Kezdőlap 2009 2009. 9. szám XIV évfolyam

2009. 9. szám XIV évfolyam

Örvendezzünk, mert…

Megszületett az igazság a szeretetben, kétezer évvel ezelőtt a föld szívében: Betlehemben! Őrá várt az egész világ, de a próféták ígéretei után különösen a választott...

Elkészült a ráti gyermekotthon harmadik lakóháza

2006. november 15-én nyílt meg a ráti Gondviselés Háza Gyermekotthon első háza, 2007. december 15-én pedig a második. A most elkészült harmadik lakóház ünnepélyes...

Katolikus ifjúsági nap a Felső-Tisza-vidéken

2009. december 5-én Huszttól Kőrösmezőig közel 110 fiatal indult el Bustyaházára, hogy részt vegyen azon az ifjúsági napon, amelyet hagyományteremtő szándékkal hívtak életre a...

Imaoldal

"Nyissátok meg szíveteknek minden ablakát, és eresszétek be oda a napfényt, hadd pusztítson ki belőletek minden sötétséget ezen a karácsonyon. A cívódás, pártoskodás nemzetéből...

Egyházmegyénk legnagyobb adventi koszorúja Rahón

Templomaink dísze adventi időszakban a négy gyertyáról és fenyőágról ismert adventi koszorú. Hála Istennek, az elmúlt években már nemcsak templomainkban, hanem híveink otthonaiban is...

Szent Erzsébet kenyere Ungváron

Az ungvári Szent György Plébániatemplomban rendhagyó Szent Erzsébet-napi szentmisére került sor. Annak ellenére, hogy hétköznap volt, templomunk teljesen megtelt a hívekkel. Már gyülekezés közben...

Az elsőáldozás ünnepe Rahón

November 22-én, Krisztus Király ünnepén elsőáldozás volt a rahói Nepomuki Szent János templomban, mely gyermekeink számára igazi ajándékká és életük egyik legszebb napjává lett....

A karácsony útja életünkben

Seregély István nyugalmazott egri érsek adventi lelkigyakorlatot tartott a ráti gyerekotthon munkatársainak, valamit a helyi híveknek. Ez alkalomból beszélgettünk vele. - Mi a jelenlegi lelkigyakorlat...

A ráti gyermekotthon-komplexum bemutatása

"Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be" (Mk 9,37)  Az Ungvári járásban lévő Ráton található a családi...

Tisztújítás a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetségben

2009. november 14-én, Munkácson tartotta XVII. Közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség. A cserkészinduló eléneklése és rövid ima után Popovics Béla leköszönő elnök megtartotta éves...

Adventi játszóház és vásár Beregszászon

A Beregszászi 4. sz. Bendász István Cserkészcsapat fennállása óta több hagyományt teremtett, ezek egyike az adventi játszóház. Ez a program a korábbi városi játszónapokból...

Hírek

December 6 . A viski plébániatemplom búcsúját ünnepelte az egyházközség, a környékről érkezett hívekkel és lelkipásztoraival együtt. Az ünnepi szentmisét Majnek Antal megyéspüspök tartotta,...

Szent I. Szilveszter, a fordulat pápája

Gyermekkora, ifjúsága, férfikora a keresztények zaklatásának nyolc utolsó pápája alatt telt el. Ősi római családból származott, szüleitől kiváló keresztény nevelést kapott. Apja még gyermekkorában...

Nem csak Isten, hanem én is megbocsátottam magamnak

"Azt hittem, a lelkigyakorlat után sikerül majd elfelejtenem meg nem született gyermekemet, de az eszembe sem jutott, hogy nyugodtan gondolhatok rá, sőt, beszélgethetek is...

Mi történt az elmúlt évben az életvédelem területén?

Először is szeretnénk megköszönni azoknak az idős és beteg testvéreinknek az ima- és áldozatfelajánlásait, akik az Új Hajtás idei 2. számában megjelent felhívásunkra válaszoltak....

A medve

Csendes, téli reggel volt, amikor elgondolkozva és meglepő szelídséggel ballagtam a posta felé nagyanyám levelével. - Vigyázz rá, kisfiam - figyelmeztetett nagyanyám - egyenest a...

Evangéliumi jótanácsok – a családban

III. rész: Engedelmesség  A cikksorozat előző részeiben arról gondolkodtunk, hogy a másik két tanács: a tisztaság és a szegénység hogyan vonatkozik azokra, akik nem szerzetesi...

Mese – A szánkó

Kegyetlen hideg tél volt, azóta se tudok hozzáfoghatót. Fenékig befagyott a patak, a verebek megdermedve hullottak le a fákról, a háztetőről olyan vastag jégcsapok...

Legolvasottabb

Új cikkek