Kezdőlap 1999 1999. 4 szám IV évfolyam

1999. 4 szám IV évfolyam

ANYÁK NAPJÁRA

Annyi közöttünk a virágzó nő, hogy kell egy nap a virágzó esztendőben, amikor külön előttetek hajlunk meg hódolattal, ti jóságos édesanyák. Csak ezen a...

MÁJUSI ÁJTATOSSÁG

Nehéz biztosan és pontosan felelni arra a kérdésre, hogy voltaképp mikor kezdődött. Voltak, akik Nérei Szent Fülöpnek tulajdonították Szűz Mária hónapjának bevezetését (május hava),...

Húzzuk az igát

Kijelentő módban, de felszólításként is keserű kifakadás: „Húzzuk az igát." A mindennapok igáját, mit is tehetnénk egyebet? Reggel az ébresztőóra csörgése úgy indít sietségre,...

Szeretni a szeretet megtapasztalása nélkül lehetetlen!

Nekünk, keresztényeknek van tapasztalatunk Isten végtelen és irgalmas szeretetéről. De vajon mi, az egyház szeretetszolgálatát vállalók, milyen tapasztalatból merítünk, milyen istenképet hordozunk, miről teszünk...

A rózsa

A német költő, Rilke egy időben Párizsban élt. Naponta bejárt az egyetemre egy francia barátnője kíséretében. Útja egy nagyon forgalmas útvonalon vezetett át.A kereszteződésnél...

A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

(vagyis életünk háromlépcsős rakétája) A tv-ben láthatjuk néha, amint a kilövőállványról óriási rakétatestek emelkednek a magasba, hogy legyőzzék a Föld vonzóerejét, s kijelölt pályájukra...

P. Pio imaközösség

P. Pio életrajza és imája, a Maradj velem, Uram! számunkra már ismert volt. Mi 1995 januárjától néhányan hetente egyszer jöttünk össze, de később már...

„BETLEHEMI CSILLAGOK”

Beköszöntő A közelmúltban elhunyt prágai bíboros, Francisek Tomasek atya mondta a kommunista rezsim alatt, amikor virágzott a személyi kultusz: „Emberek jönnek és mennek, de...

A KATOLIKUS EGYHÁZ 1000 ÉVE A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A Velencéből hazánkba jött bencés szerzetes, Szent Gellért az Egyházat Krisztus boldog közösségének nevezte.A keresztény történelem elsősorban az Egyházában továbbélő Krisztus története. Krisztus története...

LELKISÉGEK. MOZGALMAK

REGNUM MARIANUM KÖZÖSSÉG A századfordulón kilenc budapesti hittanár, egyházmegyés pap, önkéntes életközösséget vállalt, és Néri Szent Fülöp szellemében foglalkozni kezdett a külvárosi fiúkkal. Prohászka...

Kisközösségek Kárpátalján

Puss Sándor atya jelenleg Kárpátalja ifjúsági referense. Az itt töltött idő alatt - 3 éve van Kárpátalján — bizonyára sok tapasztalatot szerzett a fiatalokkal...

KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZZENEI TALÁLKOZÓ – MUNKÁCS ’99.

Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások...

„Keresztapám, Mécs László”

1999. április 16-án a Kárpátaljai Katolikus Értelmiségi Fórum meghívására Beregszászba érkezett dr. Skultéty Csaba, s „Keresztapám, Mécs László" címmel előadást tartott a költő munkásságáról,...

A BECSEMPESZETT BARAT

Televízió a családban Amikor a családban a televízióról van szó, a hangulat olyan, mintha polgárháború lenne. Minden néző bűnös, maguk a szülők is. A...

A „BIGOTT

„Katolikus, de nem vakbuzgó" - ezekkel a szavakkal vette védelmébe a francia hadügyminiszter Weigand tábornokot, aki Joffre halála után a francia hadsereg új vezérkari...

„AZ ATYA SZERET TITEKET” (vö. jn 16,27)

Pápai üzenet a XIV. Ifjúsági Világnapra 5. Jézus, mielőtt visszatért az Atyához, rábízta egyházára a kiengesztelődés szolgálatát (vö. Jn 20,23). Nem elég ugyanis csupán...

A NEVED,

amit annyiféle becéző forma torzított el, a neved, amit ott kaptál a keresztvíz alatt, a neved vajon jelent-e számodra valamit?Amikor kaptad: ellentmondtak helyetted a...

Leonardo: Boldogasszony a sziklabarlang előtt

A festő és szobrász, építész és hadmérnök, természettudós és lélekbúvár, író és költő, de a zene terén is mester Leonardo csodának számított a maga...

Legolvasottabb

Új cikkek