P. Pio imaközösség

757

P. Pio életrajza és imája, a Maradj velem, Uram! számunkra már ismert volt. Mi 1995 januárjától néhányan hetente egyszer jöttünk össze, de később már bővült a körünk. Alig várjuk a keddi napot, mert a cél, amiért összejövünk, lelkileg igen felemelő. Pio atyáról eleinte, még életében nem sokat hallottunk, de akkor elég volt, hogy a XX. században köztünk kiváltságokban élő ferences szerzetes szeretettel fogadta és viselte Jézus sebeit a két keze fején.
Halála után – 1968. szeptember 23-án szólította őt magához az Úr – Magyarországról kapott s vett könyvekből, valamint folyóiratokból bővebben megismerhettük a stigmatizált Pio atya imádságos életútját, aki élete legnagyobb részét a gyóntatószékhez kötötte s a lelkek gyógyulásának szentelte. Az átváltoztatáshoz átadta magát Jézusnak, annyira átérezte Jézus jelenlétét. Bibliaolvasás, elmélkedés, az Érdről kapott Pio rózsafüzér és a Szűzanyához intézett fohászok mélyítik és gazdagítják imaközösségünket, melyeket p. Pio boldoggá avatásáért, lelki és testi betegek megsegítéséért, családok nyugalmáért, békéjéért és a világbékéért ajánlunk föl.
P. Pio buzdítása (imája):
Legyen föltétlen hitetek és mélységes bizalmatok Istenben! Életeteket és az én életemet helyezzétek teljesen Isten kezébe!
– Istenem! Mindenem! Magamat, és mindenkit, és mindent a Te kezedbe helyezek, a Te nagy szeretetedbe, jóságodba és irgalmadba vetett legteljesebb bizalommal. Amen.
A mennyei szentek és a földi igazak imádsága soha meg nem szűnő illat. (P. Pio)
II. János Pál pápa május 2-án avatja boldoggá Pio atyát, akit – még teológiai hallgatóként, mikor először látta meg Rómát -, fölkeresett, mint nagy hírű szerzetest, s gyónást végzett nála. Később, mint krakkói püspök, a II. Vatikáni Zsinatra utazott fel Rómába. Deskur püspöknek, az ott szolgálatot teljesítő kollégájának elmondta a krakkói sokgyermekes Wanda doktornő tragédiáját, akit reménytelen állapotban szállítottak kórházba, ahol előrehaladott rákot állapítottak meg diagnosztizálásakor. Jól ismerte a családot. Erre a püspök: „Ezen csak Pio atya tud segíteni.” Ez 1962-ben volt. Ő levélben rögtön elmondta a négygyermekes anya történetét, és imáját kérte. Pio atya elolvasta, s megjegyezte: „Erre nem lehet nemet mondani.” Két napra rá Wojtila felhívta az asszony férjét, Poltawski tanárt, s érdeklődött a felesége felől. Az ujjongva közölte, hogy mielőtt megműtötték volna, még egyszer megvizsgálták, s döbbenten vették észre, hogy nincsen semmi baja. Erre ő egy másik levélben e szavakkal köszönte meg Pio atya szolgálatát: „Az Ön imádsága csodálatosan segített. Mindannyian köszönetet mondunk Istennek, hogy meghallgatta Önt.”
Mikor Pio atya érezte, hogy rövidesen elköltözik e földi világból, levelezésében is rendet tett, s arra kérte rendtársait, tegyék a krakkói levelet a levéltárba, mert aki ezt írta, egyszer pápa lesz.
Az egyik szerző megjegyzése: A húgom Angliában lakik. Meglátogattam. Ott ő is tagja egy – p. Pio nevét viselő – körnek, ott kaptam a fényképet az ereklyével. Itthon is több imacsoport van már Pio atyáról elnevezve: Técsőn, Huszton és Sztrijben.

Sz. Maja és P. Izabella
a munkácsi imacsoport tagjai

Előző cikkA SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA
Következő cikk„BETLEHEMI CSILLAGOK”