A feltámadás kirobbanó ereje és öröme

1708

Szeretném a kedves Olvasókat arra hívni, hogy most, húsvétkor szemléljék meg figyelmesen ez évi magyar nyelvű naptárunk képét. A kép a 15. századból származik, Boldog Fra Angelico munkája, akinek festményei ma is szinte élnek: visszatükröződik rajtuk alkotójuk imádságos élete és Isten-szeretete.

A kép azt a jelenetet ábrázolja, ahogy Jézus kereszthalála, vagyis a megváltás megtörténte után leszáll a pokol tornácának nevezett helyre, és kiszabadítja onnan az ószövetségi szenteket. Az egész kép tele van olyan erővel és dinamizmussal, amit csak figyelmes szemlélés után lát meg az ember. Az ajtó a földön fekszik: vagyis Jézus nem benyitott oda, hanem szinte berobbant, kiszakította az ajtót, ugyanazzal az óriási erővel, ami később a nehéz követ is arrébb dobta sírja elől. A megváltás, a győzelem mindent szétfeszítő erejét, örömét, dinamizmusát mutatja ez a kép: Jézus a győztes diadalával és örömével érkezik a szentekhez, és kezét nyújtva vezeti ki őket eddigi tartózkodási helyükről a mennyek országába; kezében a zászló jelzi a győzelmet – ezt a zászlót látjuk oltárainkon is a húsvéti időszakban a feltámadt Jézus szobrán: Urunk győzelmének jelét.

A képen – a festő szerzetes humorát is tükrözve – egy ördög a beszakadt ajtó alatt fekszik, egy másik pedig a sarokban reszket. Ennyit érnek a győzedelmes Krisztus előtt a sátán angyalai – a sátáné, aki három évvel azelőtt képes volt azt hazudni Jézusnak, hogy ő kapott minden hatalmat a mennyben és a földön. Itt látszik igazán, ki az Úr, és ki az, aki csak annak hazudja magát. Gondoljunk erre az ünnepek elmúltával is, hiszen a sátán nálunk ugyanúgy megpróbálkozik ezzel a hazugsággal. De mi tudjuk, hogy az igazság az, ami a képen is ábrázolódik: „Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr!” (Fil 2,10-11)

Pápai Zsuzsanna

Az öröm útjának állomásai

A húsvéti időben a keresztutat felváltja az öröm útja. Ahogy nagyböjtben Urunk szenvedéséről és haláláról elmélkedtünk, úgy most feltámadásának és megváltottságunknak örömében is mélyüljünk el!

Az Új Hajtás korábbi húsvéti számaiban találunk ehhez elmélkedéseket: aki nem őrizte meg a régi újságokat, az Új Hajtás megújult honlapján (ujhajtas.net.ua) a régi számok nagy részét már megtalálhatja az archívumban.

Az öröm útjának állomásai

I. Jézus föltámad halottaiból.

II. A tanítványok látják az üres sírban hagyott lepleket.

III. Jézus megjelenik Mária Magdolnának.

IV. Jézus megjelenik az emmauszi tanítványoknak.

V. Az emmauszi tanítványok fölismerik Jézust a kenyértörésben.

VI. Jézus megjelenik a tizenegy apostolnak.

VII. Jézus hatalmat ad tanítványainak a bűnök megbocsátására.

VIII. Jézus megjelenik Tamásnak.

IX. Jézus megjelenik az apostoloknak Tibériás tavánál.

X. Jézus átadja a főhatalmat Péternek.

XI. Jézus a világba küldi tanítványait.

XII. Jézus felmegy a mennybe.

XIII. Az apostolok Máriával együtt imádkozva várják a Szentlélek eljövetelét.

XIV. Krisztus elküldi a Szentlelket.

Előző cikkA távlatokat nyitó húsvét
Következő cikkJézus nevelési „kudarcai”