Áradj szét, Lélek!

875

Amikor imádkozom vagy hallgatom a szentmise szövegét, gyakran megvizsgálom, hogy értem-e, mit jelent egy-egy mondat vagy szó.

Így vagyok a Szentlélek eljövetelével is. Elgondolkodtam azon, hogy mit várok én a Pünkösdtől. Mit is szoktunk imádkozni a Szentlélek eljövetelére várva? „Áradj szét, Lélek”, „Áraszd ránk Lelkedet, Uram”, „Töltsön el a Szentlélek teljesen”, stb. Általában úgy tudom leginkább megérteni a mondatot, ha elképzelem a jelenetet: eláraszt engem a Szentlélek. És akkor mi történik? Beleáramlik a szívembe, a lelkembe vagy a testembe? Áradni általában a folyó szokott. A folyónál az áradás azt jelenti, hogy növekszik, ellepi a parton túli részeket is. Akkor a Szentlélek kiáradása valami olyasmit jelenthet, hogy megnövekszik bennem Isten, azaz a szeretet.

Visszagondolok arra, az apostolok hogyan élték meg a Pünkösdöt. Amikor Krisztus feltámadt, az apostolok örültek, megvigasztalódtak, hiszen megbizonyosodtak arról, hogy Jézus igazat mondott, és valóban győzedelmeskedett a halálon. De azért az ajtókat mindenesetre bezárták. Krisztusról nem mondtak senkinek semmit. Féltek. Mondhatjuk, hogy szinte semmit sem változott meg az életük. Én is, amikor csak vigasztalást kérek a nehézség idején és a szomorúságomban, akkor én még nem tettem az Isten országa felé egy lépést sem.

Amikor a Szentlélek elárasztotta az apostolokat, mi változott meg az életükben? Minden. Az életük nem csak egyszerűen megváltozott, hanem átlényegült. Kinyitották a zárt ajtót, nyelveken beszéltek, hirdették az evangéliumot, hittek! Mondhatjuk, hogy a Szentlélek kiáradása számukra belső erőt, bátorságot, örömöt jelentett, és ezáltal a szeretet is megnövekedett bennük. Nem csak megnyugodtak, hanem ki merték nyitni az ajtókat, szívüket, szájukat. Mindaz, amit Jézus mondott, mintha új színben jelent volna meg, mintha csak akkor tudatosult volna bennük, amikor megkapták a Szentlelket.

Már nem csak egyszerűen tudták, hanem ez a tudás a hit csatornáján keresztül eljutott a szívükig. Olyan ez, mint amikor egy kisgyerek pici korától fogva mindennap elmondja a Miatyánkot, és nagyjából érti is, de amikor megnő, eljön az a nap, amikor nem csak a szavak jelentését érti, hanem átéli ezt az imát, és már az összefüggéseket is megérti. Ezt műveli a Szentlélek. A harmadik isteni személy olyan Valaki, aki mindenből egységet teremt: először egységet teremt az eszünk és a szívünk között, azután az emberek között, végül pedig Isten és ember között.

Látván az apostolok példáját, megértem, hogy a Szentlélek kiáradása nem csak erőt jelent a gyengeség idején, vagy örömöt, ha szomorkodom, hanem a gondolataim szeretettel való átitatását és ezáltal életem teljes megváltozását. És nem is kell feltétlenül nyelveken beszélnemű…

Kérjük mindennap a Szentlelket, hogy árassza el a szívünket. Kérjünk sokat, a legtöbbet: hogy a Szentlélek éljen bennem, Ő irányítson engem, egész életemben, Ő nyissa ki szívemben azt az ajtót, amelyet oly védetten őrzök már évek óta, és végül Ő vezessen az örök életre.

Bundáné Fehér Rita
Előző cikkAz élet ünnepe Rahón – újból
Következő cikkScheffler János püspök élete