LELKISÉGEK. MOZGALMAK

774

REGNUM MARIANUM KÖZÖSSÉG

A századfordulón kilenc budapesti hittanár, egyházmegyés pap, önkéntes életközösséget vállalt, és Néri Szent Fülöp szellemében foglalkozni kezdett a külvárosi fiúkkal. Prohászka Ottokár püspököt tartották szellemi vezérüknek. A Közösséget 1902-ben jegyezték be Rómában Regnum Marianum Kongregáció név alatt. Ez a név arra emlékeztet, hogy első királyunk, Szent István, Máriának ajánlotta fel hazánkat. Tudatosan fordultak történelmi gyökereinkhez, hogy szentjeink és nagyjaink példáján adjanak ideálokat az ifjúságnak.
Állandó segítőik voltak a maguk nevelte ifjúsági vezetők. Később a történelmi események tágították életterüket, a Közösség hagyományait megtartva, cselekvési formáikat állandóan alakították. A Ház kényszerű elhagyása után, 1951-től családoknál kaptak helyet összejöveteleikhez, így lassan lánycsoportok is kialakultak, majd a felnövekvő fiatalok jó része a házasságkötés után is megmaradt csoportjában. A Közösség vezetőit három egymás utáni perben (1961, 1964, 1970) összesen 72 év börtönbüntetésre ítélték. A civil ifjúsági vezetők ezalatt a papok egyenrangú társaivá váltak az ifjúságnevelő munkában.
Életformájuk alapelve: „Gratia supponit naturam.” („A kegyelem a természetre épül”) Ezért a nevelésben nagy súlyt helyeznek a természetes erények (pontosság, becsületesség, kitartás) kialakítására. A szemléletmód az egész emberre irányul, a természetesre építve kifejleszteni a természetfelettit. Hitüket úgy akarják megélni, hogy szervesen beágyazódjék a természet szeretetébe (A csodálkozás az imádás kezdete!), a kultúra művelésébe és a derűs kedélyvilág kialakításába. A Regnum hagyományainak és tapasztalatainak alapján a gyerekek és a fiatalok nevelését elsődleges munkájának tekinti, tudva, hogy ezt gyerekkorban kell kezdeni. Katekézisükben nemcsak tanulnivalót, hanem élményt és tennivalót is igyekszenek adni. A Közösség legnagyobb összetartó ereje a tagokat összekötő személyes barátság és az egymást vállaló felelős szolidaritás.
A Regnum Marianum ma mintegy 1500-2000 gyerek és felnőtt nevelésével foglalkozik 95 csoportjában. A Közösség vezetője a Házfőnök, akit a Házigyűlés (papok és választott laikusok összejövetele) választ meg négy évre. Az Intéző Bizottság, amelyet a Házfőnök és a Házigyűlés által választott négy tanácsadó alkot, koordinálja a Közösség életét. A Regnum Marianum Katolikus Közösségi Egyesületet 1991-ben jegyezték be. Ma több, mint ezer belépett tagja van. A Regnum Marianum Sportegyesületnek mintegy 400 tagja van.
Á Közösség három havilapot ad ki: a Zászlónkat (10-18 éveseknek), a Bocsot (6-12 éveseknek) és belső tájékoztatónkat, a Galambot.
A Regnum Marianum tevékenyen részt vesz a magyar Egyház életében. Tagjai részt vesznek a helyi problémák megoldásában, gyerekek hitoktatásában, templomok építésében, ifjúsági lelkigyakorlatok és találkozók szervezésében (Nagymaros, Márianosztra). A Katolikus Országos Vezetőképző Tanfolyamok szervezésében is jelentős szerepet tölt be. A Borókáson 20 éve kezdett megbeszéléseken a különböző mozgalmak keresték az érintkezést egymással, ma is tart a Lelkiségi Mozgalmak Találkozóján az egyes lelkiségi irányzatokkal ez a kapcsolat.

(Lelkiségek – mozgalmak. Országos
Lelkipásztori Intézet, 1994.)

Előző cikkA KATOLIKUS EGYHÁZ 1000 ÉVE A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
Következő cikkKisközösségek Kárpátalján