AD LIMINA APOSTOLORUM LÁTOGATÁS

A kanonikus jog elvárásai szerint ez év március 22. és 27. között az Ukrajnai Római Katolikus Egyház püspökei a katolikus egyház hierarchiájának visszaállítása óta...

ISTEN LELKE A VIZEK FOLOTT

„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek...

KÖTŐDÉS A SZÜLŐFÖLDHÖZ

A Kötődés a Szülőföldhöz nevű kör vezetője vagyok közel 30 éve a Beregszászi Kossuth Lajos Középiskolában, amelyhez később csatlakoztak a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar...

MINT HAL A VÍZBEN

Családias szellem Mi tarthatná össze a családot, ha egy kartonból kivágott játék lenne? Hasonló talán a kérdés: milyen kőből épül a boldog családi élet?...

Dr. Schmidt Béla: A PÚPOSOK ORSZÁGA

Az emberek között kevés a hitetlen. Már nagyobb százalékban akadunk közönyösökre. De mindkét csokrot felülmúlja a „gyávák" tömege. A vallási gyávaság nagyon emlékeztet a...

AZ ATYA SZERET TITEKET” (vö. Jn 16,27)

Pápai üzenet a XIV. Ifjúsági Világnapra Kedves Fiatal Barátaim! 1. A nagy jubileum közeledtével 1999-nek az a feladata, hogy a hívő ember távlatait tágítsa...

Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora

„Néha egyetlen emberi lényben tömérdek természetfölötti szépség, kecsesség és erény összpontosul, s ezért bárminek szenteli is magát az ilyen lángész, minden cselekedete annyira isteni,...

ANYÁK NAPJÁRA

Annyi közöttünk a virágzó nő, hogy kell egy nap a virágzó esztendőben, amikor külön előttetek hajlunk meg hódolattal, ti jóságos édesanyák. Csak ezen a...

MÁJUSI ÁJTATOSSÁG

Nehéz biztosan és pontosan felelni arra a kérdésre, hogy voltaképp mikor kezdődött. Voltak, akik Nérei Szent Fülöpnek tulajdonították Szűz Mária hónapjának bevezetését (május hava),...

Húzzuk az igát

Kijelentő módban, de felszólításként is keserű kifakadás: „Húzzuk az igát." A mindennapok igáját, mit is tehetnénk egyebet? Reggel az ébresztőóra csörgése úgy indít sietségre,...

Szeretni a szeretet megtapasztalása nélkül lehetetlen!

Nekünk, keresztényeknek van tapasztalatunk Isten végtelen és irgalmas szeretetéről. De vajon mi, az egyház szeretetszolgálatát vállalók, milyen tapasztalatból merítünk, milyen istenképet hordozunk, miről teszünk...

A rózsa

A német költő, Rilke egy időben Párizsban élt. Naponta bejárt az egyetemre egy francia barátnője kíséretében. Útja egy nagyon forgalmas útvonalon vezetett át.A kereszteződésnél...

A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

(vagyis életünk háromlépcsős rakétája) A tv-ben láthatjuk néha, amint a kilövőállványról óriási rakétatestek emelkednek a magasba, hogy legyőzzék a Föld vonzóerejét, s kijelölt pályájukra...

P. Pio imaközösség

P. Pio életrajza és imája, a Maradj velem, Uram! számunkra már ismert volt. Mi 1995 januárjától néhányan hetente egyszer jöttünk össze, de később már...

„BETLEHEMI CSILLAGOK”

Beköszöntő A közelmúltban elhunyt prágai bíboros, Francisek Tomasek atya mondta a kommunista rezsim alatt, amikor virágzott a személyi kultusz: „Emberek jönnek és mennek, de...

A KATOLIKUS EGYHÁZ 1000 ÉVE A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A Velencéből hazánkba jött bencés szerzetes, Szent Gellért az Egyházat Krisztus boldog közösségének nevezte.A keresztény történelem elsősorban az Egyházában továbbélő Krisztus története. Krisztus története...

LELKISÉGEK. MOZGALMAK

REGNUM MARIANUM KÖZÖSSÉG A századfordulón kilenc budapesti hittanár, egyházmegyés pap, önkéntes életközösséget vállalt, és Néri Szent Fülöp szellemében foglalkozni kezdett a külvárosi fiúkkal. Prohászka...

Kisközösségek Kárpátalján

Puss Sándor atya jelenleg Kárpátalja ifjúsági referense. Az itt töltött idő alatt - 3 éve van Kárpátalján — bizonyára sok tapasztalatot szerzett a fiatalokkal...

KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZZENEI TALÁLKOZÓ – MUNKÁCS ’99.

Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások...

“Keresztapám, Mécs László”

1999. április 16-án a Kárpátaljai Katolikus Értelmiségi Fórum meghívására Beregszászba érkezett dr. Skultéty Csaba, s „Keresztapám, Mécs László" címmel előadást tartott a költő munkásságáról,...

Legolvasottabb

Új cikkek