A BÖJT

A nagyböjt kezdetén jó újra átgondolni, mit is értünk ezalatt, mit jelent és mit hordoz ez a fogalom számunkra. A böjt erkölcsi indítóokból eredő...

A Kegyelmes Szűzanya csodatévő kegyképe a lembergi latin szertartású székesegyházban

A 61,5 x 44,2 cm méretű képet 1598-ban Lembergben Józef Szolc-Wolfowicz festette fatáblára. A festő a képet a lembergi latin rítusú katedrális presbitériumának külső...

A csend gyümölcsei

„Aki követni akar, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen." (Mt 16, 24)Jézus Krisztus odaadta magát értünk: teljesen!Vállalta, hogy Istenfiú-i fönségéből kiüresedve emberré lesz.Vállalta a...

Szenthagyomány és Szentírás

A krisztusi evangélium hirdetése gyűjti össze az embereket az Egyházba; ezért fordított kezdettől fogva az Egyház nagy gondot a reábízott krisztusi tanítás sértetlen megőrzésére...

Március szentjei

4. Szent Kázmér (1458-1484). Lengyelország patrónusa. Anyai ágon magyar vér folyt ereiben. Életkorát és életstílusát tekintve a mi Szent Imrénk mellé állíthatjuk. Mély vallásosságát...

Ünnepre készülve az Atya Évében

Az egyházi év a liturgia eseményeiben újra és újra megmutatja és átelmélkedteti velünk Jézus életének nagy eseményeit.Mindennapjaink örömeiben és nehézségeiben végigelmélkedteti velünk, hogy kicsoda...

A Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság jogtörténeti áttekintése (4.)

1992. március 28-án a Szentszék Antonio Franco érseket, Ukrajna apostoli nunciusát nevezte ki a Kárpátaljai Római Katolikus Egyház ordináriusává. Kárpátaljára, Munkácsra 1992. augusztus 13-án...

T. Ivancic: Kövess engem!

Találkozás Jézussal a keresztúton Szeretnénk elvezetni az olvasót a hétköznapi keresztekhez, melyek az Evangéliumban ábrázolt víziók a keresztről. Az ilyen víziókat lehetetlen megfelelően szavakba...

Lelkiségek, mozgalmak A taizéi közösség

A közösség példázata 1940 augusztusában Európában tombol a II. világháború. Az akkor 25 éves Roger testvér egyelőre egyedül telepszik le Taizé (Burgundia, Franciaország) csaknem...

Élő Ige az élő nyelvben

Bibliai eredetű szólások és közmondások (6.) 64. Egy próféta sem kedves hazájában.Jelentése: Nem szeretik az okoskodó embert, ahol ismerik.Eredete: Jézus erre megjegyezte: „A prófétának...

1999-es ráti nyári táborok

1999. július 4.ésll. között ismét megrendezzük a RÁTI KULTÚR-TÁBORT. A verebek már 1998 nyara óta Kárpátalja-szerte hirdetik, hogy ide érdemes eljönni, ha művelődni akarsz....

MICHELANGELO: MÓZES

Michelangelo eredetileg nem a Sixtus-kápolna mennyezete miatt jött Rómába. Az a munka, amelyet nagyon szívesen csinált volna, és amelyen - közben többször félbehagyva -...

Szomorúságotok örömre fordul” (Jn 16,20)

„Feltámadtam, és újból veled vagyok, alleluja!" - énekli a gregorián húsvéti szentmise első sora. Mekkora örvendezésre van okunk ennek hallatán! Az a Jézus, akinek...

GONDOLATOK AZ ÜNNEPRŐL

„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen...! Tisztálkodjál belülről és kívülről! Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata...! Az ünnep a...

EGYHAZDOKTOROKROL RÖVIDEN

Az egyháztanítói méltóságot - címet (Egyházdoktor) csak a katolikus egyház vezette be a szentek világába. Az első „doktorrá avatás"-t a négy nyugati egyházatya esetében...

Mit jelképez az Európai Unió lobogója?

Az Európai Közösség brüsszeli székháza előtt 1986. május 29-én vonták fel első alkalommal az Európai Unió csillagos zászlaját és hangzott el az unió „himnuszaként"...

Április szentjei

2. Paolai Szent Ferenc (I4l6-1507). Remetesége után a felebaráti szeretet apostola lett. Az általa alapított rend, a Legkisebb Testvérek Rendje betegeket ápol, szegényeket gondoz,...

HÚSVÉT FÉNYEI A MAGYAR KÖLTÉSZETBEN

A húsvét rendkívül gazdag élményanyaga világosan nyomon követhető a hazai költészet szinte valamennyi korszakában. A húsvéti ünnepkör dús örömforrásként árad szét a lírai alkotásokban:...

FERENCES VILÁGI RENDI KÖZÖSSÉG ALAKUL HUSZTON

Assisi Szent Ferenc a pápa úr elé terjesztette jóváhagyásra rendjének nagyon egyszerű szabályát: a szerzetesek fogadalommal vállalják az evangélium szerinti életet. A szabály a...

LELKISÉGEK. MOZGALMAK

KATOLIKUS KARIZMATIKUS MEGÚJULÁS Elindulása és lényege A jelenkori katolikus karizmatikus megújulás 1967-ben indult el Amerikából. Azóta az egész világon elterjedt, és minden országban beilleszkedett...

Legolvasottabb

Új cikkek