Katolikus ifjúsági nap a Felső-Tisza-vidéken

730

2009. december 5-én Huszttól Kőrösmezőig közel 110 fiatal indult el Bustyaházára, hogy részt vegyen azon az ifjúsági napon, amelyet hagyományteremtő szándékkal hívtak életre a vidéken működő lelkipásztorok. Talán azért is találó az időpontválasztás, mert ilyenkor, advent idején a fiatalok sok mindenre figyelnek a karácsonyi készülődés forgatagában, pedig Jézus szavaiból tudjuk, hogy „csak egy a fontos”, és nekünk, keresztényeknek ezt kell választanunk: a belső, lelki készülődést.

Az ifjúsági nap vezetője, fr. Marek Bernardin ferences atya, aki jelenleg Déván teljesít szolgálatot, 14 évvel ezelőtt pedig ennek a vidéknek volt lelkiatyja, a találkozó mottójául Péter apostol Jézusnak mondott szavait választotta: „Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak!” (Jn 6,68.)

Bernardin testvér előadásában felhívta figyelmünket arra, hogy el kell gondolkodnunk: mi foglalkoztat bennünket, milyen gondjaink vannak, és ezekben a gondokban kiktől vagy Kitől várunk megoldást vagy segítséget. A sok külső, tanulmányi, családi, egészségügyi gond mellett nagyon sokszor hitbeli gondjaink is vannak. Fel tudjuk-e ilyenkor ismerni a Bibliából az Isten segítő jóságát, azt, hogy Ő van, és csak egyedül Ő van?

A kiscsoportos beszélgetés után az egyik résztvevő meggyőződéssel állította azt, amit Jézus 2000 évvel ezelőtt mondott magáról, hogy Ő a világ világossága és aki utána megy, nem jár többé sötétségben.

Az Úrangyala elimádkozása után a közösségi házban vettünk részt közös ebéden, amelyet a találkozások, ismerkedések, beszélgetések órája követett.

A délutáni órákban az Oltáriszentség előtt imádkoztunk, imádtuk a köztünk lévő Jézus Krisztust.

Elmélyülésünket Bernardin testvér gitárral kísért énekei tették még meghittebbé.

Az ifjúsági nap csúcsa az atyák által bemutatott szentmise volt, ahol az Ige és a szentáldozás által mindannyian személyesen is találkozhattunk Jézussal.

Köszönjük a mindenható Istennek a szép időt, amellyel megajándékozott minket, Bernardin testvérnek a karácsony lényegére felkészítő gondolatait, az atyáknak a gyónási lehetőséget, a técsői ifjúsági énekkarnak a zenei szolgálatát, és minden támogatónknak az imádságos és anyagi támogatását. Egy év múlva újból vár bennünket Bustyaháza!

A találkozó egy résztvevője

Előző cikkElkészült a ráti gyermekotthon harmadik lakóháza
Következő cikkImaoldal