A Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság jogtörténeti áttekintése (4.)

674

1992. március 28-án a Szentszék Antonio Franco érseket, Ukrajna apostoli nunciusát nevezte ki a Kárpátaljai Római Katolikus Egyház ordináriusává. Kárpátaljára, Munkácsra 1992. augusztus 13-án érkezett, és megerősítette általános helynöki hivatalában Csáti atyát.
Csáti József halála után – 1993 márciusában – Antonio Franco érsek az itt dolgozó vendégpapok véleményét meghallgatva Hudra Lajos aknaszlatinai plébánost nevezte ki általános helynökévé. Majd nyelvterületenkénti papi tanácsot, illetve helynököket jelölt ki. Nagy öröm volt 1993. június 26-án, amikor Kárpátalján 46 évi szünet után ismét hazai papot szenteltek fel.

1993. augusztus 14-e a Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság születésnapja.

A Szentszék határozata alapján az első kormányzó Antonio Franco érsek, Ukrajna apostoli nunciusa lett. December 16-án a munkácsi római katolikus templomban kihirdették a pápai Bullát Kárpátalja apostoli kormányzóságának megalakulásáról és a plébániatemplom székesegyházzá való kinevezéséről. A távolság miatt a nuncius atyának nehéz volt az újonnan induló egyház irányítása. Az év két nagy ünnepén – karácsonykor és húsvétkor – mindig Kárpátalján találkozott papjaival, egyébként Hudra Lajos általános helynök és a püspöki helynökök segítségével oldotta meg az egyház ügyeit.

A Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság számára II. János Pál pápa 1995. december 9-én segédpüspökké nevezte ki Majnek Antalt, a Nagyszólősi Ferences Misszió vezetőjét. 1995. december 17-én – Hudra Lajos halála után – pedig általános helynökké. Az ünnepélyes püspökszentelés Rómában történt 1996. január 6-án. A szertartást II. János Pál pápa mutatta be. Az új általános helynök az ordináriusától szabadkezet kapott minden lelkipásztori irányításhoz a papszentelés és a papi áthelyezések kivételével. Másfél év múlva pedig, 1997. október 7-én Pápa urunk Majnek Antalt a Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság irányítójává nevezte ki.

Németh Imre

Előző cikkÜnnepre készülve az Atya Évében
Következő cikkT. Ivancic: Kövess engem!