„BETLEHEMI CSILLAGOK”

943

Beköszöntő

A közelmúltban elhunyt prágai bíboros, Francisek Tomasek atya mondta a kommunista rezsim alatt, amikor virágzott a személyi kultusz: „Emberek jönnek és mennek, de a szentek maradnak!” Hogy mennyire igaza van mondásának, azt nagyon is bizonyítja a mi szűkebb hazánk, Kárpátalja történelme is. Szentjeink (a múltban, a jelenben és a jövőben is) olyan Isten felé mutató „betlehemi csillagok”, akikre érdemes mindnyájunknak feltekinteni.
Azt mondják, hogy a kút mélyéből még nappal is látni a csillagokat. Mi benne vagyunk a nagy szegénység és az igen nehéz idők mély kútjában. Szerintem, most láthatókká válnak hitünk egének csillagai, a szentek. Ők mind azt a nagy tanulságot ajándékozzák nekünk, hogy nincs a földön az a baj, amit ne orvosolna és boldogságra ne váltana az életszentség.
Új sorozatunkat azzal a szándékkal indítjuk útjára, hogy lelki támaszt, segítséget nyújtsunk minden jóakaratú testvérünknek, akik a rovatot kézbe veszik: általa merítsenek erőt és kitartást életük örömeiben és nehézségeiben egyaránt.

Vojtech,

a cseh Szlavnik fejedelem és a szász Adilburg fia 956 táján született Libicében. Gyermekkorában súlyos betegségben szenvedett. Szülei felajánlották Isten szolgálatára. A magdeburgi dóm iskolájában tanult. Bérmáláskor vette fel a magdeburgi érsek, ADALBERT nevét. 983-ban Prága püspöke lett. 988-ban azt kérte XV. János pápától, engedje, hogy Jeruzsálembe mehessenen, és ott egyszerű zarándokként az Urat szolgálja. A montecassinói apát tanácsára azonban megváltoztatta szándékát, és belépett a bencés rendbe. 990-től elvonultan élt a római Aventinus-dombon fekvő kolostorban. Hívei kérésére még egyszer visszatért Prágába, majd Magyarországra indult téríteni. Valószínűleg ő bérmálta meg Esztergomban a későbbi (Szent) István királyt. Szent Adalbert az Esztergomi Főegyházmegye védőszentje. Apostolkodott még lengyel földön és a balti népek között is. A litvánokhoz akart indulni, amikor 997. április 23-án Tentikken helységben vértanúhalált halt Krisztusért.
II. Szilveszter pápa 999-ben a szentek sorába iktatta. Ünnepe: április 23.

Mindenható, örökkévaló Isten, ki a mai napon Szent Adalbert püspököt, a te vértanúdat szenvedésének érdeméért szentjeid közé emelted, kérünk, add meg nekünk, hogy az őpéldája nyomán mi is eljussunk az örök hazába!

Imre testvér

Előző cikkP. Pio imaközösség
Következő cikkA KATOLIKUS EGYHÁZ 1000 ÉVE A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN