Elő Ige az élő nyelvben

1004

Bibliai eredetű szólások és közmondások (5.)

49. Kősziklára épít (épül).

Jelentése: Biztos, szilárd alapokra épít (épül).
Eredete: „Aki hallgatja szavamat és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házat. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja.” /Máté 7, 24-25; Lukács 6, 48/

50. Úgy néz, mint a bal lator.
Jelentése: Semmi jót nem lehet kinézni a szeméből.
Eredete: „Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magad és minket is!” /Lukács 23, 39/
Megjegyzés: A Bibliában nincs utalás arra, hogy melyik lator szólt így; a nép ajkán alakult így a szólás a bal – rossz, jobb – jó analógiájára.

51. Néha (a) lator is szomorkodik.
Jelentése: Olykor még az elvetemült ember is gondol arra, hogy más életet kellene élnie.
Eredete: „A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó jutalmát kapjuk. De ez nem csinált semmit.” Aztán hozzá fordult: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljön uralmad.” Ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.” /Lukács 23, 41-43/

52. Látta és hitt.

Jelentése: Teljesen megbizonyosodott róla.
Eredete: „Aztán Tamáshoz fordult: „Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás fölkiáltott: „Én Uram és Istenem!” Jézus csak ennyit mondott: „Hittél mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.” /János 20, 27-29/

53. Szegény, mint Lázár.
Jelentése: nagyon szegény, nyomorult
Eredete: „Volt egy gazdag ember. Bíborban és patyolatban járt, és mindennap nagy lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. Örült volna, ha jóllakhat abból, ami a gazdag ember asztaláról hulladékként lekerült. De csak a kutyák jöttek, és nyalogatták sebeit.” /Lukács 16, 19-21/

54. Minden koldusnak Lázár a neve.
Jelentése: Ha már koldulásra szorul valaki, szerencsétlen ember az.
Eredete: lásd 52.

55. Lehet nagy úr, ha Lázárnak hívják is.
Jelentése: Nem helyes az embereket a nevük alapján megítélni.
Eredete: lásd 52.

56. Él, mint az ég madarai.
Jelentése: Nem aggodalmaskodik; gondtalanul él.
Eredete: „Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek – mennyei Atyátok táplálja őket.” /Máté 6, 26/

57. Hull, mint a manna az égből.
Jelentése: (Valami jó) váratlanul, bőségesen árad.
Eredete: „De az Úr így szólt Mózeshez: „Nézd, én kenyeret hullatok nektek az égből!” /Kivonulás 16, 4, 15/ „Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az írás mondja: „Égi kenyeret adok nekik enni.” /János 6, 31/

58. Égi mannával nem szolgálhatok.
Jelentése: Olyan embernek mondják, aki válogatós az ételekben, csak különlegességeket kedvel.
Eredete: lásd 56.

59.Amilyen mértékkel te mérsz, oly mértékkel kapod vissza.
Jelentése: 1. Velünk is úgy bánnak, ahogy mi bánunk másokkal. 2. Amennyit adsz, annyit kapsz (vissza).
Eredete: „Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.” /Lukács 6, 38/

60. Tudja, mint a Miatyánkot.

Jelentése: Folyékonyan, nagyon jól, betéve tudja; úgy megtanulta, hogy sohasem felejti el.
Eredete: A Miatyánk című imádság /Máté 6, 9-13/
Megjegyzés: A Miatyánk az Úr imája, melyet minden kereszténynek tudnia kell.

61. Napvilágra kerülnek tettei.
Jelentése: Valakit lelepleznek, felfedik bűnös tetteit, nyilvánosság elé tárják.(Ritkán értik és használják jó értelemben.)
Eredete: „Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek tettei. Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire…” /János 3, 20-21/

62. Vén, mint a Noé bárkája.
Jelentése: nagyon öreg
Eredete: „Építs magadnak bárkát fenyőfából s nádfonatból, kívül és belül kend be szurokkal.” /Teremtés 6, 14/

63. Ez (aztán) pálfordulás.
Jelentése: Valaki hirtelen teljesen felhagy rossz életével, megjavul.
Eredete: A Saul megtéréséről szóló fejezet a Bibliában /Apostolok cselekedetei 9, 1-19/

Előző cikkÚgy segítsük az embereket, hogy ők is segítsék egymást
Következő cikkA NAPTÁR RÖVID TÖRTÉNETE