EGYHAZDOKTOROKROL RÖVIDEN

793

Az egyháztanítói méltóságot – címet (Egyházdoktor) csak a katolikus egyház vezette be a szentek világába. Az első „doktorrá avatás”-t a négy nyugati egyházatya esetében – Szent Ambrus, Szent Jeromos, Szent Ágoston és Nagy Szent Gergely pápa – 1295. szeptember 20-án végezte VIII. Bonifác pápa (az Esztergomi Bazilika kupolaképei). Majd Szent V. Pius 1567-ben doktorrá avatta Aquinói Szent Tamást, ezután 1568-ban négy keleti egyháztanítót is adott egyházunknak, Nagy Szent Atanáz, Nagy Szent Vazul, Naziánzi Szent Gergely és Aranyszájú Szent János személyében.
VI. Pál avatta az első két „tanítónőt”: 1970-ben Sienai Szent Katalint és Avilai Nagy Szent Terézt. Kis Szent Teréz a 33- egyháztanító, összességük közül (24 évesen) a legfiatalabb. Korban utána
Sienai Szt. Katalin (33 éves) és Páduai Szt. Antal következik, aki 36 éves korában hunyt el. A legöregebb, 91 éves Ligouri Szent Alfonz volt.
Mely szentek lehetnek egyházdoktorok?
Egyháztanító csak olyan szent lehet, aki tanításával lényegesen hozzájárult Egyházunk megújításához. Ugyanakkor szükséges az is, hogy a leendő egyházdoktor összes művét kritikai kiadásban kiadják.
A középkor hajnalán Tours-i Szent Márton volt a legnépszerűbb szent, majd Páduai Szent Antal következett. Napjainkban Páduai Szent Antal és Kis Szent Teréz mellé sorolhatjuk Szent Ritát is.
Kis Szent Teréz a „lelki gyermekség” (újra)felfedezésével érdemelte ki a doktori címet. A múlt század dermedt janzenista világában rábukkant a Szentírásban a hétköznapi életszentség egyszerűségére. Az evangéliumi Krisztuskövetésben nincsenek rendkívüliségek. „Többre tartom az áldozat egyhangúságát az elragadtatásnál” – mondta. Megjövendölte, hogy kis útját mindenki követni fogja, kivéve azokat, akiket Isten rendkívüli utakon vezet.
Lisieux-i Szent Teréz imameghallgatásaival, csodáival annyira népszerű lett, hogy XI. Pius pápa kijelentette: sietni kell szentté avatásával, mert Isten népe már úgyis szentté avatta. Ezért sorozatosan felmentették a szigorú előírások alól, s ennek következtében már halála után 28 évvel oltárra emelték. Igen elterjedt tiszteletét mutatja, hogy csaknem minden katolikus templomban megtaláljuk képét, szobrát vagy oltárát.

Összeállította: fr. Imre

Előző cikkGONDOLATOK AZ ÜNNEPRŐL
Következő cikkMit jelképez az Európai Unió lobogója?