Kezdőlap 1998 1998. 3 szám III évfolyam

1998. 3 szám III évfolyam

A Szeretet győzelme

Már lassan kétezer éve ünnepli Anyaszentegyházunk, egyre nagyobb ünnepélyességgel, Jézus Krisztusunk halottaiból való föltámadását. Volt a történelemben sok „felszabadító háború", de sorra mindegyikről kiderült,...

MARAMAROS

Az 1904-es Szatmárnémeti Római Katolikus Püspökség által kiadott jubileumi évkönyvben Kárpátalja a következő főesperesi területekre van felosztva: Ung, Bereg, Máramaros Főesperessége. Trianon után 78...

LÁZÁR

Jézus lelke mélyéig megrendült. Jézus könnyekre fakadt. A sírkamra egy dombba volt vájva. Oldalain, mint apró, kiszáradt erek, pergett a homok, néhány kavicsot sodorva...

Április szentjei

SZENT ADALBERT Adalbert (nyelvújítási azonosítással Béla, szlovákul, csehül Vojtech), cseh főúri család sarja (956-997). Magdeburgban, a Német-Római Császárság keleti missziós központjában tanult, majd Rómában...

A ROMAI SZENT PETER BAZILIKA

A Szent Péter-székesegyház (Basilica di San Petro in Vaticano) története az evangéliumok világából indul ki: Péter apostolt Nero uralkodása alatt keresztre feszítették, és sírja...

900 éves a ciszterci rend

Citeaux: A ciszterci rend szombaton ünnepelte a citeaux-i apátság fennállásának 90. évfordulóját. 1098. március 21-én Róbert de Molesmes bencés szerzetes új kolostort alapított 20...

Nigéria, Afrika „Kolosszusa”

Nigéria: Március 21-én, szombaton kora délután, ötórás légiutat követően II. János Pál pápa megérkezett Nigéria fővárosába, Abujába, hogy megkezdje 82. apostoli látogatását. A Szentatyát...

LEGYEN BÁTORSÁGUK A SZÜLŐKNEK A TELEVÍZIÓ KIKAPCSOLÁSÁHOZ

Részlet a Szentatya üzenetéből a társadalmi tájékoztatás világnapja (1994) alkalmából:„Televízió és Család— az egészséges nézőszokások ismérvei."Az utóbbi évtizedekben a televízió a tájékoztatási médiumok forradalmában...

„ÉRTÉKET A KÉPERNYŐRE!”

„ÉRTÉKET A KÉPERNYŐRE!" A televízió más tömegtájékoztatási eszközökkel együtt életünk állandó kísérője. Aggodalommal és növekvő elégedetlenséggel figyeljük, hogy a képernyőn sok az erőszak, a...

Bioetika: A tudósok felelőssége

Vatikán: II. János Pál pápa február 24-én délelőtt az Apostoli Palota Kelemen termében fogadta a Pápai Életvédő Akadémia évi közgyűlésének résztvevőit.A pápa köszöntötte a...

A LELKI ADOPTALAS

A lelki adoptálás fogadalom, mellyel egy személy kötelezi magát, hogy kilenc hónapon át (vagyis amennyi időt átlagosan az anyaméhben tölt egy magzat) imádkozik egy...

Készüljünk a III. Munkácsi Katolikus Ifjúsági Találkozóra!

Levél az ifjúsághoz(A nagymarosi levél alapján) „Adjuk tovább a reményt a Szentlélek segítségével!" II. János Pál Pál apostol Efezusban néhány tanítványától megkérdezte: „Megkaptátok-e a...

Legolvasottabb

Új cikkek