Élő Ige az élő nyelvben

778

Bibliai eredetű szólások és közmondások (6.)

64. Egy próféta sem kedves hazájában.
Jelentése: Nem szeretik az okoskodó embert, ahol ismerik.
Eredete: Jézus erre megjegyezte: „A prófétának csak saját hazájában és házában nincs becsülete.” /Máté 13, 57; János 4, 44/

65. (Ez csak) pusztába kiáltó szó.
Jelentése: 1. Hiába elhangzott beszéd, mely nem talált meghallgatásra. 2. Olyan ember, akit nem hallgatnak meg, bár igazat beszél.
Eredete: „A pusztában kiáltó szó vagyok: Egyengessétek az Úr útját.” /János 1, 23/

66. A dicsőség fényében ragyog.
Jelentése: híres, ismert ember (néha negatív értelemben is)
Eredete: „Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és mellette a két férfit.” /Lukács 9, 32/

67. (Az) utolsó ruháját is odaadná.
Jelentése: Nagyon jószívű, semmit sem sajnál a másik embertől.
Eredete: „Annak, aki elveszi a köntösödet, add oda a ruhádat is!” /Lukács 6, 29-b; Máté 5, 40/

68. Bölcs Salamon.
Jelentése: 1. Gúnyosan olyan emberre mondják, aki megjátssza az okosat, bölcset, de valójában nem is az.
2. Valaki tényleg éles eszű, s irigyei nevezik így.
Eredete: A Biblia szerint a Bölcsesség könyvét Salamon király írta. „Ezért könyörögtem és megkaptam az okosságot; esdekeltem, és leszállt rám a bölcsesség lelke” – írja Salamon. /Bölcsesség 7, 7/

69. Minden sátoros ünnepkor.
Jelentése: nagyon ritkán
Eredete: „Közeledett a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep.” /János 7, 2; Leviták 24, 34/

70. Kikopott a sátoros ünnepekből.
Jelentése: Megvénült, nincs már öröme az életben.
Eredete: lásd 71.

71. S akkor majd lőn sírás és fogcsikorgatás.
Jelentése: Figyelmeztetés, fenyegetés, melynek beteljesedése nagy fájdalommal jár.
Eredete: „Lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat mind az Isten országában látjátok, magatokat meg kirekesztve.” /Lukács 13, 28; Máté 8, 11-12/

72. Más szemében meglátja (keresi) a szálkát, a magáéban nem veszi észre a gerendát.
Jelentése: Másban keresi a legapróbb hibákat, de a magáéit nem látja.
Eredete: „Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magadéban a gerendát sem veszed észre? Hogy mondhatod embertársadnak, hogy hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, amikor a magad szemében gerenda van?” /Máté 7, 3-4; Lukács 6, 41-42/

73. Kamatoztatja tálentumait.
Jelentése: Valaki eredményesen hasznosítja képességeit, tehetségét.
Eredete: „Magához hívatta tíz szolgáját, adott nekik tíz minát, s így szólt hozzájuk: „Kamatoztassátok, míg vissza nem térek!” /Lukács 19, 13/
Megjegyzés: mina (miné) – keleti pénzegység = 100 drachma (1 drachma = 4,36 g ezüst).

74. Tudja, mint a Tízparancsolatot.
Jelentése: Folyékonyan, nagyon jól, betéve tudja, úgy megtanulta, hogy sohasem felejti el.
Eredete: A Tízparancsolat /Kivonulás 20, 1-17/
Megjegyzés: a Tízparancsolatot minden kereszténynek tudnia kell.

75. Vénebb a tízparancsolatnál.
Jelentése: nagyon öreg
Eredete: lásd 74.

Előző cikkLelkiségek, mozgalmak A taizéi közösség
Következő cikk1999-es ráti nyári táborok