Ma 2016. szeptember 25., vasárnap, Eufrozina és Kende napja van. Holnap Jusztina napja lesz.

2016. 5. szám XXI évfolyam

Éljük az Igét!

Az irgalmasság évét éljük. A Szentírás olyan jelenetei jutnak eszembe, ahol Jézus mint irgalmas, szerető, jó atya jelenik meg.

Az evangéliumok nagyon szépen elénk tárják, mit jelent az irgalmasság, hogyan legyünk irgalmasok – mégsem tesszük, mégsem vagyunk irgalmasok, nem élünk az evangélium szerint.

Bővebben...

 

Vakáció!

A szünet (vagy a felnőtteknek a szabadság) a boldogság lehetősége. Aki hagyja, hogy Isten is jelen legyen idejében, a napokban, órákban, percekben, az megtapasztalja, hogy számára minden másodperc az örökkévalóságba vezető kapuvá lesz. Így az örök boldogságot nem csak vágyni fogja a jövőben, hanem megéli a jelen minden másodpercében. „Az idő egy értékes kincs. Jól kihasznált rövid idő alatt megnyerhetjük az örökkévalóságot.” (Don Bosco)

Hogyan lehet az időt jól kihasználni? Talán az is megfordul a fejedben, hogy arra buzdítalak, még a nyári szünetben is tanulj, olvass, vagy ha szabadságon vagy, végezd el azt a munkát, amire munkahelyi elfoglaltságaid közepette nem volt időd.

Bővebben...

 

Imaoldal

„Amikor mély csend borított be mindent és az éjszaka közepéhez érkezett, mindenható szavad elindult az égből, a királyi trónusról". Isten akkor jön, amikor minden alszik a földön, ami földi."

Vizitációs nővérek: A csend kapui

Bővebben...

 

Bérmálás és templombúcsú Sislócon

Június 4-én bérmálással egybekötött templombúcsúra került sor a sislóci Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplomban. Az ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor vette kezdetét. Petenko Miron atya felkészítésének és atyai gondoskodásának köszönhetően ezen a napon 17 bérmálkozó vehette fel a szentséget. A bérmálás szentségében Majnek Antal püspök atya részesítette e jeles alkalomra felkészült híveket. Megtisztelt minket jelenlétével Pogány István ungvári plébános atya, Thurzó Péter atya csapi plébános, Fülöp János sislóci görögkatolikus plébános és Héder János református tiszteletes is.

Bővebben...

 

Elsőáldozás Császlócon

A császlóci Nagyboldogasszony római katolikus templomban június 12-én elsőáldozásra került sor. 11 gyermek vette magához az Oltáriszentséget, hitünk szent titkát, Jézus Krisztust, aki a szentostyában rejtőzködve az örök élet kenyereként jön el hozzánk az áldozás pillanatában.

Az elsőáldozás olyan találkozás, amely életük végéig meghatározza Jézushoz való viszonyukat, a Vele való állandó kapcsolatukat. Az elsőáldozó nem csupán egy szentséggel tudhat többet magáénak, hanem Jézus a szívébe költözik, s ezáltal egyre mélyebben megismeri a hit szépségét.

Bővebben...

 

Interjú Landwehr Martin exorcista atyával

„Ne keressétek fel a jósokat, mert beszennyezitek magatokat” (Lev 19,31)
Interjú Landwehr Martin exorcista atyával

Tizenkét évvel ezelőtt érkezett Németországból Kárpátaljára. Először azt hitte, csak vendégségbe jön, végül másképp alakult a helyzet: itt maradt az egyházmegye papjaként. Legfontosabb feladata a szabadító szolgálat és az ördögűzés.

Bővebben...

 

Kárpátaljai katolikus családok találkozója Beregszászon

A Beregszászi Római Katolikus Egyházközség és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet szervezésében rendezték meg a 3. Kárpátaljai Magyar Katolikus Családi Napot a helyi római katolikus templom udvarán június 4-én, a nemzeti összetartozás napján.

Közel ötszázan gyűltek össze a templom mögötti Pásztor Ferenc Közösségi Ház területén. A szervezők évről évre felszeretnék hívni a figyelmet a család intézményének fontosságára, és buzdítani kívánják a házaspárokat a gyermekvállalásra. Emellett a családi nap lehetőséget biztosított a Kárpátalja különböző pontjairól – Visk, Bótrágy, Munkács, Mezőkaszony, Tiszaújlak, Oroszi, Bene – érkező családoknak a tapasztalatok megosztására, egymás megsegítésére, építő eszmecserére.

Bővebben...

 

Elsőáldozás Munkácson

Nagy és szép ünnepet tartottunk egyházközségünkben június 5-én: 16 gyermek járult elsőáldozáshoz. Régóta készülődtek a gyerekek erre az ünnepélyes pillanatra, ezért mindannyian nagy izgalommal várták ezt a napot. A készület záróakkordja a vizsga volt, melyet plébánosunk, Snep Román atya előtt tettek le.

Bővebben...

 

Uram, jó nekünk itt lenni

Templom- és keresztszentelés Macsolán

„… építsétek újjá a templomot! Kedvem találom majd benne és megdicsőülök általa – mondja az Úr. ( Aggeus könyve 1.8)

Két hosszúnak tűnő évig tartott a macsolai templom felújítása, amelyet még Michels Antal atya kezdeményezett. És végre május 22-én Majnek Antal püspök felszentelte a teljesen átváltozott templomot, amely a Szentháromság nevét viseli. A püspök atyán és lelkipásztorunkon, Molnár János atyán kívül a vendégek között volt Demkó Ferenc görög katolikus esperes, Béres Tamás és Iván Gábor görög katolikus atyák, valamint Sápi Zsolt református tiszteletes.

Bővebben...

 

Úrnapi körmenet Csapon

A jelenlegi városi tanács hozzáálásának köszönhetően 77 év után, zúgó harangszó kíséretével, újra körmenetet tarthattunk Csap utcáin az Oltáriszentséggel. Az idősek elmondása szerint 1939-ben volt utoljára úrnapi körmenet Csapon. Nagy öröm volt látni a lelkes készülődést, az oltárok felállítását, díszítését, a várakozást a fiatalok és idősebbek tekintetében (hiszen még soha nem vettek részt ilyenen), a könnyes meghatódást az idősek szemében, akik a nagy meleg ellenére botjukra támaszkodva kísérték az Oltáriszentséget a városon keresztül.

Bővebben...

 

XXI. Egyházmegyei Munkácsi Ifjúsági Találkozó

„Új szívet adok nektek.” – ez volt a jelmondata a XXI. Munkácsi Ifjúsági Találkozónak, melyet május 9-én rendeztek meg egyházmegyénk magyar és magyarul beszélő ifjúsága számára. Az eseménynek a Munkácsi Szent István Líceum épülete adott otthont. A nap megnyitásaként közös szentmisén vettünk részt a székesegyházban, melynek színvonalát és hangulatát a munkácsi egyházközség énekkara emelte.

Bővebben...

 

Perecsenyi ifjúsági találkozó

Május 7-én Kárpátalja különböző részeiből indultak útnak a fiatalok Perecseny felé, hogy részt vegyenek az ifjúsági találkozón, melynek témája ez volt: „Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok irgalmas”. Mindegyik résztvevő meg szerette volna érteni, mit jelent ez: irgalmasnak lenni, s hogy életünk mely tetteit lehet irgalmas cselekedeteknek nevezni.

Bővebben...

 

Zarándoklat Mátraverebély Szentkútra

Május 28-án rendezték meg a Ferences Plébániák Zarándoklatát Mátraverebély-Szentkúton. A nagyszőlősi Mennybemenetel plébániáról Gergely atya vezetésével egy tízfős zarándok csoport vett részt. Megérkezésünkkor Papp Tihamér atya köszöntött bennünket. Ezt követően áthaladtunk a szent kapun, és közösen imádkoztunk a kegyszobor előtt. Katekézist hallhattunk a szentgyónásról Várnai Jakab atya előadásában.

Bővebben...

 

Nagyszőlősi felnőtt hittancsoport a Balatonnál

Június második hetében felejthetetlen hittantábor vette kezdetét Balatonakarattyán a nagyszőlősi Mennybemenetel plébánia ifjú házas és még nem házas csoportja számára. A vasárnapi szentmise után nem sokkal indultunk plébánosunk, Gergely atya vezetésével. Nagyon szép volt az idő; igaz, egyik reggel nagy eső próbálta megzavarni a programunkat, de nem zavarhatott nekünk abban, hogy jól érezzük magunkat.

Bővebben...

 

Hazai hírek, felhívások

Hazai hírek

Május 22-én Szentháromság búcsút tartottak Macsolán, melynek keretében Majnek Antal püspök újraszentelte a felújított templomot.

Május 27-én ballagtak el a Munkácsi Szent István Líceum végzős diákjai.

Június 3-án, Jézus Szentséges Szívének ünnepén Majnek Antal püspök újraszentelte a fancsikai templomot.

Bővebben...

 

Magyar nyelvű lelki elsősegély telefonszolgálat Kárpátalján

Másfél évvel ezelőtt indult el az a kezdeményezés, mely Kárpátalját is bekapcsolta a magyar nyelvű lelki elsősegély-szolgálatba. Talán mlékszünk a plakátokra: „Bajban, kétségben hívjon minket!” A telefon másik végén magyarországi munkatársak jelentkeztek, akikkel helyi tarifával lehetett beszélgetni, mintha Kárpátalján belül telefonáltunk volna. Megvolt azonban az igény arra, hogy hazai munkatársak is bekapcsolódjanak a segítségnyújtásba, akik jobban ismerik az itthoni körülményeket, s akik ezért hatékonyabban tudnak segítséget javasolni, s nem küldik el a telefonálót a családsegítőbe, hiszen olyan nálunk nincsen…

Bővebben...

 

Plébániai misszió Munkácson

Magyarországon működő lengyel lazarista papok és irgalmas nővérek – Páli Szent Vince fiai és leányai – érkeztek Munkácsra, hogy május 15-22. között missziót tartsanak a helyi hívek számára. Marek atya – aki magyarországi szolgálata alatt tanult meg magyarul – nagy lelkesedéssel szólt minden korosztályhoz.

Bővebben...

 

Szent Kristóf

Kristóf, a tizennégy segítő szent egyike a népies vallásosság talán legnépszerűbb alakja. Számos legendája azt sugallja, hogy ne csak keressük, hanem, ha megtaláltuk, szívünkben hordozzuk Jézust.

Szentünk élettörténetének „aranyos-legenda" változata Kristófot kánaánita óriásnak írja le (állítólag 12 könyök magas volt, több mint 6 méter). A pogány Kristóf igen büszke volt daliás termetére, karja erejére, s úgy érezte, nem szolgálhat akárkit ilyen adottságokkal: gazdaként kijár neki a világ leghatalmasabb uralkodója. Vándorútra kelt tehát, hogy megkeresse. Első gazdája egy hatalmas és keresztény király volt, aki örömmel fogadta szolgálatába az óriást. Egyik alkalommal egy énekmondó a király előtt gyakran emlegette az ördög nevét, és a király mindannyiszor keresztet vetett.

Bővebben...

 

Mit üzen Isten az álmainkon keresztül?

A Szentírásban sok helyen találkozhatunk olyan történettel, melyben Isten álom által üzen az embernek, például Szent Józsefnek, Pilátus feleségének, Jákobnak és másoknak.

Ezek szerint az álmainknak ilyen nagy jelentősége lenne? Az álom valóban Isten hangja? Nem egészen. A Bibliában szereplő történetekben általában Nagy Álmokról van szó. Ezeket azért említette mega szent író, mert rendkívüli jelentőséggel bírtak. Ezek az álmok nem gyakran fordulnak elő az életben. Ha viszont előfordulnak, akkor akár nagy változásokat is eredményezhetnek.

Bővebben...

 

Hét jó tanács házaspároknak a lelkiéletről

A legtöbb házaspárnak nincs elképzelése arról, hogyan lakítson ki közös lelki életet. Általában nem is beszélgetnek lelki dolgokról. Egy felmérés szerint a házastársak e téren érzik magukat legtávolabb egymástól. Sokan egyetértenének azzal a feleséggel, aki így fogalmaz: „Nem szoktunk lelki
dolgokról beszélgetni, pedig mindketten mélyen hívő családból származunk.” Íme néhány jó tanács azoknak, akik szeretnék közösen megélni hitüket, de nem tudják, hogyan fogjanak hozzá.

Bővebben...

 
Keresés
Archívum
Statisztika
Eddigi látogatók száma: : 508312
Új Hajtás - római katolikus havilap
Jelenleg a honlapon
Oldalainkat 25 vendég böngészi