A karácsony útja életünkben

709

Seregély István nyugalmazott egri érsek adventi lelkigyakorlatot tartott a ráti gyerekotthon munkatársainak, valamit a helyi híveknek. Ez alkalomból beszélgettünk vele.

– Mi a jelenlegi lelkigyakorlat vezérgondolata?

– A XX. század egész Európát, de különösen bennünket, közép-európaiakat súlyosan megtépett. Mindannyian érezzük, hogy meg kell találnunk a helyünket ebben a világban, hogy el merjük mondani: érdemes élnem, örülök annak, hogy megszülettem. Örülök annak, hogy itt és most, ahová a Gondviselés küldött, nem vész kárba az életem. Erre időt kell fordítani. Ennek érdekében próbálják az emberek az életük hatékony részévé tenni a lelkigyakorlatokat.

A mostani lelkigyakorlat adventre esik, amely a legrégebbi időktől kezdve a készület időszaka volt Jézus Krisztus fogadására. Mi az ő követői vagyunk, tehát az előkészületünk nem irányulhat másra, mint hogy alkalmassá tegyük magunkat arra, hogy az ő életútján megtaláljuk a ránk bízottakat és az emberiség javát szolgáló igaz élet útját.

– A jelenkor emberét mivel lehet megszólítani?

– Ezen a világon van egy nagyon fontos igazság: az, hogy minden elmúlik. Nemcsak az ember, hanem az emberiség élete is. A bennünket körülvevő világ is vis.- szahozhatatlanul véget ér. S nekünk tudnunk kell, hogy nem a megsemmisülésre születtünk, hanem a mindenható Isten szándéka szerint egy el nem múló örök valóságra, amelyhez mindennap minden ember közelebb kerül. Úgy szeretnénk megérkezni ennek az eljövendő világnak a kapujához, hogy ott Isten nekünk adja az örök élet koronáját. Ezt csak a hívő ember tudja elfogadni, ezért kérni kell Istentől a hitet. A már hívő embernek pedig küldetése van arra, hogy ennek a hitnek a világosságát megismertesse azokkal, akinek ez nem adatott meg.

– Karácsony ünnepéhez közeledve mit üzen az itteni embereknek?

– Soha ne veszítsék el az életbe vetett bizalmukat. Az Úristen a legnagyobb ajándékot, az élet ajándékát adta nekünk. S ezért az élethez életkedvet, életerőt, állhatatosságot kell kérni és kívánni mindenkinek, aki boldog karácsonyt akar megtapasztalni.

Előző cikkAz elsőáldozás ünnepe Rahón
Következő cikkA ráti gyermekotthon-komplexum bemutatása