Karácsony

Mindenkit felpezsdít e szó. Megbolydulva rohangálnak az emberek, mert hát karácsony jön.Hópihés karácsonyfa, szánkócsilingelés, alma, dió, mogyoró, szaloncukor, narancs, csokoládé, angyalkák, ajándékok özöne -...

Ministráns Abc

A szentmise meneteBevezető szertartás:A sekrestyéből a pappal együtt indultok el. A kezdőének előtt egyikőtök csengessen a mise kezdetét jelző csengővel. Az oltár elé érve...

A karácsony titka

Ha beszélgetnénk az ősi, Biblián kívüli vallások képviselőivel, és azok kérdeznék, hogy mi a keresztény hit alapja, akkor azt mondhatnánk, az, hogy eljött az...

Szent Péter és Pál szellemében

A két legnagyobb apostol nem sokat volt együtt, miért ünnepeljük akkor őket egy napon? Nem is hasonlítanak egymásra. Nagyon különböző a származásuk. Egészen más...

II. János Pál az egységért

Az egységre törekvést II. János Pál pápa is elsőrendű feladatának tekinti. Már megválasztása másnapján kijelentette, hogy VI. Pál pápa vonalát kívánja követni: „Folytatni kívánjuk...

PÜNKÖSD

Pünkösd egyike annak a három nagy zarándokünnepnek (húsvét, pünkösd, sátoros ünnep), amelyeken a törvény szerint Izrael minden fiának meg kellett Jahve színe előtt jelennie....

Magyar imádság

Isten, a mindenség teremtője, az ember megváltó és megszentelő Istene, magyarok Istene – hála eleinknek, s legfőképp Szent István királynak —, köszöntünk Téged!Néked adunk...

Drága testvéreim az Úrban!

Krisztusunk feltámadását már 2000 éve ünnepeljük, különösen a vallásszabadság elnyerése óta - különösen, amióta Kárpátalja Római Katolikus Egyháza kisegítő lelkipásztorokat kapott.77 évvel ezelőtt -...

Tanúim lesztek

III. Kárpátaljai Ifjúsági Találkozó, Nagyszőlős Kezdem azzal, hogy tulajdonképpen véletlenül kerültem oda. Budapesti lévén, felmerült bennem, hogy a „nagy" taizéi találkozóra elmegyek Wroclawba, de...

A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE

I. rész A kárpátaljai egyház története visszanyúlik első királyunk, Szent István koráig. Az ő idejében kezdtek kereszténnyé lenni őseink, belépve az európai népek nagy...

TOURS-I SZENT MÁRTON

(317-379) A középkor egyik legnépszerűbb szentje a pannóniai Savariában született. Paviában, apja új állomáshelyén végezte tanulmányait. Pogány szülei nem voltak alacsony származásúak. Kisfiú volt,...

Ministráns Abc

A ministránsEz az elnevezés a latin ministrare (szolgálni) kifejezésből származik. A ministránsok a pap mellett kisebb szolgálatokat végeznek a mise, a szentségek kiszolgáltatása és...

Szent István és a kereszt

Szent István királyunkkal némiképpen bajban van a történetírásunk, amikor el akarja helyezni az akkor uralkodó szellemi világban. Hogy király-eszménye európai és középkori volt, az...

Papszentelés Esztergomban

Mint azt lapunk előző számában írtuk, 1996. június 15-én dr. Paskai László bíboros atya kézföltételével és imádságával az esztergomi bazilikában pappá szentelte Roska Pétert,...

Papjaink 1996-ban

  LAKÓHELY NÉV MIÓTA RENDJE HONNAN JÖTT Munkács...

TEMPLOMOK ÉPÜLNEK:

  1. Alsó-Kerepecen.Eddig a görög katolikus templomban miséztek a rómaiak is. A pravoszlávok csak nagy ritkán engedik ezt meg, ezért a görög ritusú hívekkel...

Évfordulók Ungváron

Évfordulók... Vannak olyanok, amelyeket számon tartunk, vannak, amelyekről megfeledkezünk. Ungvárnak és az ungváriaknak az idén igazán van miről megemlékezni: – az unió 350. évérőlA...

50 év után Újmise Tégláson

Ez év június 2-án, Szentháromság vasárnapján a téglási zsúfolásig telt templomban a hívek meleg szeretettel és könnyes szemmel fogadták az itt született testvérüket: Dr....

A Szentatya üzenete a világ fiataljaihoz

Nagyboldogasszony ünnepén, az Úrangyala után a pápa úr bejelentette, hogy a jövő augusztusban Párizsban megrendezendő XII. Ifjúsági Világnap témája: „Mester, hol lakol?" Arra gondoltam,...

A KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE

II. részA katolikus egyház lényegéhez tartozik a szoros kapcsolat Péter utódával, a római pápával, és a vele közösségben élő püspökökkel. A görög szertartású katolikusok...

Legolvasottabb

Új cikkek