Báró Apor Vilmos

1096

1892. február 29-én született székely főnemesi családban. Középiskoláit jezsuita kollégiumokban végezte. Majd az innsbrucki egyetemen tanult, ott is doktorált. 1915-ben szentelték pappá. Gyulán káplán, majd katonalelkész egy kórházvonaton. 1918-tól plébános Gyulán.1941. március 2-án foglalta el a győri püspöki széket.
1945.március 30-án este hét órakor egy ittas orosz katonatiszt három pisztolylövéssel halálosan megsebesítette. Az esemény Győr ostromának harmadik napján történt, amely éppen nagypéntekre esett. A tiszt ittas katonák egy csoportjával jött a Püspökvárba, s azt követelte, hogy a főpásztor az oda menekültek közül ötven fiatal nőt bocsásson rendelkezésükre. Apor püspök nemcsak megtagadta a követelés teljesítését, hanem ki is taszította a pincéből a pisztolyával hadonászó katonát. A püspök — miután kórházba vitték és a pince-műtő petróleumlámpája fényénél még az éjjel megoperálták — két nap múlva, a húsvéthétfőre virradó éjszakán meghalt. Ötvenhárom éves volt. Földi maradványait ideiglenesen a győri kármeliták kriptájába helyezték el. Végleges temetését 1948. novemberére tűzték ki, de az exhumálást és a temetést a belügyminisztérium megtiltotta, s így arra csak 1986-ban kerülhetett sor. Azóta a mártír püspök teste a székesegyház Szent László-kápolnájában nyugszik.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 1996.szeptember 11-12-i rendes őszi ülésén ismételten kérte Apor Vilmos győri püspök boldoggá avatását.

Előző cikkPapjaink 1996-ban
Következő cikkA pápa visszaemlékezése magyarországi útjára