A lelki adoptálásról

793

” Ó Mária ki az új világ hajnala és az élők Anyja vagy,
rád bízzuk az élet ügyét”
(II. János Pál: Evangelium Vitae)

Mi a lelki adoptálás?
A lelki adoptálás fogadalom, mellyel egy konkrét személy elkötelezi magát, hogy 9 hónapon át (vagyis amennyi időt átlagosan az anyaméhben tölt egy magzat) imádkozik egy – egyedül Isten előtt ismert – megfogant és halállal fenyegetett gyermek életéért.

A FOGADALOM TÁRGYÁT KÉPEZŐ IMÁK

1. Napi ima
2. Naponta egy tized Rózsafüzér
3. Önkéntes vállalás (nem kötelező, a fogadalom érvényes a vállalás nélkül is, de amit vállalunk, az szintén kötelez, ezért mindenki olyan imát vagy áldozatot vállaljon, melyet meg tud tartani).

AZ ÖNKÉNTES VÁLLALÁS LEHET PL.:

– hetente egy szentáldozás,
– böjt, önmegtagadás,
– meghatározott ima,
– szentségimádás,
– karitatív egyesületek, nagycsaládosok, egyedülálló anyák támogatása,
– vallási ismereteink elmélyítése (pl. a Szentírás, a Katekizmus, a pápai megnyilatkozások tanulmányozása által),
– a magzatvédelem terén végzett apostolkodás, a lelki adoptálás terjesztése.

Kismamák megáldása egyházmegyénkben
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén

Ebben az évben Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe a húsvéti ünnepek miatt kivételesen március 31-ére, hétfőre esik. Ezen a napon és az előtte lévő vasárnap egyházmegyénk templomaiban a gyermeket váró és a kisgyermekes édesanyák külön áldásban részesülnek. Ez a kezdeményezés hagyományteremtő szándékkal indult az elmúlt évben.

A FOGADALOM

A fogadalomból eredő kötelezettségek elhanyagolása, az ígéret meg nem tartása bűnnek számít, ezért mindenki kellő előkészület és átgondolás után, lehetőség szerint plébánosával vagy gyóntatójával történő megbeszélés után járuljon a fogadalomhoz.
A fogadalomtétel történhet egyénileg vagy ünnepélyes formában. Az ünnepélyes keret egyben tanúságtétel is. Az ünnepélyes fogadalom időpontja lehetőleg valamely Mária ünnep legyen. Történhet szentmise vagy imaóra keretében.
A fogadalom kötelez, ugyanakkor erőforrást is jelent a kitartáshoz.

A LELKI ADOPTÁLÁS CÉLJA

A lelki adoptálás elsődleges célja egy konkrét gyermek életének megmentése ima, áldozathozatal által. Hatása azonban ennél szélesebb körre is kiterjed: feléleszti az emberek érzékenységét és felelősségtudatát az emberi élet értéke iránt, hozzájárul az emberek közötti megromlott, felborult erkölcsi rend újjáépítéséhez.

Napi ima

Uram Jézus, Édesanyád, Mária közbenjárására, aki szeretettel szült világra Téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed után gondoskodott Rólad – kérlek Téged annak a meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye fenyeget. Kérlek, adj szüleinek szeretetet és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, melyet Te magad rendeltél számára. Ámen.

A LELKI ADOPTÁLÁS TÖRTÉNETE

A lelki adoptálás gondolata feltehetően Fatimából származik. Az általunk átvett forma Lengyelországban alakult ki 9 éve, 1987-ben. Lengyelországban jelenleg országos mozgalom foglalkozik az ima terjesztésével és a fogadalmak szervezésével, melynek központja a Jasna Góra-i (Czestochowa) pálos kolostor.

Magyarországon az 1995. évi Varsó-Czestochowa-i gyalogos zarándoklat résztvevőinek közvetítésével jutott el az ima, akik közül többen maguk is letették az imához kötődő fogadalmat ott, a Fekete Madonna kegyhelyén.

Jól tudjuk, hogy bátortalan anyák ezrei tépődnek azon, világra szüljék-e a bennük fejlődésnek indult gyermeket. Mások már döntöttek – egy vagy két nap múlva felkeresik a klinikát, hogy megölessék gyermeküket. .. Ki győzi meg a félénkeket? Ki tartja vissza a már elszántakat?

Az Ur Jézus azt mondta nekünk: Bármit kértek a nevemben, megteszem nektek (Jn 14:14) Hinnünk kell az Úr Jézusnak, hitünket pedig konkrét cselekedeteknek kell kísérnie (…) Oltalmazzon hát mindegyikünk (sajátjaként) egy gyermeket – védje meg őt ellenségeitől! Minden (adoptált) gyermeket vegyen körül imánk, szentáldozásaink, böjtünk és áldozataink védőburka!”

Pawel Milcarek:
Veszélyben forgó gyermekek „lelki adoptálása” – részlet)
Forrás: www.communio.hu

Egyházmegyénkben évek óta Gyümölcsoltó Boldogasszony napjához, Jézus fogantatásának ünnepéhez kötődik a lelki adoptálás fogadalomtétele. Így a kilenc hónap épp karácsony napján, Jézus születésének ünnepén telik le. Ezzel is nyomon követjük, Jézus mennyire közösséget vállal mindenkivel, az édesanyja méhében fejlődő és onnan megszülető magzatokkal is, hiszen ő is így született erre a világra.

Előző cikk„Örülök annak, hogy megtartottam a gyermekemet”
Következő cikkHalálunk és feltámadásunk