A PAPA ÜZENETE A KUBAI FIATALOKNAK

748

A Camagueyben tartott szentmisén a pápa kiemelten szólt a fiatalokhoz, beszédéből idézünk néhány fontos részletet.
„Jézus szeme szeretettel tele tekint a kubai fiatalokra. Az Ő nevében ölellek magamhoz titeket, mert bennetek látom Kuba és az egyház élő reményét.”
„Tudatában vagyok azoknak az értékeknek, melyek benneteket, kubai fiatalok, megkülönböztetnek: őszinték vagytok kapcsolataitokban, hitelesek törekvéseitekben, mindenkivel szemben vendégszeretők, és bíztok a szabadságban. Tudom, hogy ti, mint ennek a gazdag országnak a gyermekei, híresek vagytok művészetetekről és kreativitásotokról, bátor és jókedvű lelketekről, mely mindig kész nemes és nagy tettekre országotok fejlődéséért. Híresek vagytok egészséges lelkesedésetekről azon dolgok iránt, melyek felkeltik érdeklődéseteket és arról a lelki nyugalomról, melynek segítségével megküzdötök a sorscsapásokkal és túlléptek a korlátokon.”
„Nagy hatással volt rám hűségetek, hogy kitartotok hitetek mellett, melyet őseitek hagyományoztak rátok, azon hit mellett, melyet anyátok és nagyanyátok térdén ülve tanulgattatok a hosszú évtizedek alatt, amikor úgy tűnt, elnémult az egyház hangja.”
„Ma az egész világon válságba kerültek az értékek, és ez beárnyékolja a fiatalok életét ezen a verőfényes szigeten is. Egyre jobban terjed az identitás válságának veszélye… Az emberek kísértésbe estek, hogy imádják a fogyasztói társadalom bálványait, elkábulva szemfényvesztő csábításától.”
„Mit mondhatok nektek, kubai fiatalok, akiknek sokszor még a mindennapi kenyeretekért is meg kell küzdenetek, akiket gyakran megakadályoznak jogos vágyaitok megvalósításában, megfosztanak az önmagatokba vetett hittől és a jövő reményétől… Álljatok ellen a világ csábításainak! Ne engedjetek olyan ábrándképek vonzásának, melyek személyiségetek romlásához vezetnek az alkoholizmuson, a drogfogyasztáson, a szexuális felelőtlenségen, a prostitúción, az élvezetek hajhászásán keresztül! Ne csatlakozzatok olyan szektákhoz és más spirituális kultuszokhoz, melyek teljesen idegenek kultúrátoktól, országotok hagyományaitól!”
„Legyetek éberek, állhatatosak hitetek gyakorlásában, és legyetek bátrak!”
„A hívő ember első számú kötelessége harcolni a bűn ellen, a gonosz megjelenésének formái ellen.”
„Kedves fiatalok, az egyház bízik bennetek és számít rátok! Segítsetek egymásnak növekedni és erősödni a hitben, legyetek a 2000. év apostolai!”

HAVANNA. A pápa kubai lelkipásztori látogatása alkalmából a Biblikus Világszövetség és a CELAM, a Latinamerikai Püspökkari Karok Tanácsa jóvoltából a Szentatya 100 ezer Bibliát ajándékozott az országnak.
Ebből 60 ezer már megérkezett a helyszínre, a további 40 ezret pedig a következő hónapokban szállítják. A Kubának szánt Bibliák ismeretterjesztői szándékkal kerültek forgalomba: magyarázó szövegek, térképek is találhatók bennük. Minden egyes példányra ráírták: A pápa ajándéka – Látogatás Kubában.

Előző cikkMég egyszer a Nagyszőlősi Ifjúsági Találkozóról
Következő cikkA Szeretet győzelme