A Szent Márton Egyházmegyei Karitász ösztöndíjasainak találkozója

659

A Szent Márton Egyházmegyei Karitász ösztöndíj-programja 2007-től működik Kárpátalján. Célja olyan magyar középiskolát végzett katolikus fiatalok támogatása, akik ukrajnai felsőoktatási intézményben végzik tanulmányaikat, s anyagi lehetőségeik szűkösek, illetve támogatás nélkül nem tudnák befejezni az egyetemet, főiskolát.

Az ösztöndíj célja a jövőbeli kárpátaljai magyar katolikus értelmiség segítése, kinevelése. A minden félévben meghirdetett ösztöndíj-programot több alapítvány és magánszemély támogatásával Szolgálat-Kész Alapítvány (Magyarország), Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány (Magyarország), Christina Funnell (Nagy-Britannia) – tudják meghirdetni.

Az ösztöndíj-program öttagú bizottsága idén március 20-án másodszor szervezett találkozót az összes eddigi pályázó számára. A találkozó szentmisével vette kezdetét a munkácsi székesegyházban, majd a mellette lévő Szent Mihály kápolnában folytatódott a program. A bemutatkozás után elsőként Kacsó András, a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány kuratóriumi elnöke, akit a bizottság kért fel, hogy vegyen részt a találkozón, tartott előadást a fiataloknak. Rámutatott arra, hogy milyen fontos kutatni Isten akaratát hivatásunkkal kapcsolatban. Elmondta azt is: mindenki számára nyitott a lehetőség, hogy megtalálja az igazi helyét, feladatát a világban, amit szeret, és ami által kiteljesedik az élete.

Ezután két egyetemista – Tamáskó Tünde és Vasziljeva Okszána – számolt be arról, hogyan teljesítenek önkéntes szolgálatot az ungvári megyei kórház gyermekosztályán, ahol árva gyerekeket látogatnak. Majd a munkácsi Hit és Fény közösség egyik önkéntes segítője osztotta meg élményeit, tapasztalatait, melyet az értelmi fogyatékosokkal és családtagjaikkal kapcsolatban szerzett.

A kiscsoportos beszélgetés alatt a talentumokról, képességekről, karizmákról esett szó és arról, hogyan lehet azokat felismerni magunkban. Végül a jelenlévők megemlékeztek az 1848- 49-es forradalomról és szabadságharcról.

A találkozó végén a nyertes pályázók átvehették az ösztöndíjukat.

Bunda Szabolcs

A támogató Egyház 

Megszokhattuk már, hogy az Egyház adakozó. Élelmet ad, ruhát ad, gyógyszert ad, utazási lehetőséget, illetve támogatást ad, „szolgáltatást” (keresztelés, esketés, temetés, stb.) ad, s természetesen mindenekelőtt lelki táplálékot, közösségi élményt. Ezt mindannyiunknak adja, anyagi és egyéb helyzettől függetlenül. Nagy szükségünk is van rá.

Az utóbbi három évben az Egyház – lehetőségeihez mérten – felsőoktatásban tanuló diákokat is támogat a Szent Márton Egyházmegyei Karitász Ösztöndíjtanácsán keresztül. Ennek célja, hogy könnyítsen a diákok, és általa a családok terhein, hiszen a diploma megszerzése napjainkban sok anyagi áldozattal jár. Felvállalta, hogy azokat a fiatalokat segíti, akik magyarul, anyanyelvükön végezték el a középiskolát, s ennek áldásával és terhével kell tovább boldogulniuk az egyetemeken, főiskolákon. Tudjuk, hogy az elvont gondolkodásra, a világ, a társadalom mélyebb megértésére leginkább az anyanyelvén képes az ember, és ezért jó, ha minél hos.- szabb ideig ezen a nyelven tanul.

Mivel az anyagi lehetőségeink szűkösek, ezért Egyházunk ösztöndíjprogramja csak katolikusokat támogat. Bízik abban, hogy a világra nyitott fiatalok katolikus hitünk kincseit is megvizsgálják, és felnőtt keresztényként a gerincét alkotják majd Egyházunknak. Ebben a tanulás, diplomaszerzés fontos lépés.

Az Egyház fontos feladata a rászorulók támogatása. Az ösztöndíjprogramban ez az elv is érvényesül. Hisszük, hogy a támogatott diákok egyszer majd maguk is támogatókká, másokat segítővé válnak, s valamilyen módon az egyházon belül folytatják majd az ajándékozás művészetét.

Ez a hármas célja van hát az ösztöndíjprogrammal a Római Katolikus Egyháznak itt, Kárpátalján. Jól adni nem könnyű feladat, s talán vannak, akiknek nehéz elfogadni a döntéshozók véleményét, döntését. A minél jobb, objektívabb döntés érdekében viszont az ösztöndíjtanács folyamatosan dolgozik a pályázati rendszer minél igazságosabbá tételén, s gyakorta segítségül hívja a Szentlelket, hogy a helyes döntést Ő sugallja.

Mivel az anyagi lehetőségek sajnos szűkülnek, ezért a jövőben még fontosabb, hogy helyes döntések szülessenek a pályáztatás során. Kérjük ehhez a diákok, az atyák és minden jószándékú ember közreműködését és imáját!

Török Orsolya
az ösztöndíjtanács elnöke

Előző cikkImaoldal
Következő cikkAz Élet ünnepe Rahón