Készüljünk a III. Munkácsi Katolikus Ifjúsági Találkozóra!

807

Levél az ifjúsághoz
(A nagymarosi levél alapján)

„Adjuk tovább a reményt a Szentlélek segítségével!” II. János Pál

Pál apostol Efezusban néhány tanítványától megkérdezte: „Megkaptátok-e a Szentlelket, amikor megtértetek? Azok csodálkozva néztek rá: nem is hallottuk, hogy van Szentlélek.” (ApCsel. 12,9)
Vajon mit válaszolnának a mai keresztények, ha megkérdeznék, hogy ki a Szentlélek?

Íme néhány válasz:

„Ő az, aki feltárja a nagy jubileum értelmét.”
„Ő kutatja és átlátja Isten mélységeit.”
„Ő készíti elő titokzatosan az Isten Országát, mert a történelemben 0 viszi győzelemre a megváltást. „
„Isteni lehelet, aki mozgatja a teremtett világot.”
„Minden szeretet közös új Lelke, az Egyház támasza. „
„Az öröm és a béke kimeríthetetlen forrása, általa lett testté az Ige a csend és meghallgatás asszonyának méhében. „

(II. János Pál)

„Ó ad nekünk új szemet, hogy meglássuk a szenvedő Krisztus arcát a szenvedő Istenben.
Ő ad új szót: hogy meg tudjuk vallani: Jézus Krisztus az Úr, és hogy odaadással tudjunk imádkozni.
Ő ad új fület, hogy nagy hittel hallgassuk Jézus igéit. Ő tudja legjobban elrendezni a felmerülő problémákat.”

(egy tizenhét éves gimnazista lány)

„Az a fontos, hogy imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy leszálljon rátok. Ha az ember a Szentlelket birtokolja, mindene megvan.” (Szűz Anya medjugorjei üzeneteiből 1983. október 21.)

Egyesek cinikusan azt mondják, hogy a történelem mozgatóereje az erőszak, hiszen a jelentősebb változásokat háborúk, vérontások előzik meg. Ezek azonban nem gondolnak arra, hogy van másik történelem is, az üdvösség története, melynek mozgatója a Szentlélek. Minden új mozzanat, minden minőségi ugrás a Szentlélek közreműködésével történik. Henry Boulard jezsuita így vall erről: „Isten betörése a világ magvába és ottmaradása teljesen előreláthatatlan és számunkra megmagyarázhatatlan dolgot jelent. Mindig lesz a világon valami több, mint maga a világ. Mindig lesz a történelemben valami több, mint maga a történelem. Mindig lesz az emberben valami több, mint maga az ember. Mindez a Szentlélek műve. A szenteket, prófétákat és lángelméket mindig új gondolatokra indítja; pontosan olyan időbe születnek ők bele, amelyben a legkevésbé várja őket a világ, és az isteni Szellem ezekben a kritikus időkben a legnagyobb felfedezésekre inspirálja őket. Hallgassuk csak újra, mit köt lelkünkre Krisztus: Ne aggódjatok tehát a holnap miatt! (Mt. 6,34)”

Kedves fiatalok, nagyon sokan gyertek el a tavaszi találkozóra! Fel kell ébrednünk végre az álmodozásból, a szürke, unalmas életből, a bűn és a szenvedélyek rabszolgaságából!
Jöjjetek el a tisztánlátás gyönyörű fényeit szemlélni, megnyugodni és a szellemek megkülönböztetésének ajándékát elnyerni.
Sajnos, létezik ellenlélek is, aki személy, aki minden egységet szét akar szakítani, minden lendületet leállítani. A sátán a természetben, a társadalomban, a családokban, az emberek szívében föl akarja cserélni az isteni erőforrásokat és buzdító erőket csak emberiekre.
Ennek következménye, hogy a kedvet és lendületet adó reménység helyébe letörtség, depresszió, kétségbeesés költözik.
Követve a Szentatya buzdítását, a Szentlélek segítségével mi mégis „csalódás nélküli reménységgel, viszonzásra nem váró szeretettel készülünk a csodás, 2000 éves jubileumra.”

A találkozót megelőző három héten közös lelki felkészülésre hívunk benneteket:

1. hét: Teremts rendet önmagadban és magad körül!
A Lélek csak rendre hajlamos és rendre képes emberrel tud mit kezdeni. Egységesít, beolt a nagy egészbe és összefüggésekbe, ha hagyom magam, ha készséget, önuralmat fejlesztgetek ki önmegtagadásokkal, imával.
Legyen ez a hét a gyakorlatozás hete. Fedezd fel rossz szokásaidat, a rendezetlenségeket az életedben, mindazt, ami elszakít Istentől. Szakíts ezen a héten a napi imádra mindennap legalább negyedórával többet.

2. hét: Lépj ki önmagadból!
Ne gondold, hogy magad mindent meg tudsz oldani! Verd ki a fejedből, hogy Isten helyére állhatsz! Tanulj lelkesen, dolgozz eredményesen! Szeresd a szépet, a művészeteket! Legyenek feladataid, céljaid és ezeket dolgozd ki! Keresd olyanok közösségét, akik hasznos, okos célokat tűztek maguk elé! Derítsd ki, hogy vannak-e ilyen emberek a környezetedben! Olvasd el Sík Sándor Ments meg, Uram, a szürkeségtől! című versét!

3. hét: Vidd az Örömhírt!

Menj el betegekhez, magányosokhoz, elhagyottakhoz, keserű emberekhez! Vigyél nekik reményt! Áldás legyen a szavad! Hallgasd meg őket! Úgy beszélgess velük, hogy boldogabbak legyenek, mint előtte!
Készülj fel a látogatásokra, hogy remény legyen számukra a mosolyod, kedves szavaid, a pogácsa és a szentkép, amit viszel nekik!

A MUNKÁCSI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ 1998. MÁJUS 16-ÁN, SZOMBATON REGGEL 8 ÓRAKOR KEZDŐDIK.
Akik távolabbról érkeznek és péntek estére szállást igényelnek, kérjük előre jelezzék!
SZERETETTEL VÁRUNK MINDNYÁJATOKAT!

Előző cikkA LELKI ADOPTALAS
Következő cikkANYÁK NAPJÁRA