A SUPERMAN CSAK PAPÍRON LETEZIK

709

A szenvedésre is nevelni kell

Eleonor Roosevelt bölcs mondása szerint: „A legbiztosabban akkor tehetjük nehézzé a fiatalok életét, ha megkönnyítjük azt.”
Ez a szellemes megjegyzés napjainkban, amikor a nevelés terén olyan sok bizonytalanság van, nem veszített semmit az értékéből. A nevelésben nincsenek kialakult világos elképzelések. A szülők nem veszik észre, hogy amikor biztos egzisztenciát akarnak biztosítani gyermekeiknek, nem tesznek mást, mint megnyirbálják képességeiket, korlátozzák értelmük kibontakozását, és így megakadályozzák, hogy a fejlődéshez nagyobb ösztönző erőt kapjanak. Természetes, hogy a szülők kímélni akarják gyermekeiket a fájdalmas és göröngyös utaktól. Pontosan ezért nem szabad elfelejteni, hogy minden ember a születése első pillanatától a szenvedés fájdalmas útjára lép.

Az emberi lét egyik alkotóeleme a szenvedés, úgy, mint a hideg és a meleg, a fejlődés és az elkopás. Egy szenvedés nélküli élet lehet egy öröm nélküli élet is. A mai fiatalok emésztő gondja sokszor a kihívás nélküli unalom. A serdülőkorban lévő gyermekek és kamaszok napi gondjai kimerülnek a leszűkített lehetőségek választásában: „Ezt élvezem, ezt nem”.
A felnőttek is sokszor így irányítják életüket. Elfogadott életcél lett a mondás: „Mindent, azonnal”, lehetőleg munka és fáradozás nélkül. A „befutottak” lettek a példaképek: a gazdagok, a szépek, a tehetősek és az erősek… Az élvezethajhászás, sajnos, torz tulajdonságokat von maga után: a felvágást és képmutatást, a sikert és gazdagságot, az erőszakot és a tisztességtelen versenyt. Az ilyen esetekben meg kell fontolni, hogy a testi és szellemi szenvedést is meg kell tanulni.

A fiatalokat ne törje le a testi szenvedés!

A mai gyermekek annyira védve vannak mindentől, hogy már egy kis karcolásra összefut az egész család. Nemcsak a testi fájdalmat, hanem egy kellemetlen érzést is minden erővel ki akarnak küszöbölni. Az ilyen felfogást a reklám is elősegíti, mert azt hirdeti, hogy a talpraesett embernek mindig jó formában kell lennie. A családi gyógyszertár polcain számtalan olyan termék van, hogy „csak” egy kanállal kell bevenni, és rögvest vagy hamarosan duzzadunk az erőtől. Ez nem vezethet másra, csak az elpuhult, elkényeztetett, fáradtságot és testi fájdalmat nem tűrő életformára. Nagyon sokszor még a divatos erőnlétek bizonyítása sem talál sok követőre, mert azért is meg kell szenvedni.
A legegyszerűbb mód, hogy a fiatalok a legyengülésnek ezt a ragályos formáját ki tudják kerülni, abban rejlik, ha a szülők gyermekeiket helyes példaadásukkal győzik meg.

A fiatalok szembesüljenek a problémákkal, oldják meg azokat!

A szülők akkor nyújtják a legnagyobb segítséget gyermekeiknek, amikor – szem előtt tartva fizikai és szellemi érettségüket – megerősítik azok képességeit, hogy a kellemetlen és fájdalmas esetek ne lehessenek úrrá fölöttük. A nagy kihívásokra és problémákra a fiatalok napjainkban sajnálatos formában válaszolhatnak: lemondó menekvés vagy merész szembeszállás a nehézségekkel. A megoldást egyedül a szülők tudják biztosítani. Nekik kell vezetni őket, észrevenni az elmérgesedett nehézségeket, amelyek testi és szellemi képességeiket veszélyeztetik. A fiatal csak akkor tud eredményt elérni a küzdelemben, ha tisztában van saját képességeivel, ha látja maga előtt a célt, azt okosan felméri, és elképzelését a tettek követik.

„Nem az a legény, aki adja, hanem, aki állja.”

Nemcsak egy bölcs közmondás, hanem egy nagyon jó tanács is. A veszteség elismerése és elviselése: pl. egy közeli jó barát elvesztése vagy egy sikertelenség elkönyvelése nagyon sokszor nehezünkre esik. Az igazi szeretethez hozzátartozik a szenvedés is. Az élethez pedig a tevékeny éberség.

Az élet gondjaival szembesülni kell.

Az élet nehézségeivel való találkozást nem lehet kikerülni. El lehet odázni, de felnőttkorban elkerülhetetlen a találkozás velük. Csak akkor lehet sikeres a küzdelem ellenük, ha már gyermekkorban elsajátítottuk a harc módszerét. A szülők ösztönös magatartása, hogy segítsenek gyermekeiknek a nehézségek legyőzésében, egész biztosan kudarcot fog vallani, ha mindenáron egy küzdelemmentes életet szeretnének nekik biztosítani. Ez még messze nem jelenti azt, hogy gondjaikban gyermekeiket magukra hagyják.

Tanulják meg, mi az élet, mi az álom!

A gyermekek sokszor úgy érzik, hogy Superman- adottságokkal rendelkeznek: megsebezhetetlenek és a felhőkben száguldanak. Egy előre nem látott nehézség szárnyukat szegheti. Ezért kell őket az élet kemény követeléseire ránevelni.

Előző cikkLourdes
Következő cikkA KOLDUS TITKA