Az Élet ünnepe Rahón

402

2010. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, a rahói plébánia alapításának 200. évfordulójára rendezett jubileumi év részeként ünnepi szentmisét tartottak a Nepomuki Szent János plébániatemplomban. Az egyházközség meghívására érkezett városunkba Mieczysław Mokrzycki lembergi metropolita-érsek.

A főpásztort a szentmise előtt Jevhenij Versler rahói alpolgármester köszöntötte, aki kiemelte: az érsek rahói látogatása kifejezi azt, hogy az egyház számít a rahói egyházközségre, amely 200 éve töretlenül végzi feladatát. A főpásztorért végzett imádság után kezdődött az ünnepi szentmise, melyet ukrán és magyar nyelven mutattak be.

Mieczysław érsek szentbeszédében kiemelte: a plébániai közösségnek és a templomnak fontos szerepe van az ember életében. “Nagyon gyakran találkozunk olyan emberekkel, akik azt mondják, hogy a templom nem szükséges az Istennel való beszélgetéshez, sőt jobb az Istenhez a természet ölén imádkozni, az erdőben vagy egy tó mellett. De ti, kedves testvéreim, amikor Istennel akartok találkozni, ide jöttök, a templomotokba. Mert a templomnak különleges szerepe van az ember életében.

Ahogy családi otthon nélkül nehéz elképzelni egy igaz, normális, jól nevelt embert, ugyanúgy Isten és az egyházi közösség nélkül is nehéz elképzelni a vallásos nevelést és a hitben való fejlődést… Ma meg akarjátok áldani a ťMeg nem született gyermekŤ emlékhelyét. Ez a ti Isten iránti szereteteteknek és hiteteknek kifejeződése, ebben jut kifejezésre felelősségérzésetek és gondoskodásotok arról, hogy ne öljék meg a védtelen gyermekeket.” A hitvallás és az egyetemes könyörgések után a hívek körmenetben hozták az oltár elé a szentmiséhez szükséges adományokat. A szentmise végén Mikulyák László plébános felkérte az érsek atyát, hogy – az egyházmegyénkben évek óta jelenlévő hagyomány szerint – áldja meg az egyházközségeiből ideérkezett közel húsz, gyermeket váró édesanyát, akik mint Isten ajándékát akarják fogadni méhük gyümölcsét. Az áldás után minden gyermeket váró fiatalasszony egy emléklapot kapott a metropolitától.

A szentmise záróáldása és a pápai himnusz eléneklése után került sor a “Meg nem született gyermek” emlékhely faragott szobrának a megáldására. Sajnos az idei hosszú tél nem tette lehetővé, hogy a szobrot a templom kertjébe tervezett emlékparkban áldják meg, így arra majd csak a park elkészülése után kerül sor. Az abortált gyermekét sirató asszony szobrát a Kultúra Lovagrendje adományozta a rahói egyházközségnek. Elsőként Nick Ferenc lovag-elnök szólalt fel, majd pedig a szobor faragója, a Szlovéniában élő Ornik Srecka. A szobor leleplezése után a jelenlévők együtt imádkoztak a meg nem született gyermekekért valamint az abortusz elkövető asszonyokért, majd a metropolitaérsek megáldotta a szobrot.

A szertartás végén az egyházközség vezetői megköszönték a főpásztornak látogatását, köszöntötték közelgő születésnapja alkalmából, valamint emlékül egy, a rahói templomot ábrázoló festményt nyújtottak át az apostolutódnak, aki megígérte, hogy imádságaiban hordozza ennek a városnak a híveit és lakóit, a 185 éves templomi közösségnek pedig egy fehér miseruhát ajándékozott.

Rahói egyházközség