KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZZENEI TALÁLKOZÓ – MUNKÁCS ’99.

777

Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. (Babits Mihály)

Verőfényes, mosolygó tavaszi reggel köszöntötte április 10-én Munkácson a Találkozóra érkező kórusokat. Történt ugyanis, hogy kilenc, egyházmegyénk legkülönbözőbb helyein működő egyházi énekkar úgy határozott, hogy – Kárpátalján először – egy találkozó keretében a nagyközönségnek bemutatja repertoárja legjavát, hadd ismerjék meg őket közelebbről. A rendezvény résztvevői nem a versengést, hanem az egymás örömére, Isten dicsőségére való éneklést tűzték ki célul. Oláh György iskolaigazgató úr jóvoltából vendégeink a magyar iskola osztálytermeiben tartottak beéneklést, majd ezt követően átvonultak a rendezvény színhelyére, a székesegyházba. Rövid köszöntőjével Schönberger Ferenc plébános úr nyitotta meg a Találkozót, aki a távollevő fővédnök – Majnek Antal püspök úr – tisztét töltötte be. Ezután Csehi Mária műsorvezető köszöntötte meghívott szakértő vendégeinket: a Győrből érkezett Jáki Teodoz atyát, Teveli Dórát, aki a Budapesti Zeneakadémiáról látogatott el hozzánk, Hidász Ferenc és Bohán Béla egyházzenei szakértőket valamint minden kedves résztvevőt és érdeklődőt, majd ismertette a napi programot.
Elsőként a viski gyerekek 12 tagú kórusa lépett fel. Vezetőjük Fedorcsák Mária. A kórus 1997-ben alakult. Programjuk zömét az Éneklő egyházból vették. Előadásukban elhangzott még Karrini Ave Mariája és taizéi énekek is. A közönség tapsát követően a nagyszőlősi gyerekek következtek. A közel 25 tagú kórus a következő műveket adta elő: a Húsvéti éneket a XIII. századból, az Alleluját, F. Handel Dignare c. darabját, stb. Az 1998 decemberében alakult kórust Rácz Krisztina vezette; orgonán kísért Fedorkó Márta. Sorban harmadikként a királyháziak szerepeltek, akiknek a kara szintén 1998-ban alakult. A kórust Mészáros Tatjána és Holzberger Erika vezeti. Repertoárjuk az Éneklő egyház Kyrie, Palestrina Jesu, Rex admirabilis, Josquen des Prés Tengernek fényes csillaga stb. énekekből tevődött össze. Nevetlenfalu 30 gyerekből álló kórusát Korcsinszki Julianna vezényli. Az 1998 májusában alakult kórus előadásában Sillye Jenő A földről az égre, Karén Lafferty Alleluja, Menegali Jesu, Sal vator mundi című darabja szerepelt. A lágy gyermekhangokat rövidesen a munkácsi fiatalok énekének dinamikus hullámzása váltotta fel: Halmos L. Minden földek, Ave rerum corpus (gregorián dallammal Aquinói Szent Tamás nyomán), • Bárdos L. Keserű gondok, H. L. Hasler Ave Maria, Kodály Z. Stabat Mater, P. da Palestrina Jesu, Rex admirabilis c. zenedarabjainak előadásával. A 20 tagot számláló kórus 1996-ban alakult, vezetője Szvi-rida János. Aknaszlatina kórusa, amely 1991-ben alakult, a sorban hatodikként szerepelt Mengeli Jesu, Salvator mundi, Schubert Szent vagy, Istenem, Kodály Z. Ave Maria, Kertész Gy. Leszállt a földre a legszebb éjjel, Menegali Parce Domine c. zeneműveivel. A kórus vezetője Fehér Mónika, aki szólót is énekelt A mélyből hozzád száll szavam… című spirituáléban. A 15 tagú kar profizmusa megérintette a hallgatókat. Bohán Béla plébános úr Ungvárról 16 tagú kórussal érkezett. Előadásukban Bárdos L. Világmegváltó Jézus, Missa tertia, A Haláltörő valamint Vulpius Dicsőség néked, Istenünk! című műve szerepelt. Az 1993 óta működő kórus rutinosan szerepelt. Délben egyórás ebédszünet következett. Az alkalommal élve kötetlen beszélgetésre, szakmai véleménycserére, ismerkedésre kerülhetett sor a résztvevők körében. Dicséret illeti a munkácsi cserkészeket: közel 200 résztvevő számára készítettek szendvicset, teát, üdítőt szolgáltak fel, segítették a szervezők munkáját. A szünet után – mintegy 30 percig – Teveli Dóra orgonajátékában gyönyörködhettünk. A kitűnő akusztikájú székesegyház nagyorgonája fenségesen ontotta magából J. S. Bach, J. G. Walter, Georg Böhm, F. W. Zachow remekeit. A hálás közönség vastapsára és Jáki Teodoz atya kérésére egy kis ráadás is követte a nívós előadást. Ezután folytatódott a kórusok bemutatkozása. Tiszaújlak 15 tagú együttese lépett színre, amely 1992-ben alakult. Janik Neonilla vezetésével Kodály Z. Pange linqua című darabját, F. Schubert Ave Mariáját, Martini Adoramus te Christe c. művét valamint gregorián énekeket adtak elő. A gyerekek szép teljesítményét viharos tapssal honorálta a hallgatóság.
Utoljára, de nem utolsósorban, a husztiak következtek. A felnőttekből álló, 8 éves múltra visszatekintő kórus 26 taggal vett részt a Találkozón. Repertoárjukban szerepelt: Beethoven Dicsőít Téged, Kodály Z. Stabat Mater, Liszt F. O, solutaris hostia, Halmos L. Minden földek c. darabja stb. Kvascsuk Kornélia karvezető – néhány hónapos gyermekét az otthoniak gondjaira bízva – szolgálatkészen és odaadással vezényelte kórusát.
A bemutatkozást követően Teodoz atya felszólalásában meleg szavakkal méltatta a résztvevők aktivitását, zeneszeretetét, a gyermekkórusok bátor kiállását. Jegyzetfüzetébe írt konkrét szakmai megjegyzéseit, ajánlásait nyilvánosan megosztotta az érintettekkel. Sajátságos humorával többször is kacagásra fakasztotta a jelenlévőket. Határtalan zeneszeretete megnyilvánult abban is, hogy ízelítőt adott az erdélyi gyűjtőútjáról hozott népénekekből, balladákból. A védnök összefoglaló zárszava után a résztvevőkkel közös szentmisére került sor, melyet Teodoz atya és Ferenc atya koncelebrált.
A szentmise állandó zenei részéül a Missa de Angelis (VIII. gregorián mise) szolgált, a többi énekrészt a különböző helyekről érkezett kórusok váltakozva énekelték. Az elbocsájtó áldás után jóleső érzéssel, szívükben az együtt való éneklés örömével a indulhattak hazafelé a résztvevők. A folytatás óhajával búcsúztunk egymástól, hogy máskor is megtegyük, amit a Találkozó emblémája hirdet: „Áldjátok…!”
A szervezők köszönik mindenkinek, hogy segítségükkel létrejöhetett a Találkozó.

Szvirida János

Előző cikkKisközösségek Kárpátalján
Következő cikk„Keresztapám, Mécs László”