10 éves az Új Hajtás!

703

Levágták már szinte teljesen a fát, el volt döntve a sorsa, s Isten kegyelméből jött a feltámadás: elindult egy kis új hajtás. A kárpátaljai katolikus egyházat ellenségei valahol már leírták, múltját elhallgatták vagy csak torzítva tanították, jelenét nehezen, de elviselték, jövőjét viszont nagyon nem akarták. A történelem Ura – mint mindig – most is megmutatta fölényes erejét kevély ellenségei előtt s megmentő szeretetét hozzá hű híveinek!

Ahogy felülről indult el az Egyház üldözése, elnyomása a nagy Birodalomban – Isten különleges döntése alapján -, onnan a felső vezetésből indult el a vallás gyakorlásának újbóli engedélyezése, az Egyház újjászületése.

1989-ben, éppen ilyen tájban jöhetett Magyarországról öt pap segíteni a katolikus hívek szolgálatára. Lelkipásztori munkájukkal az akkor még élő nyolc idős papnak nagy megkönnyebbülést, az összes hívőnek nagy örömet hoztak: lám, az Úr nem feledkezett meg róluk: reményteli jövőt mutat nekünk!

Ennek egy szép jele volt az egyházmegyei újságunknak a beindulása. Fő célunk ezzel az Úr Jézus Örömhírének a gyakorlatiasabb hirdetése volt. Biztatott minket boldog emlékű Szentatyánk, II. János Pál is, aki gyakran kérte a világ püspökeit, papjait, hogy a médiákon keresztül is hirdessék az evangéliumot, s tegyenek tanúságot Isten szeretetéről, az Ő tanításának aktuális üzenetéről.

Hála a szerkesztőknek (Tegze Józsefnek, Megyesi Lászlónak, Pápai Zsuzsának), az újság híven mutatta be nemcsak kis helyi egyházunk fejlődését, de a világegyház életét is, és támpontokat adott a híveknek a lelkiség, a teológia, valamint a családi élet terén. Azáltal, hogy tudomást szerzünk egymás örömeiről, gondjairól – jobban megélhetjük a Jézus által akart egységet egyházmegyénkben is!

Boldogan adok hálát a Gondviselő Mennyei Atyának, hogy adott segítőket – ezen az úton is – egyházmegyénk hitben való erősödéséhez, a hívek vallási ismereteinek növekedéséhez, és kérem a Mindenhatót, hogy legyen az Ő áldása továbbra is az Új Hajtás olvasóin és szerkesztőin, hogy a Szentlélek vezetése mind jobban megnyilvánuljon mindannyiunkon!

Majnek Antal
Püspök

Az Új Hajtás első, azaz próbaszámát Tegze József szerkesztésében 1996 májusában nyomtatták Nagyszőlősön. Az eleinte rendszertelenül megjelenő újság fokozatosan havilappá fejlődött, megjelenése azonban sosem volt teljesen folyamatos.

Főszerkesztők:
1996-2001 Tegze József,
2001-2002 Megyesi László,
2002-től napjainkig Pápai Zsuzsanna

Előző cikkKét mese
Következő cikkÍgy indultunk