MÁJUSI ÁJTATOSSÁG

Nehéz biztosan és pontosan felelni arra a kérdésre, hogy voltaképp mikor kezdődött. Voltak, akik Nérei Szent Fülöpnek tulajdonították Szűz Mária hónapjának bevezetését (május hava),...

A NEVED,

amit annyiféle becéző forma torzított el, a neved, amit ott kaptál a keresztvíz alatt, a neved vajon jelent-e számodra valamit?Amikor kaptad: ellentmondtak helyetted a...

T. Ivancic: Kövess engem!

Találkozás Jézussal a keresztúton Szeretnénk elvezetni az olvasót a hétköznapi keresztekhez, melyek az Evangéliumban ábrázolt víziók a keresztről. Az ilyen víziókat lehetetlen megfelelően szavakba...

A rózsa

A német költő, Rilke egy időben Párizsban élt. Naponta bejárt az egyetemre egy francia barátnője kíséretében. Útja egy nagyon forgalmas útvonalon vezetett át.A kereszteződésnél...

Szenthagyomány és Szentírás

A krisztusi evangélium hirdetése gyűjti össze az embereket az Egyházba; ezért fordított kezdettől fogva az Egyház nagy gondot a reábízott krisztusi tanítás sértetlen megőrzésére...

A BÖJT

A nagyböjt kezdetén jó újra átgondolni, mit is értünk ezalatt, mit jelent és mit hordoz ez a fogalom számunkra. A böjt erkölcsi indítóokból eredő...

Válaszoljunk Isten türelmes, hűséges szeretetére még szófogadóbb gyermeki odaadással

Interjú Majnek Antal püspökkel - Elmúlt egy újabb év a fiatal kárpátaljai egyház történetében. Mire emlékszik szívesen vissza a Püspök Atya?- Legnagyobb örömöm talán...

Az Úrnak szüksége van Rád!

„Aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt... " (Mt16,24) Nem találtad még meg helyedet a világban? Figyelj oda egy kicsit a belső hangra, szállj le...

Elő Ige az élő nyelvben

Bibliai eredetű szólások és közmondások (5.) 49. Kősziklára épít (épül). Jelentése: Biztos, szilárd alapokra épít (épül).Eredete: „Aki hallgatja szavamat és tettekre is váltja, az...

Dr. Schmidt Béla: A PÚPOSOK ORSZÁGA

Az emberek között kevés a hitetlen. Már nagyobb százalékban akadunk közönyösökre. De mindkét csokrot felülmúlja a „gyávák" tömege. A vallási gyávaság nagyon emlékeztet a...

IMÁDSÁG KELL A SZENVEDŐNEK…

Az egyik nyugdíjasoknak tartott hittanórán a szentgyónásról hallottunk igen szép előadást. Itt jutott eszembe Reviczky Gyula egy kedves verse, melyben a költő leírja egész...

Húzzuk az igát

Kijelentő módban, de felszólításként is keserű kifakadás: „Húzzuk az igát." A mindennapok igáját, mit is tehetnénk egyebet? Reggel az ébresztőóra csörgése úgy indít sietségre,...

Ne féljetek!

A karácsonyi olvasmányokban található Izajásnak az az idézete, amely számomra sokatmondó: „A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát."A sötétségről nekem - meg talán...

AD LIMINA APOSTOLORUM LÁTOGATÁS

A kanonikus jog elvárásai szerint ez év március 22. és 27. között az Ukrajnai Római Katolikus Egyház püspökei a katolikus egyház hierarchiájának visszaállítása óta...

A NAPTÁR RÖVID TÖRTÉNETE

Azok, akik február 29-én születtek, bizony nem sok születésnapot ünnepelnek életük folyamán. Igazi születésnapi ünnepségre csak minden negyedik évben van lehetőségük.Hogyan történhetett meg, hogy...

Leonardo: Boldogasszony a sziklabarlang előtt

A festő és szobrász, építész és hadmérnök, természettudós és lélekbúvár, író és költő, de a zene terén is mester Leonardo csodának számított a maga...

„AZ ATYA SZERET TITEKET” (vö. jn 16,27)

Pápai üzenet a XIV. Ifjúsági Világnapra 5. Jézus, mielőtt visszatért az Atyához, rábízta egyházára a kiengesztelődés szolgálatát (vö. Jn 20,23). Nem elég ugyanis csupán...

Március szentjei

4. Szent Kázmér (1458-1484). Lengyelország patrónusa. Anyai ágon magyar vér folyt ereiben. Életkorát és életstílusát tekintve a mi Szent Imrénk mellé állíthatjuk. Mély vallásosságát...

Ökumenikus Ifjúsági Találkozó Nagyszőlősön

„Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki minden fölött áll, mindent átjár és mindenben benne van!" Ef 4,6 1998. december 28-a és 30-a között hatodik...

Az Úrban rejlik erőnk

Kárpátalajai fiatalok Milánóban, a 21. Taizéi Ifjúsági Találkozón II. János Pál pápa Angelo Sodano bíboros, államtitkár aláírásával táviratban köszöntötte Roger Schutz testvért, a taizéi...

Legolvasottabb

Új cikkek