„BETLEHEMI CSILLAGOK”

678

Beköszöntő

A közelmúltban elhunyt prágai bíboros, Francisek Tomasek atya mondta a kommunista rezsim alatt, amikor virágzott a személyi kultusz: „Emberek jönnek és mennek, de a szentek maradnak!” Hogy mennyire igaza van mondásának, azt nagyon is bizonyítja a mi szűkebb hazánk, Kárpátalja történelme is. Szentjeink (a múltban, a jelenben és a jövőben is) olyan Isten felé mutató „betlehemi csillagok”, akikre érdemes mindnyájunknak feltekinteni.
Azt mondják, hogy a kút mélyéből még nappal is látni a csillagokat. Mi benne vagyunk a nagy szegénység és az igen nehéz idők mély kútjában. Szerintem, most láthatókká válnak hitünk egének csillagai, a szentek. Ők mind azt a nagy tanulságot ajándékozzák nekünk, hogy nincs a földön az a baj, amit ne orvosolna és boldogságra ne váltana az életszentség.
Új sorozatunkat azzal a szándékkal indítjuk útjára, hogy lelki támaszt, segítséget nyújtsunk minden jóakaratú testvérünknek, akik a rovatot kézbe veszik: általa merítsenek erőt és kitartást életük örömeiben és nehézségeiben egyaránt.

Vojtech,

a cseh Szlavnik fejedelem és a szász Adilburg fia 956 táján született Libicében. Gyermekkorában súlyos betegségben szenvedett. Szülei felajánlották Isten szolgálatára. A magdeburgi dóm iskolájában tanult. Bérmáláskor vette fel a magdeburgi érsek, ADALBERT nevét. 983-ban Prága püspöke lett. 988-ban azt kérte XV. János pápától, engedje, hogy Jeruzsálembe mehessenen, és ott egyszerű zarándokként az Urat szolgálja. A montecassinói apát tanácsára azonban megváltoztatta szándékát, és belépett a bencés rendbe. 990-től elvonultan élt a római Aventinus-dombon fekvő kolostorban. Hívei kérésére még egyszer visszatért Prágába, majd Magyarországra indult téríteni. Valószínűleg ő bérmálta meg Esztergomban a későbbi (Szent) István királyt. Szent Adalbert az Esztergomi Főegyházmegye védőszentje. Apostolkodott még lengyel földön és a balti népek között is. A litvánokhoz akart indulni, amikor 997. április 23-án Tentikken helységben vértanúhalált halt Krisztusért.
II. Szilveszter pápa 999-ben a szentek sorába iktatta. Ünnepe: április 23.

Mindenható, örökkévaló Isten, ki a mai napon Szent Adalbert püspököt, a te vértanúdat szenvedésének érdeméért szentjeid közé emelted, kérünk, add meg nekünk, hogy az őpéldája nyomán mi is eljussunk az örök hazába!

Imre testvér