Április szentjei

756

2. Paolai Szent Ferenc (I4l6-1507). Remetesége után a felebaráti szeretet apostola lett. Az általa alapított rend, a Legkisebb Testvérek Rendje betegeket ápol, szegényeket gondoz, rászorulókat vigasztal.
5. Ferrei Szent Vince (1357-1419). 17 éves korában lépett Szent Domonkos rendjébe. Tízezerszámra térítette meg a hitüktől elvadult keresztényeket. Rendfőnökének ezt írta róluk: „Legtöbbjük tudatlanságból hibázik. Nincs tanítójuk. Csak küldene az aratás Ura jó munkásokat. Ezért imádkozom szüntelen.”
Sok „tanító” kellene ma is. Imádkozol értük?
7. De la Salle Szent János (1651 -1719). Az ingyenes népnevelés nagy apostola, a Keresztény Iskolatestvérek Rendjének alapítója. Rendje ma
öt világrészben fáradozik a katolikus nevelés eszményeinek megvalósításán.
11. Szent Szaniszló (1030-1090). Joggal hasonlíthatjuk Keresztelő Jánoshoz. Azért ölette meg a király, mert a püspök őt házasságtörő élete miatt kiközösítette. Vértanúhalála zárókő volt a lengyel nép kereszténnyé válásában.
11. Nagy Szent Leó (? – 46l). Nehéz időkben vette át Szent Péter örökségét. Kívülről barbárok, belülről az eretnekség fenyegette a Római Birodalmat és a keresztény hitet. Attila, az „Isten ostora” Szent Leó kérésére fordult vissza a seregével Róma falai alól. A chalcedoni zsinaton ez volt a pápa levelének visszhangja: „Péter szólott Leó szájával.”
16. Soubirous Szent Mária Bernadett (? – 1879). A lourdes-i látnoknak azt ígérte a Szűzanya, hogy ebben a földi életben nem, de a túlvilágon boldoggá teszi. Jézus is ezt ígérte nekünk. Elég ez számunkra?
23. Szent Adalbert (? – 997). Nemzetünk egyik apostola. Amikor Poroszországban pogányok kezébe került, így biztatta kísérőit a szent püspök: „Atyámfiai! Annak hatalma, kiért szenvedünk, nagyobb minden hatalomnál. Vele senki sem mérkőzhetik, jóságának nincsen mása”.
24. Szent György (? – 303). Diocletiánus császár keresztényüldözése idején szenvedett vértanúságot Palesztinában. A 12. sz. óta tisztelik benne a sárkányölőt és minden baj legyőzőjét.
25. Szent Márk (? – 67). Szent Papiás ezt írja róla: „Márk, aki Péternek lett tolmácsa, följegyezte Jézus Krisztus szavait és tetteit. Márk evangéliumában a pogányságból
megtértek előtt azt akarta igazolni, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. Műve az első újszövetségi könyv.
28. Chanel Szent Péter (? – 1841). Futuna szigetén működött. Életében nem nagyon láthatta munkájának eredményét, de kivégzése után nemsokára az egész sziget keresztény lett…
Tegyük a dolgunkat, a többit bízzuk Istenre!
29. Sienai Szent Katalin (1347 -1380). Csak 33 évet élt, de sokat tett az egyházért. Jelentős szerepet játszott az avignoni fogság megszüntetésében. Szüleinek 25. gyereke volt…
Hány ilyen zsenije lehetne a világnak, ha a szülők elfogadnák a „sokadik” gyermeke: is?
30. Szent V. Pius pápa (1504-1572). Trónra lépése idején az egyházat két nagy veszedelem fenyegette: a hitújítás és a török. Pius győzött. A törökök fölött 1572. október 7-én aratott döntő győzelmet. Sikerét a Szent Szűznek tulajdonította, ezért elrendelte, hogy a litániába be kell venni a Keresztények segítsége fohászt. Intézkedett arról is, hogy október első vasárnapján a szentolvasó tiszteletére külön ünnepet üljenek.

Előző cikkMit jelképez az Európai Unió lobogója?
Következő cikkHÚSVÉT FÉNYEI A MAGYAR KÖLTÉSZETBEN