Drága testvéreim az Úrban!

Krisztusunk feltámadását már 2000 éve ünnepeljük, különösen a vallásszabadság elnyerése óta - különösen, amióta Kárpátalja Római Katolikus Egyháza kisegítő lelkipásztorokat kapott.77 évvel ezelőtt -...

PÜNKÖSD

Pünkösd egyike annak a három nagy zarándokünnepnek (húsvét, pünkösd, sátoros ünnep), amelyeken a törvény szerint Izrael minden fiának meg kellett Jahve színe előtt jelennie....

A Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal

Jézus kínszenvedése előestéjén,, főpapi imájában (Jn.l7,2o-21) így fohászkodott: "De nemcsak értük (az apostolokért) könyörgök, hanem azokért is, akik szavukra hinni fognak bennem. Legyenek ők...

II. János Pál az egységért

Az egységre törekvést II. János Pál pápa is elsőrendű feladatának tekinti. Már megválasztása másnapján kijelentette, hogy VI. Pál pápa vonalát kívánja követni: „Folytatni kívánjuk...

Évfordulók Ungváron

Évfordulók... Vannak olyanok, amelyeket számon tartunk, vannak, amelyekről megfeledkezünk. Ungvárnak és az ungváriaknak az idén igazán van miről megemlékezni: – az unió 350. évérőlA...

Keresztút

Fel évvel ezelőtt templomszentelési jöttünk össze Aklihegyen. A templom a mennyei liturgiába kapcsol be minket. Nagypénteken Antal atya a néhány nappal előtte elkészült keresztutat...

Isten szép terve Rólad

(gondolatok a hivatásról) Amikor az Isten embert teremt, akkor valami nagyon szép tervet gondol ki róla. Ebbe a tervbe rejti az ember boldogságát, és...

Megszólított engem is…

Elindított a hit útján. Én pedig lassanként hinni kezdtem, hogy Ő van, hogy Ő szeret engem, hogy lehajolt hozzánk, és emberré lett Jézusban, és...

Tanúim lesztek

III. Kárpátaljai Ifjúsági Találkozó, Nagyszőlős Kezdem azzal, hogy tulajdonképpen véletlenül kerültem oda. Budapesti lévén, felmerült bennem, hogy a „nagy" taizéi találkozóra elmegyek Wroclawba, de...

Ministráns Abc

A ministránsEz az elnevezés a latin ministrare (szolgálni) kifejezésből származik. A ministránsok a pap mellett kisebb szolgálatokat végeznek a mise, a szentségek kiszolgáltatása és...

Papszentelés Esztergomban

Mint azt lapunk előző számában írtuk, 1996. június 15-én dr. Paskai László bíboros atya kézföltételével és imádságával az esztergomi bazilikában pappá szentelte Roska Pétert,...

Legyetek az élet prófétái!

I. Katolikus Ifjúsági Találkozó, Munkács Igen korán kellett kelniük azoknak a fiataloknak, akik Kárpátalja távolabbi részeiből indultak el május 18-án Munkácsra a katolikus ifjúsági...

Iskolánk 100 éves

"Vagyonomat, úgymint három házamat a külső földdel - 13 hold - együtt, továbbá mintegy 10000 Ft készpénzemet, szóval mindenemet hagyom és rendelem egy Svetits...

Karitász beszámoló

KARITASZ BESZAMOLO técsői római katolikus egyházközség karitász csoportja 1992. november 19-én, Szent Erzsébet ünnepén alakult meg, Papp Anikó ferences nővér kezdeményezésére. Az akkor hat...

50 év után Újmise Tégláson

Ez év június 2-án, Szentháromság vasárnapján a téglási zsúfolásig telt templomban a hívek meleg szeretettel és könnyes szemmel fogadták az itt született testvérüket: Dr....

Papszentelés Esztergomban

Mint azt lapunk előző számában írtuk, 1996. június 15-én dr. Paskai László bíboros atya kézföltételével és imádságával az esztergomi bazilikában pappá szentelte Roska Pétert,...

A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE

I. rész A kárpátaljai egyház története visszanyúlik első királyunk, Szent István koráig. Az ő idejében kezdtek kereszténnyé lenni őseink, belépve az európai népek nagy...

Szent István és a kereszt

Szent István királyunkkal némiképpen bajban van a történetírásunk, amikor el akarja helyezni az akkor uralkodó szellemi világban. Hogy király-eszménye európai és középkori volt, az...

Szent Péter és Pál szellemében

A két legnagyobb apostol nem sokat volt együtt, miért ünnepeljük akkor őket egy napon? Nem is hasonlítanak egymásra. Nagyon különböző a származásuk. Egészen más...

Ministráns Abc

A szentmise meneteBevezető szertartás:A sekrestyéből a pappal együtt indultok el. A kezdőének előtt egyikőtök csengessen a mise kezdetét jelző csengővel. Az oltár elé érve...

Legolvasottabb

Új cikkek