50 év után Újmise Tégláson

817

Ez év június 2-án, Szentháromság vasárnapján a téglási zsúfolásig telt templomban a hívek meleg szeretettel és könnyes szemmel fogadták az itt született testvérüket: Dr. Vécsey Necze Istvánt.
István atya Tégláson született 1926-ban, Szent István napján (augusztus 20-án). Itt nevelkedett 15 éves koráig. 4 testvére közül már csak egy él: Jolán, aki egész nap együtt volt Istvánnal.
Tégláson 1933-ban épült római katolikus templom. A lelkipásztori szolgálatot a Ráton lakó ft. Haklik Sándor látta el. István az első gyónás és az első áldozás szentségében Isten kegyelméből Ráton részesült 1934 májusában. (A téglási templom csak ennek az évnek az őszén készült el.) István, aki most már Krisztus papja, jól emlékszik első áldozásának ragyogó napjára, szeretett társaira és barátaira. Valószínű, hogy papi hivatásának cseppjeit ft. Dr. Bujaló Bernát csepeg-tette lelkébe.
István Ungváron végezte a polgári iskolát és a kereskedelmi akadémiát. Ezután Magyarországon és Ausztriában tanult teológiát, valamint tanítói és tanári továbbképzőt végzett. Mindszenthy József bíboros úr pere idejében már papnak készült, s mivel úgy tekintették, mint akinek köze van a hercegprímás peréhez, kihallgatták és meg is kínozták. 1956-ban kimenekült az Amerikai Egyesült Államokba. Ott vegyészmérnökként dolgozott a világhírű olajfinomítókban. Los Angelesben (California) évről évre hatszor választották meg a Dél-Kaliforniai Katolikus Magyarok elnökévé. Egy időben a Los Angeles-i Szent István magyar templom énekkarát is vezette.
Sikereinek csúcsán István elhatározta, hogy Isten hívására és kegyelmével elfogadja az Egyház papi szolgálatát. A teológiát Los Angelesben fejezte be, és ott szentelték pappá 1973-ban.
Papi munkásága során halmozott feladatokat is elvállalt: egy időben volt plébános, 42000 hívő lelkipásztora és a helyi nagy kórház egyedüli lelkésze. Az érsek úr kérésére, mint egyházjogász, házassági ügyekben dolgozott. Amikor szükség volt, az érsekség és más egyházi szervek gazdasági tanácsadójaként is tevékenykedett. Ez a sokféle tevékenység nagyon kimerítette, és szükségét látta, hogy 1994-ben nyugdíjaztatását kérje, de még mint nyugdíjas papot is újra meg újra különböző feladatokkal bízták meg, melyeket tehetsége szerint elvállalt és végzett.
50 év után először tudott „hazajönni”, hogy kimutassa hűséges szeretetét szülőföldje és testvérei iránt.
Második magyar nyelvű szentmiséjét Miklós atyával, rokonai meghívására Kisszelmencen mondta szintén június 2-án, a falu búcsúja alkalmával. Jelenléte ünnepélyesebbé tette a búcsú miséjét és a körmenetet. Az ünnepi ebéden Bohán Béla atya társaságában a papságot képviselte rokonai körében. Téglás és a környező falvak lakói emlékeznek Istvánra, aki Szürtén is ministrált.
Rev. Dr. Vécsey Necze István nagy érdeklődéssel és nyílt szívvel hallgatja a kárpátaljai híreket. Együttérzéssel fontolgatja, milyen módon tudná itteni testvéreit segíteni. Tapasztalatból tudja, milyen fontos a nyelvismeret. Mivel angoltanári diplomája is van, szóba hozta, hogy a jövő év nyarán kb. 3 hónapot ismét itt töltene, és jó előkészület után azoknak a fiataloknak, akik már valamit tudnak angolul, nyelvi továbbképző tanfolyamot indítana. Természetesen, ez időben vállalna lelkipásztori kisegítést is szülőföldjén. István atya 10 nyelven beszél, és mint világot járt ember, az itteni magyaroknak kulturális és szociális igényeit is tudná szolgálni.
Hála Istennek, István atya 70 éves kora ellenére fiatalosan néz ki és jó erőben van. Ebben a zavaros világban kiegyensúlyozott gondolkodásmódja és odaadó szeretete sok hívőnek lehet segítségére.

Köszönjük Isten áldását, amivel gazdagította István atyát, és azt, hogy ő most ezeket a tapasztalatokat kész szülőföldjén kamatoztatni.

ft. Molnár Miklós SJ.

Előző cikkKaritász beszámoló
Következő cikkPapszentelés Esztergomban