Kezdőlap 1999 1999. 2 szám IV évfolyam

1999. 2 szám IV évfolyam

II. JÁNOS PÁL pápa üzenete 1999 nagyböjtjére

„Az Űr ünnepi lakomát készít minden népnek." Krisztusban Kedves Testvéreim! Az előttünk álló böjti idő Isten ajándéka. Isten segít bennünket, hogy újra a gyermekeinek...

A BÖJT

A nagyböjt kezdetén jó újra átgondolni, mit is értünk ezalatt, mit jelent és mit hordoz ez a fogalom számunkra. A böjt erkölcsi indítóokból eredő...

A Kegyelmes Szűzanya csodatévő kegyképe a lembergi latin szertartású székesegyházban

A 61,5 x 44,2 cm méretű képet 1598-ban Lembergben Józef Szolc-Wolfowicz festette fatáblára. A festő a képet a lembergi latin rítusú katedrális presbitériumának külső...

A csend gyümölcsei

„Aki követni akar, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen." (Mt 16, 24)Jézus Krisztus odaadta magát értünk: teljesen!Vállalta, hogy Istenfiú-i fönségéből kiüresedve emberré lesz.Vállalta a...

Szenthagyomány és Szentírás

A krisztusi evangélium hirdetése gyűjti össze az embereket az Egyházba; ezért fordított kezdettől fogva az Egyház nagy gondot a reábízott krisztusi tanítás sértetlen megőrzésére...

Március szentjei

4. Szent Kázmér (1458-1484). Lengyelország patrónusa. Anyai ágon magyar vér folyt ereiben. Életkorát és életstílusát tekintve a mi Szent Imrénk mellé állíthatjuk. Mély vallásosságát...

Ünnepre készülve az Atya Évében

Az egyházi év a liturgia eseményeiben újra és újra megmutatja és átelmélkedteti velünk Jézus életének nagy eseményeit.Mindennapjaink örömeiben és nehézségeiben végigelmélkedteti velünk, hogy kicsoda...

A Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság jogtörténeti áttekintése (4.)

1992. március 28-án a Szentszék Antonio Franco érseket, Ukrajna apostoli nunciusát nevezte ki a Kárpátaljai Római Katolikus Egyház ordináriusává. Kárpátaljára, Munkácsra 1992. augusztus 13-án...

T. Ivancic: Kövess engem!

Találkozás Jézussal a keresztúton Szeretnénk elvezetni az olvasót a hétköznapi keresztekhez, melyek az Evangéliumban ábrázolt víziók a keresztről. Az ilyen víziókat lehetetlen megfelelően szavakba...

Lelkiségek, mozgalmak A taizéi közösség

A közösség példázata 1940 augusztusában Európában tombol a II. világháború. Az akkor 25 éves Roger testvér egyelőre egyedül telepszik le Taizé (Burgundia, Franciaország) csaknem...

Élő Ige az élő nyelvben

Bibliai eredetű szólások és közmondások (6.) 64. Egy próféta sem kedves hazájában.Jelentése: Nem szeretik az okoskodó embert, ahol ismerik.Eredete: Jézus erre megjegyezte: „A prófétának...

1999-es ráti nyári táborok

1999. július 4.ésll. között ismét megrendezzük a RÁTI KULTÚR-TÁBORT. A verebek már 1998 nyara óta Kárpátalja-szerte hirdetik, hogy ide érdemes eljönni, ha művelődni akarsz....

MICHELANGELO: MÓZES

Michelangelo eredetileg nem a Sixtus-kápolna mennyezete miatt jött Rómába. Az a munka, amelyet nagyon szívesen csinált volna, és amelyen - közben többször félbehagyva -...

Legolvasottabb

Új cikkek