A LELKI ADOPTALAS

1220

A lelki adoptálás fogadalom, mellyel egy személy kötelezi magát, hogy kilenc hónapon át (vagyis amennyi időt átlagosan az anyaméhben tölt egy magzat) imádkozik egy — egyedül Isten előtt ismert — megfogant és halállal fenyegetett gyermek életéért.

A LELKI ADOPTÁLÁS TÖRTÉNETE
A lelki adoptálás feltehetően Fatimából származik. Az általunk átvett forma Lengyelországban alakult ki 1987-ben. Lengyelországban jelenleg országos mozgalom foglalkozik az ima terjesztésével és a fogadalmak szervezésével, melynek központja a Jasna Góra- (Chestochowa) pálos kolostor.
Hazánkba az 1995. évi Varsó-Chestochowa gyalogos zarándoklat résztvevőinek közvetítésével jutott el az ima, akik közül többen maguk is letették az imához kötődő fogadalmat itt, a Fekete Madonna kegyhelyén.
Az imát ismertető első fordításokat elküldtük dr. Seregély István egri érseknek, aki válaszában többek között a következőket írta a kezdeményezésről: „A mozgalom célkitűzései teljes mértékben megfelelnek a keresztény szellemiségnek, és nagyon örülnék, ha Magyarországon egyre többen csatlakoznának a mozgalomhoz”.
A kezdeményezést több plébánia és egyházi közösség is felkarolta. A mille-centenárium és a pápalátogatás évében adjunk hálát az Istennek ezért az ajándékáért, és válaszoljunk imáinkkal, ha megszólít bennünket ebben az imában!
„Jól tudjuk, hogy bátortalan anyák ezrei tépelődnek azon, világra szüljék-e a bennük fejlődésnek indult gyermeket. Mások már döntöttek — egy vagy két nap múlva felkeresik a klinikát, hogy megölessék gyermeküket… Ki győzi meg a félénkeket? Ki tartja vissza a már elszántakat?
Az Úr Jézus azt mondta nekünk: „Bármit kértek a nevemben, megteszem nektek” (Jn 14,14).
Hinnünk kell az Úr Jézusnak, hitünket pedig konkrét cselekedeteknek kell kísérnie…
Oltalmazzon hát mindegyikünk „sajátjaként” egy gyermeket — védje meg őt ellenségeitől! Minden „adoptált” gyermeket vegyen körül imáink, szentáldozásaink, böjtünk és áldozataink védőburka!” (Pawel Milcarek: Veszélyben forgó gyermekek „lelki adoptálása” — részlet)
A mozgalmat szeretnénk itt Kárpátalján is beindítani.

A FOGADALOM TÁRGYÁT KÉPEZŐ IMÁK:
Napi ima
Uram Jézus, Édesanyád, Mária közbenjárására, aki szeretettel szült világra Téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed után gondoskodott Rólad – kérlek Téged annak a meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye fenyeget. Kérlek,
adj szüleinek szeretetet és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, melyet Te magad rendeltél számára. Ámen.

Naponta egy tized rózsafüzér.
Önkéntes vállalás (nem kötelező, a fogadalom érvényes a vállalás nélkül is, de amit vállalunk, az szintén kötelez, ezért mindenki olyan imát vagy áldozatot vállaljon, melyet meg tud tartani)
Az önkéntes vállalás lehet pl.:
— hetente egy szentáldozás,
— böjt, önmegtagadás,
— meghatározott ima,
— szentségimádás,
— karitatív egyesületek, nagycsaládosok, egyedülálló anyák támogatása,
— vallási ismereteink elmélyítése (pl. a Szentírás, a katekizmus, a pápai megnyilatkozások tanulmányozása által),
— a magzatvédelem terén végzett apostolkodás, a lelki adoptálás terjesztése.
A fogadalomból eredő kötelezettségek elhanyagolása, az ígéret meg nem tartása bűnnek számít, ezért mindenki kellő előkészület és átgondolás, lehetőség szerint plébánosával, vagy gyóntatójával történő megbeszélés után járuljon a fogadalomhoz.
A fogadalomtétel történhet egyénileg vagy ünnepélyes formában. Az ünnepélyes keret egyben tanúságtétel is. Az ünnepélyes fogadalom időpontja lehetőleg valamely Mária-ünnep legyen. Történhet szentmise vagy imaóra keretében.
A fogadalom kötelez, ugyanakkor erőforrást is jelent a kitartáshoz.

A FOGADALOM SZÖVEGE:
„Szentséges Szűz, Istenanya, Mária, összes angyalok és szentek, a meg nem születettek védelmében való segítségnyújtás vágyától vezetve elhatározom és fogadom, hogy …-tól kezdődően, … ünnepe alkalmából lélekben adoptálok egy gyermeket, akinek nevét egyedül Isten ismeri; hogy 9 hónapon át, mindennap imádkozom élete megmentéséért, valamint azért, hogy születése után törvényes és tisztességes életet élhessen. Imáim e szándékra a következők lesznek: a rózsafüzér egy titka, önkéntes felajánlás, valamint az az ima, melyet ma először mondok el (itt következik a napi ima)

A LELKI ADOPTÁLÁS CÉLJA:
A lelki adoptálás elsődleges célja egy gyermek életének megmentése ima, áldozathozatal által. Hatása azonban ennél szélesebb körre is kiterjed: feléleszti az emberek érzékenységét és felelősségtudatát az emberi élet értéke iránt, hozzájárul az emberek között megromlott, felborult erkölcsi rend újjáépítéséhez.

Előző cikkBioetika: A tudósok felelőssége
Következő cikkKészüljünk a III. Munkácsi Katolikus Ifjúsági Találkozóra!