A Kegyelmes Szűzanya csodatévő kegyképe a lembergi latin szertartású székesegyházban

742

A 61,5 x 44,2 cm méretű képet 1598-ban Lembergben Józef Szolc-Wolfowicz festette fatáblára. A festő a képet a lembergi latin rítusú katedrális presbitériumának külső falán helyezte el, unokája, Katarzyna Domagaliczovna sírja felett, akit a székesegyház melletti temetőben helyeztek örök nyugalomra.
1642 körül Stanislaw Grochowski lembergi bíboros a hívők körében akkoriban már tiszteletnek örvendő képet Szolcék – a katedrális környékén található – kis kápolnájába helyezte át. E kápolna kicsiny méretei miatt 1645 körül a képet a Domagaliczok új kápolnájába vitték.
A Lengyelország elleni svéd invázió idején Jan Kazimierz király 1656. április l-jén minden rend képviselőjének jelenlétében ünnepélyes fogadalmat tett a Kegyelmes Szűzanya képe előtt. E célból a kegyképet ideiglenesen a katedrális főoltárára helyezték át. A király az Istenanya oltalmába ajánlotta Lengyelország népeit és önmagát, személyes Patrónusának és a Lengyel Korona Királynőjének nevezve az Istenanyát. A király ígéretet tett és megesküdött arra, hogy megszabadítja királysága lakosságát az igazságtalan terhektől és elnyomástól.
1765. május 11-én Waclaw Hieronim Sierakowski lembergi bíboros a Kegyelmes Szűzanya képét a katedrális főoltárára helyezte, és 1766. május 11-én megkoronázta a csodatevő kegyképet. Ebben az időben díszítették arannyal a festményt, és Marcian Stroinski festő képének – amely a Szeplőtlen Szűzanya mennybevételét ábrázolta – rekeszében állították ki. Nemsokára a rekeszt Antonio Trevellio olasz művész azonos tematikájú képével helyettesítették. Ezt a XIX. században Marcin Jablonski festményére cserélték.
A Kegyelmes Szűzanya csodatévő kegyképe kultuszának felélesztéséhez a lembergi metropolita, Józef Bilczewski bíboros fogott. Hasonlóan az 1656-os királyi fogadalmakhoz, 1904. június 29-én a Kegyelmes Szűzanya képe előtt tett fogadalmakat Józef Bilczewski bíboros is a Mária-kongresszus résztvevőivel egyetemben. Egyidejűleg a lembergi metropolita közzétette a Lengyel Korona Királynője c. pásztori levelét (1904), továbbá 1909-ben X. Pius pápánál kieszközölte a helyi Egyház számára Lengyelország Királynője ünnepét, amelyet XI. Pius pápa 1924-ben az egész Lengyelországra kiterjesztett.
A Kegyelmes Szűzanya kegyképének újrakoronázását 1983- június 19-én II. János Pál Szentatya végezte Jasna Górán.

Lengyelből fordította: Barkáts Jenő

Előző cikkA BÖJT
Következő cikkA csend gyümölcsei