Válaszoljunk Isten türelmes, hűséges szeretetére még szófogadóbb gyermeki odaadással

Interjú Majnek Antal püspökkel - Elmúlt egy újabb év a fiatal kárpátaljai egyház történetében. Mire emlékszik szívesen vissza a Püspök Atya?- Legnagyobb örömöm talán...

Az Úrnak szüksége van Rád!

„Aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt... " (Mt16,24) Nem találtad még meg helyedet a világban? Figyelj oda egy kicsit a belső hangra, szállj le...

„A világosság fénylik a sötétségben” (Jn 1,5)

A magyarországi sajtóban az utóbbi időben egyre több beszélgetés lát napvilágot kárpátaljai közéleti személyiségekkel, írókkal. A beszélgetések természetéből fakad, hogy a riporter kérdez, és...

Ne féljetek!

A karácsonyi olvasmányokban található Izajásnak az az idézete, amely számomra sokatmondó: „A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát."A sötétségről nekem - meg talán...

Emlékezünk

20 éve hunyt el Dr. Bujaló Bernát Az ember egész életén keresztül gyűjti a tapasztalatait, elkísérik emlékei. Közülük sok elhalványul, de vannak olyanok is,...

Január szentjei

I. Szűz Mária, Isten AnyjaA Szűzanya, az „Istenszülő" az új év ajtaja. A szentek tanítása szerint Mária szeretete és a szeplőtelen Szívének való önátadás...

Kárpátalján élő római katolikus szlovákok

Az a tény, hogy hol van a ruszin-szlovák nyelvhatár, még most is bizonytalan. Különösen így volt ez a korábbi évszázadokban, amikor legtöbbször az egyházi...

A Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság jogtörténeti áttekintése (3.)

Az első bécsi döntés (1938. november 21.) értelmében a Magyarországhoz visszatért felvidéki területek egyházkormányzati helyzetének rendezése 1938 őszétől gyors ütemben megkezdődött. Az Apostoli Szentszék...

LELKISÉGEK. MOZGALMAK

Szociális testvérek A Társaságot XIII. Leó pápának a Szentlélekről és a szociális kérdésről (Rerum Novarum) kiadott enciklikáinak szellemében Slachta Margit alapította 1923- május 12-én,...

Úgy segítsük az embereket, hogy ők is segítsék egymást

Beszélgetés Ulrich Zankanella ferences testvérrel Immár sokadik alkalommal látogatott Kárpátaljára Ulrich Zankanella OFM testvér, a „Ferencesek Közép- és Kelet-Európáért" szervezet megbízottja. Először azt kérdeztük...

Elő Ige az élő nyelvben

Bibliai eredetű szólások és közmondások (5.) 49. Kősziklára épít (épül). Jelentése: Biztos, szilárd alapokra épít (épül).Eredete: „Aki hallgatja szavamat és tettekre is váltja, az...

A NAPTÁR RÖVID TÖRTÉNETE

Azok, akik február 29-én születtek, bizony nem sok születésnapot ünnepelnek életük folyamán. Igazi születésnapi ünnepségre csak minden negyedik évben van lehetőségük.Hogyan történhetett meg, hogy...

Szeretettel a szeretetért

Minden település arculata attól függ, élnek-e benne olyan emberek, akik felvállalják a helyi problémák megoldását, törődnek a rászorulókkal, megpróbálnak segítséget nyújtani az elesetteknek. Mindezt...

A TV, mint pótszülő

Mostanság nem sokat hallunk a TV káros hatásáról a családra. Pedig erre érdemes odafigyelni. Talán rátalálhatunk szeretteinkre, akiket észrevétlenül elveszítettünk. Nézzük a tévét, egyre...

IMÁDSÁG KELL A SZENVEDŐNEK…

Az egyik nyugdíjasoknak tartott hittanórán a szentgyónásról hallottunk igen szép előadást. Itt jutott eszembe Reviczky Gyula egy kedves verse, melyben a költő leírja egész...

Ökumenikus Ifjúsági Találkozó Nagyszőlősön

„Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki minden fölött áll, mindent átjár és mindenben benne van!" Ef 4,6 1998. december 28-a és 30-a között hatodik...

VI. Kárpátaljai Ifjúsági Találkozó Nagyszőlősön

Újra megrendezésre került (bár az árvíz majdnem elmosta) a VI. Kárpátaljai Ifjúsági Találkozó Nagyszőlősön. Talán az árvíz volt az oka annak, hogy most kevesebben...

Az Úrban rejlik erőnk

Kárpátalajai fiatalok Milánóban, a 21. Taizéi Ifjúsági Találkozón II. János Pál pápa Angelo Sodano bíboros, államtitkár aláírásával táviratban köszöntötte Roger Schutz testvért, a taizéi...

Karácsony a művészetben (2)

A Szent Karácsonyt ábrázoló művek köre igazán nagy A Szent Éjen kívül az ún. Kisded-imádás is hozzátartozik: így a pásztorok, Mária imádása, a három...

II. JÁNOS PÁL pápa üzenete 1999 nagyböjtjére

„Az Űr ünnepi lakomát készít minden népnek." Krisztusban Kedves Testvéreim! Az előttünk álló böjti idő Isten ajándéka. Isten segít bennünket, hogy újra a gyermekeinek...

Legolvasottabb

Új cikkek