz az ember boldog? Mivel Isten szeret minket és mindannyiunkat boldognak...

Ötven éve Isten és Egyház szolgálatában – Beszélgetés Piero Marini érsekkel

A munkácsi székesegyház búcsúján, november 11-én az ünnepi szentmise főcelebránsa Piero Marini érsek volt a Vatikánból. Az érsek atya 1942-ben született a lombardiai Valverdében....
Adoptacja2

A lelki örökbefogadásról – „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én...

„Jól tudjuk, hogy bátortalan anyák ezrei tépelődnek azon, hogy világra szüljék-e a bennük fejlődésnek indult gyermeket. Mások már döntöttek – egy vagy két nap...
ujtas-2015-5-29

Ministránsavatás Nagyszőlősön

Az Urunk Mennybemenetele ünnepét kö- vető szombaton négy fiatal ministránsjelölt ölthette magára a ministránsruhát, nevezetesen Borsos Mihály, Kovalenko Artúr, Maruska Dmitrij és Vas Mihály....
ima

Imaoldal

Mindent alakítsatok áldozattá. Fogadjátok megadással a szenvedést, melyet az Úr fog küldeni, és viseljétek türelmesen.A Szűzanya intése Fatimában A mi szívünk megremeghet a nehéztől,...
ujtas-2015-5-23

Házassági fogadalom megújítása Sislócon

Május 3-án, anyák napjának délutánján a sislóci római katolikus templomban mintegy 50 pár újította meg házassági fogadalmát. A szertartás elején Petenko Miron atya –...

Út a megtéréshez: igazán elhinni, hogy Isten szeret

Nem könnyű szembesülni a világban tapasztalható sok rosszal. Háborúk, tragédiák, a sok gonoszság. Ennél még nehezebb, amikor a saját környezetünkben, a családunkban, a számunkra...
borzaszto mini

A jerikói rózsa

„Azért is a szakadt nadrágomat veszem fel ma az iskolába!” – morgott dacosan Elemér, a barna bundás kis nyest, miközben a feje búbján égnek...

Szent Márton – az irgalmas szamaritánus

A pápa által meghirdetett irgalmasság szentéve mellett mi Szent Márton évet is kezdünk. Egyházmegyénk védőszentje 316-ban született, ennek 1700 éves jubileumát tartjuk a 2016-os...
ujtas-7-24

Evezz a mélyre!

Az iskola kezdetével mi felnőttek is jobban érezzünk az idő múlását, talán még inkább, mint január elsején. Véget ért a nyár, a szabadság, kezdődik...

Imaoldal

A Mennyei Gyermek kedvessége meghó- dítja szívemet, szeretete rabul ejt. Engedd, hogy lelkem fölengedjen szereteted tüzé- nél, hogy eléghessek ebben a tűzben, égess hamuvá...
ima

Imaoldal

Valamennyien adventi vágyakozást hordozunk magunkban, mert lelkünk fészekből kiesett madárként kiált Isten után.Tolsztoj Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő!Beteljesült már az idő.Törd át az ég...
Szelmenc-temp

A „kis templom nagy felújítása” Templomfelújítás – Kisszelmencen

Nem olyan régen, 2013-ban fejeződtek be a kisszelmenci római katolikus templom belső felújításának munká- latai. Akkor igencsak nagy örömmel ünnepelte búcsúját az egyházközség; nemcsak...

Hazai hírek, felhívások

Felhívások HARANGMEGÁLDÁS CSEPÉBENJúnius 13-án 10 órakor tartják a csepei templom búcsúját, melynek keretében Majnek Antal püspök megáldja az új harangot. III. KMNE GYEREKNAP...
ujtas-2015-5-27

Urunk Mennybemenetele búcsú Nagyszőlősön

Május 14-én ünnepelte templombú- csúját a nagyszőlősi Urunk Mennybemenetele plébániatemplom. A meghí- vott ünnepi szónok Béres István aknaszlatinai plébános volt. A szentmise elején Magyar...

Legolvasottabb

Új cikkek