Húzzuk az igát

Kijelentő módban, de felszólításként is keserű kifakadás: „Húzzuk az igát." A mindennapok igáját, mit is tehetnénk egyebet? Reggel az ébresztőóra csörgése úgy indít sietségre,...

KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZZENEI TALÁLKOZÓ – MUNKÁCS ’99.

Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások...

Leonardo: Boldogasszony a sziklabarlang előtt

A festő és szobrász, építész és hadmérnök, természettudós és lélekbúvár, író és költő, de a zene terén is mester Leonardo csodának számított a maga...

Szeretni a szeretet megtapasztalása nélkül lehetetlen!

Nekünk, keresztényeknek van tapasztalatunk Isten végtelen és irgalmas szeretetéről. De vajon mi, az egyház szeretetszolgálatát vállalók, milyen tapasztalatból merítünk, milyen istenképet hordozunk, miről teszünk...

„BETLEHEMI CSILLAGOK”

Beköszöntő A közelmúltban elhunyt prágai bíboros, Francisek Tomasek atya mondta a kommunista rezsim alatt, amikor virágzott a személyi kultusz: „Emberek jönnek és mennek, de...

P. Pio imaközösség

P. Pio életrajza és imája, a Maradj velem, Uram! számunkra már ismert volt. Mi 1995 januárjától néhányan hetente egyszer jöttünk össze, de később már...

„AZ ATYA SZERET TITEKET” (vö. jn 16,27)

Pápai üzenet a XIV. Ifjúsági Világnapra 5. Jézus, mielőtt visszatért az Atyához, rábízta egyházára a kiengesztelődés szolgálatát (vö. Jn 20,23). Nem elég ugyanis csupán...

MÁJUSI ÁJTATOSSÁG

Nehéz biztosan és pontosan felelni arra a kérdésre, hogy voltaképp mikor kezdődött. Voltak, akik Nérei Szent Fülöpnek tulajdonították Szűz Mária hónapjának bevezetését (május hava),...

A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

(vagyis életünk háromlépcsős rakétája) A tv-ben láthatjuk néha, amint a kilövőállványról óriási rakétatestek emelkednek a magasba, hogy legyőzzék a Föld vonzóerejét, s kijelölt pályájukra...

A NEVED,

amit annyiféle becéző forma torzított el, a neved, amit ott kaptál a keresztvíz alatt, a neved vajon jelent-e számodra valamit?Amikor kaptad: ellentmondtak helyetted a...

Kisközösségek Kárpátalján

Puss Sándor atya jelenleg Kárpátalja ifjúsági referense. Az itt töltött idő alatt - 3 éve van Kárpátalján — bizonyára sok tapasztalatot szerzett a fiatalokkal...

A KATOLIKUS EGYHÁZ 1000 ÉVE A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A Velencéből hazánkba jött bencés szerzetes, Szent Gellért az Egyházat Krisztus boldog közösségének nevezte.A keresztény történelem elsősorban az Egyházában továbbélő Krisztus története. Krisztus története...

A rózsa

A német költő, Rilke egy időben Párizsban élt. Naponta bejárt az egyetemre egy francia barátnője kíséretében. Útja egy nagyon forgalmas útvonalon vezetett át.A kereszteződésnél...

A „BIGOTT

„Katolikus, de nem vakbuzgó" - ezekkel a szavakkal vette védelmébe a francia hadügyminiszter Weigand tábornokot, aki Joffre halála után a francia hadsereg új vezérkari...

“Keresztapám, Mécs László”

1999. április 16-án a Kárpátaljai Katolikus Értelmiségi Fórum meghívására Beregszászba érkezett dr. Skultéty Csaba, s „Keresztapám, Mécs László" címmel előadást tartott a költő munkásságáról,...

LELKISÉGEK. MOZGALMAK

REGNUM MARIANUM KÖZÖSSÉG A századfordulón kilenc budapesti hittanár, egyházmegyés pap, önkéntes életközösséget vállalt, és Néri Szent Fülöp szellemében foglalkozni kezdett a külvárosi fiúkkal. Prohászka...

A BECSEMPESZETT BARAT

Televízió a családban Amikor a családban a televízióról van szó, a hangulat olyan, mintha polgárháború lenne. Minden néző bűnös, maguk a szülők is. A...

ANYÁK NAPJÁRA

Annyi közöttünk a virágzó nő, hogy kell egy nap a virágzó esztendőben, amikor külön előttetek hajlunk meg hódolattal, ti jóságos édesanyák. Csak ezen a...

Legolvasottabb

Új cikkek