László királynak vitéz lovagságát – A Szent László-emlékév bezárása Nagyszőlősön

469

A nagyszőlősi Kapisztrán Szent János kolostortemplomban került sor a Szent László-év ünnepélyes bezárására. A december 11-én 10 órakor kezdődő szentmisét Majnek Antal megyéspüspök mutatta be egyházmegyénk magyar nyelvű papjaival együtt. A szentmise elején plébánosunk, Magyar Gergely köszöntötte a püspök atyát, a paptestvéreket és a jelenlévő zarándokokat.

Szentbeszédében Antal püspök atya Szent László király életpéldáját állította elénk: Szent László király emlékévének a végéhez értünk, de ünneplésének nem lehet vége, hiszen az ő szentté avatása óta az országban, és mondhatjuk, hogy az egész világban a magyar nemzet úgy néz rá, mint a legelsőre, legdicsőségesebbjére. Az ő tiszteletére készült a legtöbb kép és szobor a templomokban, itt, Kárpátalján is. Mit mutat ez? Azt, hogy nemcsak életében, hanem halálában is nagyon tisztelték, szerették. Halála után száz évvel avatták szentté, ami azt jelenti, hogy száz év alatt sem csökkent az ő hírneve. Sírjához, Nagyváradra nagyon sok ember látogatott el, és nagyon sok imameghallgatást is tapasztaltak ott. Számos templomnak ő a patrónusa, védőszentje. Ami még érdekes: volt egy olyan időszak, amikor a László név a leggyakrabban adott név volt a József mellett.

A püspök atya arról is beszélt, mennyire hasonló a szent király élete Kapisztrán Szent Jánoséhoz és Szent Mártonéhoz. Harcra, illetve győzelemre teremtett bennünket az Úr. Ki és mi ellen kell harcolnunk? Éva és Ádám bűnbeesése óta tudjuk, hogy az igazi ellenség, a Sátán ellen. Szent királyunk olyan helyet foglal el a mennyországban, hogy közbenjárását ma is élvezhetjük.

A szentmise végén elimádkoztuk a Szent László litániát és kértük az ő közbenjárását.

Az ünnepen részt vett egy népes zarándokcsoport is a beregszászi Szent Kereszt felmagasztalása plébániáról; itt nyitották meg ünnepélyesen ez év január 16-án a Szent László évet. Nagy öröm volt mindannyiunk szívében, hogy az emlékév bezárásának egyházmegyei ünnepét a mi plébániánkon tartották.

A szentmisét követően papi találkozóra került sor a lelkigyakorlatos házban, ahol Szendrey Anita beregszászi történész tartott előadást a részvevőknek a Szent László király halála utáni eseményekről és szentté avatásáról.

Kérjük továbbra is Szent László király közbenjárását életünk dolgaiban!

Szviscsu Marina, Nagyszőlős