A keresztúti ájtatosság

828
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A katolikusok különösen nagyböjt idején odaadó buzgósággal végzik a keresztutat. Minden templomunkban megtalálható a szenvedéstörténet 14 állomását megjelenítő, művészi vagy egyszerű kivitelű keresztút. Ezek az ábrázolások felidézik a jeruzsálemi Via Dolorosát, azt a valóságos utat, amelyet Jézus végigjárt keresztre feszítéséig. „Ő keresztjét hordozva kiment az úgynevezett Koponyahelyre” (Jn 19,17). Már a középkorban táblákat helyeztek el az út egy-egy pontján.

Az 1600-as években alakult ki a 14 állomás. (Ma már sok helyen a 15. állomással, a dicsőséges feltámadás felidézésével fejeződik be a keresztút.) Jeruzsálemben a ferences atyák vezették be a hívő közösség számára ezt az ájtatosságot. Máig úgy végzik, hogy valóságban is vállukra veszik a keresztet, hogy még életszerűbben idézzék a megváltásunkhoz vezető utat. A keresztúti ájtatosság elterjedése a katolikus világban szintén a ferenceseknek köszönhető.

A templomokon kívül, leggyakrabban a temetőhöz vezető úton vagy meredek hegyi utakon is felállították a keresztút állomásait. Ezeket nevezzük kálváriának. A híres búcsújáró helyeken művészi szoborcsoportok vagy domborművek jelenítik meg Jézus szenvedésének és halálának történetét (Lourdes, Czestochowa, Medjugore, Fatima, Csíksomlyó stb.).

A keresztúti ájtatosságnak különféle formái vannak. Lehet egyénileg is végezni, meg-megállva egy-egy jelenetnél, felidézve az ábrázolt eseményt, közben elmélkedhetünk Jézus áldozatán, és azt egybevethetjük saját életünkkel. A közösségben végzett keresztúti ájtatosság során meghatározott keretek között általában valaki felolvassa a stációhoz kapcsolódó elmélkedést, majd a résztvevők csendben imádkoznak. Az állomások között énekelve teszik meg az utat. De szabadabb, egyéni formái is vannak a keresztúti ájtatosságnak, amikor a résztvevők egyéni elmélkedést fűznek Jézus kínszenvedésének történetéhez.

Jézus földi életének csúcspontja a kereszt. Minden szava, tette, tanítása itt összegződik kimeríthetetlen gazdagságú végső tanulsággá. „Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye fel keresztjét, és kövessen engem!” (Mt 16,24) „Mert amint bőven van részünk Krisztus szenvedéseiben, úgy bőven van részünk Krisztus által a vigasztalásban is.” (2Kor 1,5) „Mert vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.” (Róm 8, 17) „Mert a kereszt igéje ugyan oktalanság azoknak, akik elvesznek, de azoknak, akik üdvözülnek, vagyis nekünk, az Isten ereje.” (1Kor 11,18)

A keresztúti ájtatosságot nem csak nagyböjtben lehet végezni. A nagyböjt időszakában azonban minden templomban várják a híveket közös keresztúti ájtatosságra. Minden stációnál és életünk minden állomásánál ki kell mondanunk: „Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!”

Nyizsnyánszky Lajos
Forrás: rozsafuzerkiralyneja.hu

Előző cikkOltáriszentség-rózsafüzér
Következő cikkA sárga bicikli. Amikor Isten azt mondja: nem