Örvendezzünk, mert…

670

Megszületett az igazság a szeretetben, kétezer évvel ezelőtt a föld szívében: Betlehemben!

Őrá várt az egész világ, de a próféták ígéretei után különösen a választott nép fiai. A jászoltól a Golgotáig egész életével bemutatta teremtő Atyánk hozzánk lehajló, végtelen szeretetét, és meghirdette az ő szép országának kezdetét, ahol majd igazságosság lesz és béke.

Az ő környezete megtapasztalta, hogy mindazt, amit mondott, azt élte is. Így karácsony titka, az Ige megtestesülése egész életére igaz. Egyrészt megvalósította a próféták jövendöléseit, és őbenne ezek, mint mozaikkockák, élő valósággá álltak össze. Ő és a körülötte lévő kis csapat – az apostolok – oly áthatóan, erősen tudták az emberek elé élni a Szentháromság-Isten közösségi életét, hogy az mindenkit vonzani kezdett, aki egy csöppet is vágyódott az igazság és a tiszta szeretet után. Ő, aki látható emberi testben a Mennyei Atya tökéletes hasonmása lett itt a földön, úgy rendelkezett, hogy tanítványai is hasonlóképpen legyenek szentek, mint a Mennyei Atya.

Ebből és az Eucharisztia titkából sejtjük, mennyire szeretné, ha ő megsokszorozódna ezen a földön. Nem véletlenül köszönnek így ebben az időszakban a keleti egyházban: „Krisztus születik – dicsőítsük őt”! Pontosan azért dicsőítjük az Istent, mert ő minden hűséges, szófogadó tanítványában is megszületik, akik Jézusra figyelnek, Jézust választják királyuknak, s akkor ő elküldi Szentlelkét, az igazság fényét az értelmükbe, hogy megértsék, mi az Isten terve. Elküldi a Szeretet Lelkét, hogy a kölcsönös szeretet által Jézus legyen jelen köztünk is. Így kezd megvalósulni a teremtő Atya terve (Szent Pál próféciája), hogy Jézus lesz minden mindenben: az Úr fölöttünk, a vezető előttünk, társunk az úton, szabadítónk a bajban, jegyesünk a szívünkben.

Beengedjük-e mi is Őt az életünkbe? Nem csak karácsonykor – az egész évben? Hagyjuk-e, hogy odaadja ajándékait, melyeket nekünk hozott? Engedjük-e, hogy társunk legyen egyre nehezedő mindennapjainkban és örömeinkben is, szabadítónk legyen gondjainkban, Urunk legyen, akinek akaratát teljesítjük? Ha ezt tesszük, mi is elkezdjük megvalósítani Isten Országát, amikor ő lesz a minden mindenben – bennünk is. Ő pedig ígérete szerint százszorosan megajándékoz minket már itt a földön is, utána pedig az örök élettel: a vele való örök együttléttel.

Megszületett az igazság a szeretetben, kétezer évvel ezelőtt a föld szívében: Betlehemben! Engedjük neki, hogy bennünk most is megszülethessen!

Egyházmegyém minden hívének kegyelemteljes, szép karácsonyt kívánok:

Majnek Antal
megyéspüspök

Előző cikkMese – Rézbányai Győző
Következő cikkElkészült a ráti gyermekotthon harmadik lakóháza