A NEVED,

926

amit annyiféle becéző forma torzított el, a neved, amit ott kaptál a keresztvíz alatt, a neved vajon jelent-e számodra valamit?
Amikor kaptad: ellentmondtak helyetted a Sátánnak! Sót kaptál ajkadra, hogy meg tudd különböztetni az Igaz Tanítást a rossztól, olajjal kentek meg arra a küzdelemre, amely nem egyezik bele az érzékiek világába, a testiség kultúrájába, a színházi élet ízlésébe és a bűn parfümébe. Keresztvizet hullattak rád; háromszor és kereszt alakban, ezzel vallottad meg a Szentháromságot, és ehhez a vízhez van kötve, hogy megszabadultál az áteredő bűn árnyékától. Fehér ruhát kaptál annak jeléül, hogy immár tisztán állsz az Úr Isten előtt. Tartsd meg ezt a fehérséget halálodig! Azután pedig égő gyertyát kaptál kezedbe, hogy jelképezze: módod van az Igaz Világosságot követni minden utadban.
S mindezekkel kapcsolatban nevet adtak, hogy Szented pártfogása kövessen minden életutadban; nevet adtak, egy szentnek a nevét, aki talán apostol volt valahol, talán cselédlány egy olasz városban vagy királyoktól származó apátnő Norvégiában.
De egyáltalában tudod-e ki volt, vagy elmosódott számodra az alakja, egyénisége, élete? Közömbös vagy-e vele szemben, mint az átlagkatolikusok, vagy van vele valamilyen – természetes vagy természetfeletti – kapcsolatod?
a) természetfeletti kapcsolatban:
Imádkoztál-e hozzá, kéred-e segítségét? Nemcsak bajaidban, gondjaid elhárítására, hanem egyébként is, főképp a jóban való előrehaladásra.
Milyen különös módon önző, fantáziátlan és lélektelen viszonyban van a legtöbb katolikus a maga védőszentjével; még akkor is, ha imádkozik hozzá. Többnyire elveszett tárgyakért imádkozik, vagy állásért, vagy valamilyen ügy szerencsés kimeneteléért; lelki ügyekben ritkán fordulnak hozzá, és ritkán kapcsolják bele lelki éltükbe a tökéletesedésért való közbenjárást.
b) természetes kapcsolatban:
Ismered-e életét annyira, hogy élmény benned alakja és egyénisége? Tudd meg, hogy „átlagszentek” nincsenek, a szentek a világ legnagyobb egyéniségei. Egyik sem nyárspolgár. Mindegyikük élete tele van hatalmas és hősi gesztusokkal, amelyekből néha-néha csak egynek-egynek vakító villanása is elég arra, hogy a magunkfajta átlagemberek számára egy egész életre nagy példákat mutasson.
Végül pedig ismered-e nevednek jelentését?
Minden névnek megvan a maga jelentése valamilyen nyelven; és milyen más nem Mancinak tudnunk magunkat, hanem Margarétának, ami tündöklő gyöngyszemet jelent görögül, vagy Erzsébetnek, ami annyi, mint Istennek Háza, vagy Istvánnak, ami diadalmast, megkoszorúzottat jelent, vagy Jenőnek, előkelőnek tudni elnevezésünket, és aszerint viselkedni: Istennek házaképp, diadalmasan, megkoszorúzottan és előkelően!

Előző cikk„AZ ATYA SZERET TITEKET” (vö. jn 16,27)
Következő cikkLeonardo: Boldogasszony a sziklabarlang előtt