Ünnepre készülve az Atya Évében

471

Az egyházi év a liturgia eseményeiben újra és újra megmutatja és átelmélkedteti velünk Jézus életének nagy eseményeit.
Mindennapjaink örömeiben és nehézségeiben végigelmélkedteti velünk, hogy kicsoda is nekünk ez a magányos galileai férfi, s miért ő méltó arra, hogy kezébe életünk eseményeit letegyük.
Az egyházi év során a Megváltás ünnepét, a húsvétot előzi meg a leghosszabb előkészület: a nagyböjt 40 napja. Talán azért is van ez így, mert
a húsvét a mi hitünk középpontja, s Jézus földi életének csúcsa:
Kereszt és feltámadás
1. Ez jelenti számunkra, hogy Jézus az Úr, aki mint szenvedő SZOLGA foglalta el a dicsőség trónját.
2. A világosságot jelenti – amely azóta is itt van -, az üdvösség napját.
Jézus engedelmességével és alázatosságával szüntelenül itt van az üdvösség napja, és azt is tudjuk, hogy minden nap ünnep és az ő látogatásának a napja, mégis a nagyböjti időszak (különösképp) üdvös és szent idő.
Feladat:
Keressük hát fokozottan a magányt, végezzük még odaadóbban a kötelességeinket, hogy közelebb kerülhessünk a Titokhoz: a szenvedő és majd a feltámadott Jézushoz!

fr. Imre