A rózsa

861

A német költő, Rilke egy időben Párizsban élt. Naponta bejárt az egyetemre egy francia barátnője kíséretében. Útja egy nagyon forgalmas útvonalon vezetett át.
A kereszteződésnél állandóan egy koldusasszony tartózkodott. Alamizsnát kéregetett a járókelőktől. Mindig ugyanazon a helyen üldögélt. Mozdulatlan volt, akár egy szobor. Kezét előre nyújtotta, szemét a földre szegezte.
Rilke soha nem adott neki egy fillért sem. Barátnője ellenben gyakran belecsúsztatott a koldus kezébe egy-egy pénzdarabot.
Egyszer a fiatal francia nő csodálkozva meg is kérdezte a költőt: — Te miért nem adsz soha semmit ennek a szegénynek?
– Olyasvalamit kellene adnunk neki, amit nem a kezének, hanem a szívének szánunk – válaszolta a költő.
Másnap Rilke egy rózsabimbóval érkezett. Egyenesen a koldusasszonyhoz ment, A rózsát belehelyezte a kezébe és tovább akart menni.
Ekkor azonban váratlan dolog történt: a koldusasszony felemelte tekintetét, ránézett a költőre, nagy nehezen felkelt a földről, megragadta a férfi kezét és megcsókolta. Majd, a rózsát erősen a szívére szorítva, eltávozott.
Egy héten át nem látta. A másik héten ismét ott ült az utcasarkon, a szokott módon: szótlanul, mozdulatlanul, mint korábban.

— Miből élhetett egész héten át, mikor semmit se kapott? — kérdezte a francia barátnő.
— A rózsából – válaszolta a költő.

Előző cikkSzeretni a szeretet megtapasztalása nélkül lehetetlen!
Következő cikkA SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA