Kezdőlap 1999 1999. 4 szám IV évfolyam

1999. 4 szám IV évfolyam

MÁJUSI ÁJTATOSSÁG

Nehéz biztosan és pontosan felelni arra a kérdésre, hogy voltaképp mikor kezdődött. Voltak, akik Nérei Szent Fülöpnek tulajdonították Szűz Mária hónapjának bevezetését (május hava),...

A NEVED,

amit annyiféle becéző forma torzított el, a neved, amit ott kaptál a keresztvíz alatt, a neved vajon jelent-e számodra valamit?Amikor kaptad: ellentmondtak helyetted a...

A rózsa

A német költő, Rilke egy időben Párizsban élt. Naponta bejárt az egyetemre egy francia barátnője kíséretében. Útja egy nagyon forgalmas útvonalon vezetett át.A kereszteződésnél...

Húzzuk az igát

Kijelentő módban, de felszólításként is keserű kifakadás: „Húzzuk az igát." A mindennapok igáját, mit is tehetnénk egyebet? Reggel az ébresztőóra csörgése úgy indít sietségre,...

Leonardo: Boldogasszony a sziklabarlang előtt

A festő és szobrász, építész és hadmérnök, természettudós és lélekbúvár, író és költő, de a zene terén is mester Leonardo csodának számított a maga...

“Keresztapám, Mécs László”

1999. április 16-án a Kárpátaljai Katolikus Értelmiségi Fórum meghívására Beregszászba érkezett dr. Skultéty Csaba, s „Keresztapám, Mécs László" címmel előadást tartott a költő munkásságáról,...

„BETLEHEMI CSILLAGOK”

Beköszöntő A közelmúltban elhunyt prágai bíboros, Francisek Tomasek atya mondta a kommunista rezsim alatt, amikor virágzott a személyi kultusz: „Emberek jönnek és mennek, de...

„AZ ATYA SZERET TITEKET” (vö. jn 16,27)

Pápai üzenet a XIV. Ifjúsági Világnapra 5. Jézus, mielőtt visszatért az Atyához, rábízta egyházára a kiengesztelődés szolgálatát (vö. Jn 20,23). Nem elég ugyanis csupán...

Szeretni a szeretet megtapasztalása nélkül lehetetlen!

Nekünk, keresztényeknek van tapasztalatunk Isten végtelen és irgalmas szeretetéről. De vajon mi, az egyház szeretetszolgálatát vállalók, milyen tapasztalatból merítünk, milyen istenképet hordozunk, miről teszünk...

A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

(vagyis életünk háromlépcsős rakétája) A tv-ben láthatjuk néha, amint a kilövőállványról óriási rakétatestek emelkednek a magasba, hogy legyőzzék a Föld vonzóerejét, s kijelölt pályájukra...

KÁRPÁTALJAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZZENEI TALÁLKOZÓ – MUNKÁCS ’99.

Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások...

LELKISÉGEK. MOZGALMAK

REGNUM MARIANUM KÖZÖSSÉG A századfordulón kilenc budapesti hittanár, egyházmegyés pap, önkéntes életközösséget vállalt, és Néri Szent Fülöp szellemében foglalkozni kezdett a külvárosi fiúkkal. Prohászka...

Kisközösségek Kárpátalján

Puss Sándor atya jelenleg Kárpátalja ifjúsági referense. Az itt töltött idő alatt - 3 éve van Kárpátalján — bizonyára sok tapasztalatot szerzett a fiatalokkal...

A „BIGOTT

„Katolikus, de nem vakbuzgó" - ezekkel a szavakkal vette védelmébe a francia hadügyminiszter Weigand tábornokot, aki Joffre halála után a francia hadsereg új vezérkari...

A KATOLIKUS EGYHÁZ 1000 ÉVE A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A Velencéből hazánkba jött bencés szerzetes, Szent Gellért az Egyházat Krisztus boldog közösségének nevezte.A keresztény történelem elsősorban az Egyházában továbbélő Krisztus története. Krisztus története...

P. Pio imaközösség

P. Pio életrajza és imája, a Maradj velem, Uram! számunkra már ismert volt. Mi 1995 januárjától néhányan hetente egyszer jöttünk össze, de később már...

ANYÁK NAPJÁRA

Annyi közöttünk a virágzó nő, hogy kell egy nap a virágzó esztendőben, amikor külön előttetek hajlunk meg hódolattal, ti jóságos édesanyák. Csak ezen a...

A BECSEMPESZETT BARAT

Televízió a családban Amikor a családban a televízióról van szó, a hangulat olyan, mintha polgárháború lenne. Minden néző bűnös, maguk a szülők is. A...

Legolvasottabb

Új cikkek