Ministráns Abc

852

A ministráns
Ez az elnevezés a latin ministrare (szolgálni) kifejezésből származik. A ministránsok a pap mellett kisebb szolgálatokat végeznek a mise, a szentségek kiszolgáltatása és egyéb szertartások során. Rendszerint a gyermekek és a fiatalok sorából kerülnek ki. Az istentiszteleten az eltérő szolgálatokat a ruhák különbözősége is érzékeltetheti, ezek jelzik az egyes szolgálatok sajátos feladatát. A ministránsruha az istentisztelet fényét hivatott emelni.
Természetes, hogy a ministráláshoz testben és lélekben egyaránt fel kell készülnöd. Legyen tiszta a kezed, fésülködj meg és tisztítsd ki a cipődet.
Fontos,hogy a lelked is tiszta legyen! Ne feledd, az Úr asztalánál teljesítesz szolgálatot! Legyen ez a szolgálat ünnep számodra!

A szentmise
A mise szó a latin dimissio rövidüléseként jött létre, melynek jelentése: elbocsátás. A szentmisét az idők során nevezték kenyértörésnek, az Úr vacsorájának és általánossá vált az Eukarisztia elnevezés is.
A szentmise eredete az utolsó vacsorára vezethető vissza, ahol Krisztus először változtatta át a kenyeret Szent Testévé és a bort a bűnökért kiontandó Szent Vérévé. Ekkor adott felhatalmazást az apostoloknak: „Ezt tegyétek az én emlékezetemre.”
A szentmise két fő részből áll: az igeliturgiából és az Eukarisztia liturgiájából.
A miséző pap sajátos öltözetet, miseruhát visel, melynek színe szorosan kapcsolódik az adott ünnephez vagy liturgikus szent időhöz.

A liturgiában használatos színek

Fehér
Ez a szín a dicsőséget jelenti. A karácsonyi és húsvéti időben, Jézus, Mária és a nem vértanú szentek ünnepein használatos.

Piros
Ezt a színt használjuk Virágvasárnap, Nagypénteken, Pünkösdkor, az Úr szenvedésének ünnepein, az apostolok és az evangélisták, valamint a vértanúk ünnepein.

Zöld
Az évközi idő vasárnapjait és hétköznapjait jelzi.

Lila
Ez a szín a bűnbánatot jelöli. Advent és nagyböjt idején, valamint tetszés szerint gyászmiséken is használható.

Fekete
A gyászmiséken használatos.

Rózsaszín
A lilát helyettesítheti advent 3. és nagyböjt 4. vasárnapján. A bűnbánat idején a közeledő ünnep feletti örömünket jelenti.

Kék
Egyes helyeken Szűz Mária ünnepein ezt a színt használják.
Felkészülés a szentmisére
A templomba érkezve köszöntsd az Urat keresztvetéssel vagy térdhajtással. A sekrestyében készítsd elő a miséző pap kelyhét, az ostyákat a szentáldozáshoz, az olvasmányok könyvét és a misekönyvet. Ha tudod, vedd elő az aznapi liturgiának megfelelő színű miseruhát. Ellenőrizd, hogy az ámpolnák a helyükön vannak-e.
Néhány perccel a szentmise kezdete előtt gyújtsd meg a gyertyákat.
Időben beszéljétek meg egymás között, hogy kinek milyen liturgikus feladata lesz a szentmisén.
Az öltözködésben segíts a társaidnak és a miséző papnak is.

Ima ministrálás előtt
Uram, Jézus!
Meghívtál oltárodhoz szolgálatodra. Örömmel válaszolok hívásodra. Alakítsd, kérlek, hogy mindig neked tetszően tudjalak szolgálni, ezért növeld bennem a szolgálatkészséget és a feléd irányuló szeretetet. Add kegyelmedet, hogyha hívsz a papi hivatásra, meghalljam hangodat és készséggel tudjak rá válaszolni. Szűz Anyánk, papok anyja és királynője, könyörögj értünk! Amen.

Előző cikkTanúim lesztek
Következő cikkPapszentelés Esztergomban