A keresztből fakadó élet – Egerben jártunk az Országos Lelkipásztori Napokon

1029

„… ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el…” (Jn 12,24)

Ez volt a mottója a 2019. január 28-31. között Egerben megrendezett Országos Lelkipásztori és Teológiai Napoknak.

Ebben az esztendőben egyházmegyénk különböző plébániáiról több mint negyven résztvevő érkezett Egerbe, hogy onnan hazaérkezve lelkiekben gazdagodva tudjuk kamatoztatni azt a mély tanítást, amelyet ott kaptunk a négy nap alatt. Magyar Gergely, Weinrauch Márió ferences atyák Nagyszőlősről és a környékbeli falvakból, Thurzó Péter atya pedig Csapról és a környező falvakból érkező csoporttal érkezett a lelkipásztori napokra. Számos résztvevő érkezett még a munkácsi és a beregszászi plébániáról is.

Hazaérkezés után megkérdeztük a résztvevőktől, mi az, ami a legjobban megmaradt bennük, és mi az, amit hazahozva tovább szeretnének adni közösségeikben. A következő válaszokat kaptuk:

Ami a legjobban megmaradt bennem Papp Miklós atya előadásából, a következők: „a kegyelmi élet nem párolog el veszteség idején.” A másik mondat pedig, ami megragadott tőle: „Szabad, hogy fájjon, de ne hitetlenül.”A Jó Isten kegyelméből megtapasztaltam azt, hogy a hit által le tudom küzdeni a nehézségeket. Veszteség is ért, és azt tudom mondani, hogy át tudtam lendülni a szomorúságon és olyan vigaszt kaptam Istentől, olyan békességet, nyugalmat az életembe, ami átsugárzik másokra is. Ha Jézust befogadjuk az életünkbe, vele könnyebb. A hit megsegít és gyógyít. Köszönöm, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget, hogy ott lehettem. Lelki felüdülést és olyan lelki megerősödést kaptam, ami nagyon sokáig elég.

Erika

A szentmisék, a közös zsolozsma az atyákkal, a mély tanítást adó előadások, fórumok, kiscsoportos beszélgetések mind közelebb hoztak minket a Jó Istenhez, és ráébredhettünk, hogy nagyon fontos a hivatásunk. Nagyon hálás vagyok az Úrnak és mindazoknak, akik lehetővé tették számunkra, hogy ott lehettünk és gazdagodhattunk. Szeretnék hálát adni plébániánk közösségéért is, hiszen azért mentünk oda, hogy hazatérve itthon kamatoztassuk az ott kapott jókat.

Lengyel Zsuzsanna, Csap

Amikor valami nehézség, gond vagy helyzet nehezedik ránk, akkor napokig gyötrődünk rajta, erősen átöleljük a gondot és magunkat sajnálva csak tartjuk, és nem engedjük el.

Egy picit elgondolkodva ezen, megértettem, hogy az ember addig kínlódik, ameddig saját maga megengedi magának, de ha elfárad és azt mondja: tovább nem bírom, Uram, segíts! – azonnal kiesik a kezéből az a nehézség, gond vagy helyzet, amelyet annyira magához szorított, és megjön a megoldás!

Német Sándor, Nagyszőlős

„Nem az idő múlik, hanem az élet”… ezzel a gondolattal és küldetéssel tértem haza. Csodálatos napok, csodálatos előadások, innovatív megközelítés a papok részéről a hívek felé, emberek, akiknek közös a céljuk: meghallani Isten szavát, hogy mi is a hivatásunk itt a földön. Én ezt meghallottam… S nagy jóindulattal törekszem ezt átadni másoknak is. Köszönöm annak a teamnek, akik évről évre azon fáradoznak, hogy jól érezzük magunkat, akárcsak egy nagy család.

Katica

Hálát adok az Istennek, hogy idén újra részt vehettem az Országos Lelkipásztori Napokon. Megköszönöm a közösséget, amely oly nagy szeretettel fogadott, az előadásokat, amelyeken részt vehettem. Segített, hogy felismerjem Krisztusban életem megváltóját, s megtanuljam, hogy még a veszteségeimért is hálát adjak neki.

Andrea, Nagyszőlős

Nagy élmény volt számunkra részt venni az Országos Lelkipásztori Napokon. Nagyon hasznos és tanulságos előadásokat hallgathattunk. Papp Miklós előadásai alapján fontos, hogyan adjuk tovább gyermekeinknek, unokáinknak az követendő értékeket. Sok értékes tapasztalatot szereztünk a kiscsoportos megbeszéléseken. Jó volt megismerkedni és meghallgatni más keresztények tapasztalatait. Lehetőségünk volt bekapcsolódni az Eucharisztikus Kongresszus szervezésébe.

Szibert Klára

Újra nagyon aktuális témákat választottak a szervezők. Veszteségeink, szenvedés, kiégés… A mi rohanó világunkban alig jut idő arra, hogy ezeket méltón és az Úrral éljük át, illetve talpra tudjunk állni egy-egy veszteség után, vagy hogy a szeretetszolgálatban tudjunk segíteni másoknak a gyászban, ha a hivatásunkban az Úr arra hívott meg, hogy a rászoruló embereket szolgáljuk. Hitoktatóként nagyon hasznos volt hallani az ifjúság evangelizációjáról, különösen pedig a test teológiájáról. A kiscsoportos beszélgetések mindig tartalmaznak meglepetéseket. A megosztásokban jó volt hallani a többi régiókból érkezők tapasztalatait. Élmény volt újra találkozni ismerős magyarországi, erdélyi, felvidéki, de még kárpátaljai barátokkal, testvérekkel is, és együtt imádni, dicsőíteni az Urat. Köszönet és hála az egri napokon kapott kegyelmekért. A naptáramba már most bejelöltem a jelentkezési határidőt a 2020-as Országos Lelkipásztori Napokra.

Hajlik Katalin, Munkács

Most voltam először ilyen találkozón, úgyhogy rengeteg új élmény ért, de mégis a mindenütt jelenlévő szeretet hagyta bennem a legmélyebb nyomot. Azok a víg kedélyű, jámbor ferencesek micsoda örömmel fogadtak minket már az elején, s végig éreztük, hogy szinte családtagnak tekintenek minket! Azok a kiscsoportos beszélgetések, ahol megismerhettem az erdélyi emberek csodás nyelvjárását, nemes gondolkodását és hatalmas szívét, ahol átérezhettem a papok és a szerzetesnővér gondjait, örömeit, ahol őszintén megbeszéltük, hogyan érintik közvetlenül a mi saját életünket a délelőtti előadásokon elhangzottak, ahol imádkoztak értem. Vagy akár az a csodálatos idős apáca néni, akit addig sose láttam, és ő csak úgy hozzám röppent a folyosón azzal az óriási örömmel, hogy az előbb az előadáson választ kapott egy őt régen nyugtalanító kérdésre. És lépten-nyomon még sok-sok nyílt szívű, segítőkész, szeretetreméltó Ember! Köszönöm, hogy ott lehettem!

Marianna, Nagyszőlős

Ez a három nap olyan volt számomra, mint egy lelki wellness. Nagyon sok olyan kérdésre kaptam választ, amelyek az utóbbi időben nyugtalanítottak. Mély benyomást tett rám a veszteségekről szóló téma. Életem során ért néhány olyan veszteség, amit nem tudtam feldolgozni, de Papp Miklós atya előadása segített abban, hogy más szemszögből  nézzek ezekre. Hitoktatóként is sok minden újat és érdekeset hallottam, amit felhasználhatok a gyerekekkel való munkámban. Nagyon jó volt új emberekkel ismerkedni és találkozni a régi barátokkal is.

Katalin

Hálatelt szívvel gondolok vissza az Egerben töltött néhány napra. Öröm tölt el, hogy érjen az életben bármilyen szenvedés vagy veszteség is, Jézus mindig segít és velem van. Ha vele járom a keresztutat életemben, akkor ő is ott lesz az én keresztutamon.

Isten bőséges áldását kérem az Országos Lelkipásztori Intézet munkatársainak életére, akik évről évre megszervezik számunkra Egerben a Szent János Továbbképző Központban az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokat, hogy találkozhatunk a különböző régióiból és együtt tudunk gondolkodni az életünket, szolgálatunkat meghatározó dolgokról. Köszönet és hála érte az Úrnak!

Összeállította: Szviscsu Marina, Nagyszőlős
Fényképek: Merényi Zita, Magyar Kurír 

Előző cikk„A világosság világít a sötétben” – A megszentelt élet ünnepe
Következő cikkMegtartották a VII. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Napot