Iskolánk 100 éves

814

„Vagyonomat, úgymint három házamat a külső földdel – 13 hold – együtt, továbbá mintegy 10000 Ft készpénzemet, szóval mindenemet hagyom és rendelem egy Svetits nevet viselő katolikus leánynevelő intézetre, mely mindenesetre apácák vezetésére lesz bízandó, mert meg vagyok győződve, hogy a vallásos nevelés, melyre egy nőnek oly nagy szüksége van, így lesz leginkább biztosítva. „

Svetits Mátyásné
1882. január 14.

A Svetits Katolikus Elemi Iskola és Gimnázium Magyarország egyik legnagyobb városában, Debrecenben található. Az intézetet 1896-ban alapították a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek rendjébe tartozó nővérek. Ebben az évben a leányintézet 100. évfordulóját ünnepli. Kezdetben az elemi iskola indult be, ahová fiúk is jártak, később a tanítóképző és végül a leánygimnázium is. (A tanítóképző ma már nem működik.) Mindez néhány nővérnek köszönhető, és azok szorgalmas munkájának eredménye, hogy ma az ország egyik legkiválóbb gimnáziuma ez.
A kommunizmus idején a vallásos iskolákat bezáratták, de a Svetits-intézet egyike volt azon 8 iskolának, ahol folytatták a tanítást. Ezekkel az iskolákkal most is tartjuk a testvéri kapcsolatot. Jelenleg a négyéves leánygimnáziumon kívül működik itt a hatéves elemi iskola is. Ebben az évben beindul a hatéves leánygimnázium és az óvoda.
Az iskolát fenntartó és irányító nővérek rendjét boldog Gerhandinger Mária Terézia alapította. Életét a gyermekek nevelésének szentelte, és azzal a céllal hozta létre a rendet, hogy munkája gyümölcsöző legyen. A nővérek ugyanolyan életet élnek, mint a más rendhez tartozó szerzetesek, sőt még tanítással és neveléssel is foglalkoznak. Legfőbb feladatuk olyan nők nevelése, akik keresztény emberként megállják a helyüket az élet minden területén.
Néhány szóval bemutatjuk a gimnázium életét. Az ide járó többszáz diákot nemcsak a nővérek, hanem civil tanárok is tanítják. A tanítás reggel 8 órakor imával kezdődik, és az utolsó óra után ugyancsak imával fejeződik be 12 órakor „Az Úr-angyalá”-t vagy egy „Mária-antifóná”-t imádkozunk. A köszönés formája sem olyan, mint más iskolákban. A diákok „Laudetur Jesusz Christus”-sal üdvözlik a tanárt, aki „ Ineternum Amen”-nel viszonozza.
Az iskola követelményei közé tartozik a tanulók külső megjelenése is. Az öltözködés ízléses, rendezett és szerény kell hogy legyen. A hétköznapokon egyenköpenyt, ünnepélyes alkalmakkor egyenruhát viselünk. Tilos a körömlakkozás, haj-, ajak- és szemfestés, a rágógumi, a dohányzás és szeszes ital fogyasztása.
A tanítás módja is eltér néhány dologban az állami iskolákétól. A kötelező tantárgyak közé tartozik a hittan. Szombaton is rendes tanítás van. Azoknak a diákoknak, akik többet szeretnének valamilyen téren elsajátítani, lehetőségük van a fakultatív tanulásra. Mivel nemcsak debreceni diákok tanulnak a Svetitsben, hanem Magyarország különböző tájairól és a határon túlról is érkeznek diákok, ezért van a gimnáziumnak kollégiuma is. A kollégium szabályai a megszokottnál szigorúbbak. Hétköznapokon a tanítás után 16.00 óráig van kimenő. A szilencium (kötelező csendes tanulási idő) 16.00-tól 19.00-ig tart. Takarodót 21.30-kor fújnak, amit egy közös ima előz meg.
Az ebédlőben önkiszolgálás folyik. Négy diák közösen kap egy élelmezési kártyát, amire négy fejadagot adnak. Hogy ne szokjunk el a házi munkától, evés után beosztás szerint mosogatnunk kell.
De nem csupán tanulással töltjük az időnket, hanem szórakozással is: hangversenyekre, érdekes előadásokra, kirándulni és színházba járunk. Az iskolában megünnepeljük a Svetits-napot, a karácsonyt, a farsangot, a gyereknapot.

Elmaradhatatlan része a tanévnek a lelkigyakorlat és rekollekció. Ez a tanulásból egy kis kikapcsolódást jelent, valamint a lélek erősítésére is szolgál.
A gimnázium célja az, hogy minden növendéke úgy lépjen ki 4 év után az ÉLETBE, akinek magatartása művelt és keresztény emberhez méltó, kellő öntudattal vállalja a nehézségeket, felelős önmagáért és embertársaiért. Minden rendes, tanulni vágyó lánynak örömmel ajánljuk ezt az iskolát.

Lóha Judit (Huszt)
és Teleczki Tünde (Técső)

Előző cikkLegyetek az élet prófétái!
Következő cikkKaritász beszámoló