A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

788

(vagyis életünk háromlépcsős rakétája)

A tv-ben láthatjuk néha, amint a kilövőállványról óriási rakétatestek emelkednek a magasba, hogy legyőzzék a Föld vonzóerejét, s kijelölt pályájukra álljanak.
A Szentlélek indítótöltete: a SZERETET. Tapasztalatunk szerint a jó indításhoz ez kell. Azok a gyermekek indulhatnak reménységgel az életbe, akik kiskorukban sok-sok szeretettel töltekezhettek. A jó házassághoz nem elég a testi-lelki harmónia, az anyagi biztonság; szeretettel teli szív nélkül nem éri el a megtervezett pályát. A biztonságos starthoz szükséges a szeretet, mégpedig Isten szeretete, mert a bűn nehézségi erejét csak ez a szeretet képes legyőzni. Töltekezzünk fel Isten szeretetével, amely abban lett nyilvánvaló, hogy egyszülött Fiát elküldte a világra (1 Jn 4,9).
Istennek ez a szeretete beindítja a Szentlélek (rakéta) második fokozatát: az ÖRÖMÖT. Az örömök széles skáláját ismerjük. Van olyan öröm, amely után keserű marad az ember szíve. Vannak tiszavirág-életű örömök, amelyek egy-egy pillanatra fölragyognak, aztán semmivé lesznek.
Sok pénzt adunk ki örömszerzésre. A befektetések nagysága azonban rendszerint nem biztosítja a kívánt örömszintet. Az igazi öröm ugyanis nem árucikk. Öröm csak szeretetből születhet. Öröm nélkül „életrakétánk” letér a pályájáról, elvész az űrben, az ürességben, amelyben már nincs cél, csak értelmetlen keringés és a megsemmisülés félelme.
Jézus búcsúbeszédében a tanítványok iránti szeretetéről szólt. Majd így folytatta: „Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és a ti örömötök teljessé legyen” (Jn 15,11). A teljes örömmel csak Jézus teljes szeretete töltheti meg a szívünket.
Az Istentől kapott öröm ERŐT ad (Neh 9,10). Ez a Szentlélek harmadik fokozata, amely a helyes pályát biztosítja.
A fizikai erő hiányát a technika gépekkel könnyen pótolja. Hidraulikus emelők gombnyomásra óriási terheket mozgatnak. A statikailag jól kiszámított és megtervezett tartópillérek hatalmas súlyokat képesek megtartani. Az erőhiány nem a fizika, hanem a lélek világában jelentkezik. Vannak, akik sokat elbírnak, aztán váratlanul egy szalmaszálnyi teher alatt roskadnak össze. Az élet és a hit harcában erő kellene, hogy el tudjuk hordozni azt, ami vállunkra és lelkünkre nehezedik. A tapasztalat azt mutatja, hogy az öröm megsokszorozza, a bánat, a keserűség pedig elveszi erőnket. Igaza van Nehemiás prófétának: „Az Úrtól kapott öröm erőt ad.”
Van olyan rakéta, amely nem pusztító atomfejet hordoz, nem tudományos feladatú műholdat juttat pályára, hanem életünket repíti biztos cél felé. Ennek hajtóanyaga Isten szeretete, vagyis a Szentlélek izzítása, a tőle kapott öröm és erő. Töltekezzünk, hogy célba juthassunk!

Németh Imre

Előző cikkA rózsa
Következő cikkP. Pio imaközösség