Évfordulók Ungváron

813

Évfordulók… Vannak olyanok, amelyeket számon tartunk, vannak, amelyekről megfeledkezünk. Ungvárnak és az ungváriaknak az idén igazán van miről megemlékezni:

– az unió 350. évéről
A görög katolikusok — de a római katolikusok is — együtt kell hogy ünnepeljék az 1646-ban az ungvári vártemplomban aláírt uniót, az itt lakó keleti szertartásúak egyesülését a nyugati egyházzal, mely a lényegi egység mellett azért a rítusbeli különbséget megőrizte. Ennek nagyszabású megünneplésére az ungvári várban az egykori templom romfalai körül került sor.
Az egyesült püspökség azonban Munkácson maradt, székhelyét csak 220 évvel ezelőtt tette át Ungvárra, amikor a volt jezsuita kollégiumot és templomot Mária Terézia királynő a gör. kat. püspökségnek adományozta.

–a kollégium 350. és l00. évfordulójáról
A kollégium az akkori jezsuita iskolát jelentette. Ez is 350 évvel ezelőtt — 1646-ban — nyitotta meg kapuit a tanulni vágyó ifjúság előtt. Drugeth János telepítette át ezt az iskolát Homonnáról Ungvárra, és ennek megfelelő kollégiumot és egy kisebb templomot építtetett az ungvári várdombon. A vártemplom leégése után 1732-ben építették föl azt a nagyszerű kéttornyú templomot, amelyet aztán Mária Terézia átadott a görög katolikus püspöki katedrálisnak. Ez a kollégium őse és elindítója minden ungvári iskolának. A jezsuita rend megszűnése után 1773-ban tovább tanítottak itt, majd az épület elvesztése után új helyen folyt a tanítás: 110 évig a Káptalan utcai iskolában, majd 1895-től (hivatalos megnyitása 1896. október 11-én volt) az új gimnázium épületében, amely ma az egyetem központi épülete.

–a római katolikus plébániatemplom 230. jubileumáról
A templomi felírás szerint 1766-ban, tehát 230 évvel ezelőtt készült el a római katolikus plébániatemplom, ünnepélyes felszentelése 1767-ben Szent György napján volt, és így lett Szent György templom. Az eredeti, szép barokk templomot, amely nagyszerű kriptával is rendelkezett, 188o-ban megnagyobbították, hogy a nagyszámú hívőt be tudja fogadni. E templom szépítésére és karbantartására mindig nagy gondot fordítottak, de még nagyobb benne a hívek áhítata.

–a plébánia épületének 230 éves fennállásáról
Ugyancsak 230 évvel ezelőtt kezdték építeni a ma is álló plébánia épületét, öt év alatt lett kész (1766-71). Ez az épület volt az ungvári papság lakása, és a két világháború között az Apostoli Adminisztratúra központja is. Az itt lakó plébánosok adományokkal támogatták a Gizella-házat, amelyben szatmári irgalmas nővérek tanították a leányifjúságot, ugyancsak az egyik plébános építtette a Mária-házat hasonló céllal.
E plébánia kertjében építették fel a fiúiskolát, amely az ungváriak szavajárása szerint „A bölcsesség kezdete” elnevezést viselte, mert ez volt felírva homlokzatára.
Ma ezeket az épületeket (plébánia, fiúiskola, Gizella-ház) foglalja el az Ungvári Zenei Szakközépiskola.

– a Kálvária megalapításának 170. évéről
A Kálvária temploma — ha még úgy állna, ahogy az idősebbek látták, most lenne 170 éves, mert 1826-ban építették fel egy nagylelkű ungvári polgár, Pecz Dávid egykori hagyatékából (1759-ben halt meg). Az emlékét megörökítő tábla törötten várja valahol egy kertben, hogy felirata szerint, a „hálás ungváriak” visszahelyezzék megillető helyére, talán a volt kápolna valamely ősi falrészletére.
Az évfordulók ugyanis köteleznek !

P. Bohán Béla SJ
ungvári plébános

Előző cikkII. János Pál az egységért
Következő cikkKeresztút